DDS

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

DDS je zkratkou pro:

  • document delivery service neboli služby dodávání dokumentů – trvalé nebo dočasné zprostředkování plných textů dokumentů (např. časopiseckých článků, knih, fotografií, rukopisů) v elektronické nebo tištěné podobě
  • den daňové svobody – pomyslné rozdělení kalendářního roku do dvou období: Nejprve daňoví poplatníci vydělávají na pokrytí výdajů vlády a ostatních institucí státu, teprve až o penězích, které vydělají počínaje dnem daňové svobody (včetně), rozhodují svobodně oni sami.
  • direct digital synthesis neboli přímá digitální syntéza – metoda pro generování periodických signálů