Diskuse k Wikipedii:WikiProjekt Autorské právo/Díla vyjmutá z autorskoprávní ochrany

Obsah stránky není podporován v jiných jazycích.
Přidat téma
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Fotografie z webu poslanecké sněmovny[editovat zdroj]

Problém: Vyvstala otázka, zda je možno na fotografie z webu poslanecké sněmovny atp. použít jako dílo nechráněné AutZ (př. zde).

Domnívám se, že tuto licenci není možno na tato díla aplikovat. Licence vychází z §3, který jmenuje díla vyloučená z autorské ochrany, nepochybně zde hovoříme o odstavci a), ten však říká: úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany, Citován AutZ
Myslím si, že fotografie politika nesplňuje žádnou z těchto částí a že ani kdyby byla součástí sněmovní či senátní publikace, nelze ji takto odděleně použít. V tomto výkladu se opírám o důvodovou zprávu k zákonu, která jednoznačně směřuje k výkladu, že je obecný zájem na tom, aby byla z ochrany vyloučena.
(díla) ... které sice splňují náležitosti ochrany podle práva autorského (neboť jde o autorská díla), avšak veřejný zájem na jejich volném šíření a přístupu veřejnosti k nim je z ochrany vylučuje. V případě jejich takového úředního užití se nevyžaduje ani svolení autora, ani není nutné poskytnout odměnu. To platí i o překladech takových děl do jiného jazyka, samozřejmě však jen tehdy, jestliže se jejich užitím sleduje týž účel, pro který byly z ochrany vyloučeny jejich předlohy. Citováno z důvodové zprávy
Myslím si, že tato fotografie nesplňuje náležitosti vyloučení a že její publikování nesleduje stejnou myšlenku jako zákon. Domnívám se, že u takovéto fotografie je i problematický předpoklad, že se jedná o dílo vytvořené úřady ČR, neboť mohlo jít o externího fotografa, u takovéhoto díla samozřejmě nelze vyloučit, že licenční smlouva nepočítá s dalším přebíráním fotografie, ale pouze se sdělováním veřejnosti. Také může jít o fotografii, kterou si poslanec přinesl ze svého rodinného alba. Předpoklad úředního díla je tak IMO neoprávněný. Vrbova 12:32, 17. 9. 2007 (UTC)
Ty fotografie pořizovala sněmovna u všech svých členů v daném volebním období. Bylo by dost neobvyklé, aby si poslanci nosili nějaké fotografie z domu. Stejný poslanec v dalším volebním období má i jinou fotografii, tedy zjevně jde o automatický proces, o díla pořízená na popud a na náklady sněmovny. Nicméně souhlasím, že tento fakt sám o sobě není dostatečný pro aplikaci §3, odst. a). Užití ve Wikipedii sice sleduje stejný účel jako užití na webu Poslanecké sněmovny (tedy identifikaci daného poslance), ale nemůžeme bezpečně tvrdit, že jde opravdu o úřední dílo – každé dílo vytvořené na popud a financované úřadem není úřední ve smyslu zákona. Zde by pomohl jen dotaz kanceláři Poslanecké sněmovny. --Beren 13:25, 17. 9. 2007 (UTC)

Publikace vydané Federálním statistickým úřadem[editovat zdroj]

Ahoj, mám tady Jednotný číselník organizací v ČSSR: abecední uspořádání organizací podle stavu ke dni 1.12.1977 (Q100158585), kde je seznam identifikačních údajů organizací v Československu. Oba svazky jsou vydány Federálním statistickým úřadem v roce 1978. Přijde mi docela logické, že takové dílo by mohlo být volné. Je to možné, nebo jak se stavět k podobným publikacím, které vydal stát? Není tam žadná informace o autorech. skim (diskuse) 8. 10. 2020, 13:38 (CEST)Odpovědět[odpovědět]