Drakeova rovnice

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Autor Drakeovy rovnice, Dr. Frank Drake

Drakeova rovnice je matematický vztah, který teoreticky umožňuje určit počet komunikaceschopných mimozemských civilizací existujících ve stejném okamžiku.[1] Formuloval ho americký astronom Frank Drake v 60. letech 20. století. Rovnice vypadá následovně:[1][2]

Parametry[editovat | editovat zdroj]

V následujícím stručném popisu parametru jsou v závorkách uvedeny rozsahy hodnot jednotlivých parametrů nalezené v různých zdrojích a také původní Drakeův odhad oddělený středníkem.

 • Npředpokládaný výsledek, počet vyspělých inteligentních civilizací schopných mezihvězdné komunikace,
 • R* – označení přírůstku počtu hvězd v Mléčné dráze za určité období (6 – 40; 10 za rok),
 • fp – podíl hvězd, které (podobně jako Slunce) mají okolo sebe planetární systémy (0,1 – 0,5; 0,5),
 • ne – průměrná hodnota počtu planet v planetárním systému, na kterých panují vhodné podmínky pro život (0,5 – 2,5; 2),
 • fl – poměr z předchozích vhodných planet, na kterých se život skutečně vyvine (0,01 – 1; 1),
 • fi – poměr z předchozího, kde život vznikl a rozvíjel se až k inteligentní formě života (10−7 – 1; 0,01),
 • fc – podíl inteligentních forem života, které dosáhly schopnosti aktivní mezihvězdné komunikace (0,01 – 0,1; 0,01),
 • L – odhad délky existence inteligentní životní formy schopné mezihvězdné komunikace (100 – 109; 10000 let).

Rovnice by měla ukázat, kolik planet obydlených civilizací, schopných mezihvězdně komunikovat, existuje v naší galaxii. Vzhledem k neznalosti většího množství proměnných je však rovnice spíše jenom odhadem. Během svého uveřejnění byla ostrým námětem kritiky, která poukazovala na to, že se jedná jen o pouhý tip, který nereflektuje realitu. Na druhou stranu se množství neznámých neustále zmenšuje vlivem lepších pozorování vesmíru a jeho znalostí.

Vzhledem k neurčitým členům v rovnici se konečné odhady počtu civilizací schopných mezihvězdné komunikace liší od autora k autorovi. Podle odhadů, uvedených v popisu parametrů, je možné získat výsledky pohybující se od 10−8 do 109; samotný Drake se dopočítal k číslu 10. Obecně však panuje shoda, že takových civilizací by mohlo být až několik miliónů a následné vzdálenosti mezi jednotlivými civilizacemi by dosahovaly několik stovek světelných let.[zdroj?].

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b KAŠÍK, Martin. Je náš osud napsaný ve hvězdách?. Vesmír. Leden 2012, roč. 91, čís. 1, s. 17. ISSN 0042-4544. 
 2. STULÍKOVÁ, Ivana; VEVERKA, Luboš. Rovnice nadpozemských setkání. www.matfyz.cz [online]. 2022-03-09 [cit. 2024-03-31]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 1. KABÁTH, Petr. Je-li tam život taky?. Vesmír. 2022-05-30, roč. 101, čís. 6, s. 392–394. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]