Diplomatická imunita

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Diplomatický pas České republiky

Diplomatická imunita je typ imunity. Diplomatickou imunitou se rozumí ochrana diplomatů (a případně i administrativně-technických pracovníků zastupitelského úřadu) vysílajícího státu (včetně jejich rodinných příslušníků) před trestní, správní i civilní jurisdikcí ve státě přijímajícím. Diplomatická imunita je upravena mezinárodním právem, které je v současnosti kodifikováno v mezinárodní smlouvě – Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích z 18. dubna 1961. Diplomatická imunita neplyne ze skutečnosti, že by snad zastupitelský úřad byl územím vysílajícího státu (tak tomu není, území úřadu zůstává státním územím státu, v němž se úřad nachází).

Diplomatický pas[editovat | editovat zdroj]

Každý diplomat má zpravidla speciální pas. Tento pas identifikuje diplomata. Použití tohoto pasu neposkytuje uživateli automaticky diplomatickou imunitu. Diplomatická imunita je vztažena pouze k zemi, kde je diplomat akreditován podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích. Při odvolání z dané země, kde diplomat působil, by měl diplomatický pas vrátit.


Diplomatickú imunitu môže v prípade závažných trestných činov zrušiť len vysielajúci štát. Ani pri závažných zločinoch však neexistuje pravidlo, podľa ktorého tak krajina musí urobiť, a ide len o udržiavanie dobrých vzťahov.

"Andrej Knyazev šoféroval pod vplyvom alkoholu, vyšiel autom na chodník a zabil kanadskú právničku, zatiaľ čo jej kamarátku ťažko zranil. Kanada ho chcela postaviť pred súd priamo v krajine, ale Rusko odmietlo imunitu zrušiť, a tak bol Knyazev vyhostený. Súdny proces potom prebehol priamo v Rusku, pričom na vyšetrovaní obe krajiny spolupracovali. Diplomat bol najskôr vyhodený z diplomatickej služby a následne mu súd udelil štvorročný trest za neúmyselné zabitie".

Množstvo ľudí už v mladom veku prvýkrát započuje slovné spojenie diplomatická imunita a potom kráčajú životom získať ju pre seba samého. Diplomatická imunita však nie je jednotvárna a obsahuje množstvo písaných aj nepísaných pravidiel a nedostane ju každý, kto pracuje v diplomatickej službe svojej krajiny v zahraničí. Imunita je slovíčko, ktoré človeka priťahuje, pretože vytvára ilúziu života nad zákonom, kde ho nikto nemôže postihnúť za jeho činy, ale v skutočnosti býva diplomatická imunita krehkejšia, ako by si človek mohol myslieť. Jednym z mýtov može byť diplomatický pas. Väčšina ľudí sú v myšlienke, že keď určitá osoba vlastní diplomatický pas má na svedomý aj diplomatickú imunitu a je takzvane nad zákonom. Opak je však pravdou. Diplomatický pas sa výdáva zvyčajne diplomatickým pracovníkom štátu a členom delegácií, ktorí cestujú na oficiálne stretnutie do zahraničia za účelom reprezentovať svoju krajinu. Na to, aby diplomat aj skutočne získal diplomatickú imunitu, musí byť štátom riadne akreditovaný podľa pravidiel Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch.

Výsady a imunity[editovat | editovat zdroj]

Medzi diplomatické výsady a imunity diplomatickej misie patrí :[editovat | editovat zdroj]
  • Položka odrážkového seznamu

právo vyvesovať štátnu vlajku a štátny znak vysielajúceho štátu na budovách, miestnostiach, dopravných prostriedkoch; nedotknuteľnosť miestností diplomatickej misie znamená nielen zákaz vstupu cudzím orgánom do miestností misie bez súhlasu vedúceho misie, ale ukladá prijímajúcemu štátu zvláštnu povinnosť chrániť všetkými vhodnými prostriedkami miestnosti cudzích misií pred vniknutím nežiaducich osôb, pred poškodením, pred rušením pokoja misie a zabrániť ujme dôstojnosti misie. Aj súkromný byt diplomatického zástupcu má rovnakú nedotknuteľnosť a ochranu ako miestnosti misie.

