Diskuse:Právní normativní akt

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Sloučení[editovat zdroj]

Sloučení se stránkou právní předpis není vhodné, jelikož normativní právní akt je pojmu právní předpis pojmem nadřazeným. Za normativní právní akt lze považovat i rozhodnutí Ústavního soudu, jelikož může být aplikováno precedentním způsobem i na nesouvisející případy, byť rozhodnutí soudu jsou typicky právním aktem individuálním. -- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) 62.245.103.174 (diskuse) 18. 5. 2014, 13:33‎ (CE(S)T)

@BobM:Opatřil jsem si monografii odkazovanou v článku (ISBN 978-80-7380-233-2) a prof. Gerloch v ní mezi prameny práva řadí 1. „Právní předpisy – obecně závazné normativní akty“, 2. soudní precedenty, 3. normativní právní smlouvy, 4. právní obyčeje a 5. jiné. Také na str. 70 výslovně říká, že od od „právních předpisů (obecně závazných normativních právních aktů) musíme odlišit individuální právní akty…“. Mezi právní předpisy odvozené povahy pak na str. 78 kromě např. nařízení vlády či vyhlášek řadí i (jak je již uvedeno v článku) rozhodnutí prezidenta republiky obecně normativní povahy, např. o amnestii.
Pro jistotu jsem nahlédl i do již klasické Knappovy učebnice (ISBN 80-7179-028-1), v níž se na str. 131–138 rozlišuje 1. právo psané, jehož pramenem je výslovně „právní předpis“, 2. právo smluvní, 3. soudcovské právo, 4. obyčejové právo, 5. obecné zásady právní a 6. ekvita a rozum.
Z uvedeného plyne, že „normativní právní akt“ je v teorii synonymem pro „právní předpis“ a je proto na místě oba články sloučit. Očekávatelným názvem je bezpochyby Právní předpis. Jde-li o námitku IP adresy shora, ta míří spíše do oblasti soudcovského práva, obsahuje-li ovšem takové rozhodnutí obecně závazné normy, jde-li tedy o precedent (srov. také str. 72 a 80 citované učebnice prof. Gerlocha). --Vlout (diskuse) 22. 6. 2015, 18:22 (CEST)

Mohl byste tedy sloučení provést? Já si na to netroufám. --Wikipedista:BobM d|p 24. 6. 2015, 10:56 (CEST)
@BobM:Provedu. Ale ne hned, snad příští týden. Představoval bych si to tak, jestli nebudete nic namítat, že tento článek by byl sloučen do (staršího) článku Právní předpis a zde zůstalo by přesměrování. --Vlout (diskuse) 26. 6. 2015, 20:42 (CEST)
@BobM:Hotovo. --Vlout (diskuse) 2. 7. 2015, 10:42 (CEST)

Právní předpis (PP) ≠≠ Normativní právní akt (NPA). Jak uvádí docent Harvánek, tak tyto dva pojmy nelze slučovat. "Právní předpis má formu normativního právního aktu, neznamená to však, že by oba pojmy bylo možné zaměnit. Pojem normativního právního aktu má totiž širší význam, neboť označuje veškeré výstupy právotvorného procesu bez ohledu na jejich obsah. Právním předpisem jsou pak jenom ty normativní právní akty, jejichž obsahem jsou právní pravidla. Normativním právním aktem je tedy například jakýkoli zákon. Obsahuje-li pak zákon právní pravidla, můžeme jej označit za právní předpis a za pramen práva (tato možnost je nejčastější). Je-li však obsahem zákona například jen politická proklamace nebo individuální příkaz, nejedná se o právní předpis a a není jej tedy možné považovat za pramen práva. (viz Lex Havel)" (doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. Právní teorie. [s.l.]: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk ISBN 978-80-7380-458-9. Kapitola 15, s. 220-221. ) -- Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel Marvid (diskuse) 12. 1. 2019, 22:18‎ (CE(S)T)

Nejsou-li obsahem zákona právní normy, nejde o právní předpis. Jinak viz obě monografie shora. --Vlout (diskuse) 13. 1. 2019, 12:48 (CET)