Cikánská stupnice

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Cikánská stupnice (nebo také přesněji cikánská durová stupnice) je pojem z oboru hudební nauky, který je používán pro typ hudební stupnice.

Složení cikánské stupnice[editovat | editovat zdroj]

Cikánská stupnice je obvykle odvozována od diatonické durové stupnice snížením jejího druhého a šestého stupně (malá sekunda místo velké, malá sexta místo velké).

Jedná se o durovou stupnici, která je charakteristická dvěma exoticky znějícími „skoky“ o zvětšenou sekundu – mezi II. a III. stupněm a také mezi VI. a VII. stupněm. Díky tomu vzniká mimo jiné posloupnost dvou půltónů mezi stupni VII.-VIII.(=I.)-II. (například h-c-des na cikánské stupnici od základu c).

Notový zápis cikánské durové stupnice od tónu c

Následující tabulka obsahuje seznam intervalů jednotlivých stupňů vzhledem k základnímu tónu. Jako příklad je použita cikánská stupnice od tónu c, jejíž notaci obsahuje výše uvedený obrázek.

Stupeň Interval C dur
I Prima c
II Malá sekunda des
III Velká tercie e
IV Čistá kvarta f
V Čistá kvinta g
VI Malá sexta as
VII Velká septima h
VIII = I Oktáva c

Seznam cikánských stupnic[editovat | editovat zdroj]

Následující tabulka obsahuje kompletní seznam cikánských durových stupnic podle základního tónu (lze do jisté míry považovat za durovou tóninu).

Základní tón Složení
Cis cis d eis fis gis a his cis
Fis fis g ais h cis d eis fis
H h c dis e fis g ais h
E e f gis a h c dis e
A a b cis d e f gis a
D d es fis g a b cis d
G g as h c d es fis g
C c des e f g as h c
F f ges a b c des e f
B b ces d es f ges a b
Es es fes g as b ces d es
As as heses c des es fes g as
Des des eses f ges as heses c des
Ges ges asas b ces des eses f ges
Ces ces deses es fes ges asas b ces

Akordy cikánské durové stupnice[editovat | editovat zdroj]

Díky dvěma zvětšeným skokům mezi stupni má cikánská stupnice některá specifika při snaze o přesný harmonický doprovod pouze tóny této stupnice:

  • Na I. a II. stupni obsahuje v půltónovém rozestupu dva durové kvintakordy, které se oba dají rozšířit do velkého septakordu.
  • Akord na VII. stupni nemá durový, ani mollový charakter – lze jej spojit pouze se zmenšenou nebo zvětšenou tercií
  • Akordy na II., III. a VI. stupni mohou naopak být podle potřeby použity jak mollové, tak durové – modus cikánské stupnice na těchto stupních obsahuje malou tercii a zmenšenou kvartu, resp. velkou tercii a zvětšenou sekundu.

Mimo jiné tato stupnice neumožňuje doprovod pomocí tóniky, subdominanty a dominanty bez použití alterovaných akordů (viz zmenšená kvinta v dominantě v tabulce níže).

Následující tabulka obsahuje pro každý stupeň cikánské stupnice seznam použitelných doprovodných akordů. Použita je stupnice od základního tónu c. Podrobnosti o použitých akordových značkách lze najít v článcích Akordová značka a Seznam akordových značek.

Stupeň Tón (od c) Kvintakord Septakord Další akordy
I c
II des
III e
IV f
V g
VI as
VII h

Související články[editovat | editovat zdroj]