  • Položka odrážkového seznamu

sloboda komunikácie diplomatickej misie so svojou vládou, ďalšími diplomatickými misiami, konzulátmi vysielajúceho štátu. Slobodou komunikácie sa rozumie komunikácia akýmikoľvek prostriedkami ako písomne, telefonicky, telegrafom, rádiom, kuriérom, elektronicky, e-mailom. V prípade písomností hovoríme o tzv. diplomatickej pošte, ktorá nesmie byť zadržaná, otvorená. Diplomatická pošta sa označuje „colis diplomatique“ a môže obsahovať len skutočnosti týkajúce sa výkonu diplomatických povinností alebo určených na úradné použitie.

  • Položka odrážkového seznamu

oslobodenie od platenia daní a poplatkov za miestnosti misie. Uvedené sa netýka poplatkov za dodávku elektriny, plynu a iných služieb spojených s užívaním nehnuteľnosti. Ide o rôzne dane a poplatky pri predaji, kúpe alebo prenájme nehnuteľnosti.

  • Položka odrážkového seznamu

oslobodenie od platenia colných poplatkov za veci dovezené pre potreby diplomatickej misie.


Výsady a imunity diplomatických zástupcov[editovat | editovat zdroj]

a ich rodinných príslušníkov, ak nie sú štátnymi občanmi prijímajúceho štátu zahŕňajú
  • Položka odrážkového seznamu

osobnú nedotknuteľnosť, ktorá spočíva hlavne v tom, že diplomatický zástupca nesmie byť zatknutý alebo zadržaný. Prijímajúci štát má okrem uvedeného aj povinnosť zaobchádzať s diplomatickým zástupcom s náležitou úctou a urobiť všetky vhodné opatrenia, aby zabránil každému útoku proti jeho osobe, slobode alebo dôstojnosti.

  • Položka odrážkového seznamu

nedotknuteľnosť obydlia a majetku, ktoré používa rovnakú právnu ochranu ako miestnosti misie;

  • Položka odrážkového seznamu

vyňatie z trestnej, správnej a civilnej jurisdikcie, čo v sebe zahŕňa nemožnosť postaviť diplomatického zástupcu pred súd prijímajúceho štátu, nemožnosť vypovedať ako svedok, čo však nevylučuje, aby diplomatický zástupca podal svedeckú výpoveď dobrovoľne. Čo sa týka trestnej činnosti diplomata, nemôže byť orgánmi prijímajúceho štátu súdne trestaný a stíhaný. Prijímajúci štát má prakticky jedinú možnosť: vyhlásiť takúto osobu za persona non grata (ak ide o člena administratívneho, technického a služobného personálu, vyhlásiť ju za neprijateľnú) a vypovedať ju.

  • Položka odrážkového seznamu

vyňatie z ustanovení o sociálnom zabezpečení v prijímajúcom štáte, ktoré spočívajú v tom, že diplomatický zástupca nemá povinnosť prispievať do sociálneho systému prijímajúceho štátu, avšak na druhej strane nemôže ani poberať dávky sociálneho systému a tento využívať;

  • Položka odrážkového seznamu

oslobodenie od platenia všetkých daní a poplatkov prijímajúceho štátu s výnimkou nepriamych daní, ktoré sú zahrnuté v cene tovaru, daní z vlastnej nehnuteľnosti a zo súkromných činností;

  • Položka odrážkového seznamu

oslobodenie od platenia colných poplatkov za veci slúžiace osobnej potrebe diplomatického zástupcu a členov jeho rodiny.

Aktuálna otázka[editovat | editovat zdroj]

V súčasnosti je aktuálnou otázka zneužívania diplomatických výsad a imunít a z toho prameniaca otázka odlišnej právnej úpravy týchto inštitútov.

Príkladmo môže byť niekoľko prípadov zneužitia diplomatickej imunity. Išlo napríklad o prípady sexuálneho zneužitia maloletých detí (rok 2005, Virginia, USA a diplomat spojených arabských emirátov), prípad zotročenia ženy z roku 1999, kde jej diplomat odobral všetky doklady a zamkol ju v nehnuteľnosti, prípad znásilnenia žien diplomatom z Ghany, prípady držania omamných látok diplomatmi a nehovoriac o jazde pod vplyvom alkoholu (napr. ruský diplomati).
HB


Fun facts na záver: -Pavučiny sa v staroveku používali ako obväzy. Jedna štvrtina všetkých vašich kostí sa nachádza v nohách. Oblak môže vážiť viac ako milión libier. Priemerný človek strávi šesť mesiacov svojho života čakaním, kým sa červené svetlá rozsvietia na zelené

vyberte si váš najobľúbenejší

peace