Epub

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
EPUB
Přípona souboru .epub
Typ internetového média application/epub+zip
Tvůrce International Digital Publishing Forum (IDPF)
Poslední verze 3.0.1 / červen 2014
Předchůdce Open e-book
Typ formátu formát e-booku
Obsažen uvnitř OCF, ZIP
Rozšiřuje formát XHTML, CSS
Otevřený formát? ano
Website IDPF Home Page

EPUB (electronic publication) je standard vytvořený pro e-booky dle standardu organizace International Digital Publishing Forum (IDPF). Přípona souboru je .epub, ve skutečnosti se jedná o přejmenovaný soubor .zip se specifickou adresářovou a souborovou strukturou. Zip byl zvolen jako kontejner pro svou širokou podporu a známou specifikaci. EPUB je navržen k distribuci a výměně textových dat jako jsou digitální publikace a dokumenty. Definuje způsob prezentace obálek, strukturovaný a sémanticky rozšířený webový obsah - včetně HTML5, CSS, SVG, obrázky a další zdroje pro distribuci ve formátu tzv. „single-souboru“. Obsah je zapsán pomocí XML a HTML5 tagů. Jako formát pro elektronickou publikaci splňuje tzv. reflowable, to znamená, že čtenář si může přizpůsobit rozvržení textu pro konkrétní čtecí zařízení. Epub se stal neoficiálním českým formátem pro elektronickou knihu. Existují i kritiky na tento formát. Např. volitelné nastavení DRM, či náročnost ve čtecích zařízeních, které musí nejdříve EPUB rozbalit a zkompilovat než je možné ho číst - tento problém odstraňuje formát MOBI používaný v Amazon Kindle, který je v podstatě zkompilovaným EPUB formátem.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Práce na novém formátu pro elektronické publikace byly dokončeny v září 2007, který nahrazoval do té doby používaný Open e-book (.opf) z roku 1999.

Vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

 • volný a otevřený formát
 • reflowable (zalamování) a změna velikosti textu
 • umožňuje různé výsledné zobrazení v závislosti na přístrojích
 • plná podpora unicode (kterou ovšem standard EPUB nezaručuje, a třeba v názvech souborů doporučuje držet se pouze ASCII znaků)
 • částečná podpora DAISY, specifikace pro dokumenty určené zrakově omezeným čtenářům
 • částečná podpora MathML
 • podpora HTML5 vybraných tagů
 • rastrové a vektorové obrázky přímo v souboru publikace
 • podpora metadat
 • non-DRM i DRM (volitelné)
 • CSS
 • podpora pro out-of-line a in-line XML k rozšíření funkčnosti EPUBu
 • podpora audio a video obsahu v závislosti na podpoře přístrojů

Formát souboru[editovat | editovat zdroj]

EPUB 3.0.1 specifikace byla schválena v červnu 2014. EPUB 3.0.1 nahrazuje předchozí verzi 3.0 a ta předchozí 2.0.1. Podrobný popis rozdílů mezi 3.0 a 2.0.1 lze nalézt na internetových stránkách IDPF. EPUB 3 se skládá ze čtyř specifikací:

 • EPUB Publications 3.0 - definuje sémantiku úrovní a nejdůležitější požadavky na EPUB
 • EPUB Content Documents 3.0 - definuje profily XHTML, SVG a CSS pro použití v rámci EPUB
 • EPUB Open Container Format (OCF) 3.0 - definuje formát souboru a jeho uložení do kontejneru ZIP
 • EPUB Media Overlays 3.0 - definuje formát a model pro zpracování synchronizaci textu a zvuku

Struktura[editovat | editovat zdroj]

Ukázka adresářové struktury:

mimetype
META-INF/
 container.xml
OEBPS/
 content.opf
 toc.ncx
 kniha, díl, kapitola.html
 obrázek.png
 images/
  soubory lze i nořit.jpg
 css/
  style.css
  vlastní písmo.otf


mimetype je textový soubor bez přípony, který obsahuje pouze deklaraci MIME a to:

application/epub+zip

Je pro všechny EPUBy jednotný.
container.xml slouží jako seznam všech OPF souborů v EPUBu. Podle standardu ovšem zařízení může všechny OPF kromě prvního ignorovat. Zápis je pomocí XML syntaxe:

<?xml version="1.0"?>
<container version="1.0" xmlns="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:container">
  <rootfiles>
    <rootfile full-path="OEBPS/content.opf"
      media-type="application/oebps-package+xml" />
    <rootfile full-path="OEBPS/další OPF.opf"
      media-type="application/oebps-package+xml" />
  </rootfiles>
</container>

toc.ncx soubor je zásadní pro orientaci v publikaci. NCX není nic jiného, než obsah knihy, řazení kapitol, napsaný ve XML syntaxi pomocí hypertextového odkazu. Ty se zde dělí na dva typy. Odkazuje se buď na celý soubor kniha.html, nebo i na jeho části. Pokud se odkazuje na části textu v souboru, musí být v souboru nastaven na příslušném místě odkaz, který bude souhlasit se zápisem v NCX souboru. Ukázka kódu pro řazení jednotlivých souborů:

<navPoint id="cokoliv" playOrder="pořadové číslo">
  <navLabel><text>zobrazovaný název</text></navLabel>
  <content src="přílušný soubor.html" />
 </navPoint>

Ukázka kódu pro řazení uvnitř souboru (POZOR, odkaz musí souhlasit s odkazem v HTML souboru):

<navPoint id="cokoliv" playOrder="pořadové číslo">
  <navLabel><text>zobrazovaný název</text></navLabel>
  <content src="přílušný soubor.html#značka např.D1-CH3" />
 </navPoint>

Celý soubor NCX by mohl vypadat přibližně potom takto:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ncx PUBLIC "-//NISO//DTD ncx 2005-1//EN" 
 "http://www.daisy.org/z3986/2005/ncx-2005-1.dtd">
<ncx xmlns="http://www.daisy.org/z3986/2005/ncx/" 
 version="2005-1" xml:lang="en-US">
<head>
<meta name="dtb:uid" content="uid"/>
<meta name="dtb:depth" content="1"/>
<meta name="dtb:totalPageCount" content="0"/>
<meta name="dtb:maxPageNumber" content="0"/>
</head>
<docTitle><text>NÁZEV KNIHY</text></docTitle>
<docAuthor><text>autor</text></docAuthor>
<navMap>
<navPoint id="titulní strana" playOrder="1">
<navLabel><text>název knihy</text></navLabel>
<content src="book.html#start"/>
</navPoint> 
<navPoint id="předmluva" playOrder="2">
<navlabel><text>předmluva</text></navLabel>
<content src="book.html#preface"/>
</navPoint>
<navPoint id="obsah" playOrder="3">
<navlabel><text>Obsah</text></navLabel>
<content src="obsah.html"/>
</navPoint>
<navPoint id="navpoint-1" playOrder="4">
<navLabel><text>Kapitola 1:aneb jak to začalo</text></navLabel>
<content src="book.html#S1"/>
</navPoint>
<navPoint id="navpoint-2" playOrder="5">
<navLabel><text>Kapitola 2</text></navLabel>
<content src="book.html#S2"/>
</navPoint>
<navPoint id="navpoint-3" playOrder="6">
<navLabel><text>Kapitola 3: aneb jak to dopadlo</text></navLabel>
<content src="book.html#S3"/>
</navPoint>
</navMap>
</ncx>

Samotná kniha je potom psaná v HTML. Formátování obstarávají tagy či externí soubor CSS. Od verze 3.0 jsou podporovány i značky z HTML5.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]