Cestovní pojištění

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Cestovní pojištění je neživotní pojištění, uzavírané mezi pojištěným (klientem) a jím vybranou pojišťovnou před cestou (ve většině případů) do zahraničí. Účelem tohoto pojištění je úhrada léčebných výloh v případě náhlého onemocnění nebo úrazu.[1]

Charakteristika[editovat | editovat zdroj]

Primární účel cestovního pojištění je úhrada léčebných výloh v případě náhlého onemocnění nebo úrazu v zahraničí. K pojištění ale pojišťovny také nabízejí:

  • pojištění ztráty nebo odcizení zavazadel,
  • pojištění odpovědnosti za škodu,
  • pojištění trvalých následků úrazu,
  • pojištění smrti úrazem,
  • pojištění rizikových sportů,
  • pojištění cestování letadlem (zpoždění a zrušení letu nebo zpoždění zavazadel).

Nedílnou součástí cestovního pojištění je asistenční služba, která klientovi poradí, na jaké lékařské zařízení se v případě úrazu obrátit, a pomůže mu s komunikací v cizím jazyce. Číslo na ni klient najde na kartičce, kterou dostane k cestovnímu pojištění.[1] Tato základní služba je vždy zdarma. Existuje i možnost připlacení za nadstandardní služby, které pomohou při vzniku tíživé situace v zahraničí.

Smlouva o cestovním pojištění[editovat | editovat zdroj]

Ve smlouvě mezi pojistitelem (pojišťovnou) a pojištěným (klientem) si oba určí tzv. limit pojistného plnění. Přesáhnou-li náklady na léčbu tento limit, pojištěný zbytek nákladů spojených s léčbou hradí sám. Čím vyšší je dohodnutý limit plnění, tím dražší je pojistné.[2] Obsahem smlouvy jsou také rozsah služeb a výluky z pojistných událostí.

Smlouvu může zájemce uzavřít na pobočce pojišťovny nebo online přes internet. K online sjednání mohou sloužit také zprostředkovatelé, kterými jsou zpravidla agregátoři nabídek vybraných pojistitelů. K uzavření smlouvy o cestovním pojištění jsou zpravidla potřeba osobní údaje pojištěných osob (zejména rodné číslo), dále pak datum odjezdu a příjezdu, cílová destinace či itinerář cesty.

Většinou je pro uzavření cestovního pojištění nutné, aby se pojištěná osoba nacházela na území ČR. Některé cestovní pojišťovny umožňují pojištění i ze zahraničí, v některých případech však běží několikadenní lhůta, než začne pojištění platit.

Nejdůležitější parametry cestovního pojištění[editovat | editovat zdroj]

Důležitým parametrem při výběru cestovního pojištění by neměla být cena pojištění. Ta je ostatně závislá zejména na sjednaném pojistném plnění, jeho limitech, zvolených připojištěních a délce pobytu. To podstatné jsou právě limity pojistné plnění a rozsah připojištění.

I tak je možné ušetřit, a nepřipravit se důležité vlastnosti pojištění. Zdarma nabízejí cestovní pojištění nejčastěji banky k vybraným finančním produktům, např. k finančním kartám (kreditní, debetní). Ani u tohoto produktu by však klient neměl opominout zkontrolovat pojistné limity a rozsah pojištění, popřípadě i možnosti připojištění.

Cestovní pojištění zdarma také nabízí některé společnosti k povinnému ručení či cestovní kanceláře ke svým zájezdům.

Cenově výhodnější nabídku může klient získat také při sjednání pojištění online přes internet. Běžná sleva na online sjednané cestovní pojištění je 5 – 50 %. Cenovou výhodnost může skýtat i sjednání pojištění přes specializované internetové portály, které nabízí velké srovnávače cestovního pojištění. Tam si klient rychle najde přesně to, co potřebuje, a zároveň za cenu výhodnější než u samotné pojišťovny. Tyto portály mají totiž s pojišťovnami sjednané často mnohem výhodnější podmínky, než na které dosáhne obyčejný klient.

Šetřit se ale rozhodně nevyplácí, když klient plánuje na dovolené náročnější a rizikovější turistiku, popřípadě se chce věnovat rizikovým sportům.

Odborníci se shodují, že při nastavení pojistných limitů je vhodné u léčebných výloh nastavit limit kolem 4 000 000 až 5 000 000 Kč, u odpovědnosti zhruba 2 000 000 Kč. Nutno ale podotknout, že limity pojištění výrazně ovlivňuje účel cesty.

Výluky[editovat | editovat zdroj]

Při sjednání cestovního pojištění je dobré brát zřetel na možné výluky. Ty jsou uvedené ve smlouvě, a pokud nastanou, pojišťovna není povinna hradit vzniklé náklady na léčbu. K těmto výlukám patří zpravidla zranění po požití alkoholu, drog nebo jiných omamných látek.

K výlukám ale velmi často náleží také náklady spojené s chronickými nemocemi, které pacient prodělal rok před uzavřením pojistky. Patří sem také náklady související s rizikovým těhotenstvím, porodem nebo s komplikacemi po určitém týdnu. Cestovní pojištění taktéž obvykle neřeší poškození majetku nebo ublížení na zdraví, což je zejména v zimě na lyžích na pořádku dne. To hradí pojištění odpovědnosti pro případ poškození majetku nebo ublížení na zdraví.

Cestovní pojištění pak také neplatí v rizikových zemích, tj. například v takových, kde hrozí epidemie nebo teroristické útoky. Seznam těchto zemí se vyskytuje na oficiální stránce ministerstva zahraničních věcí.[3]

Evropský průkaz zdravotního pojištění[editovat | editovat zdroj]

V rámci Evropské unie pokrývá část služeb cestovního pojištění Evropský průkaz zdravotního pojištění, známý též jako EHIC (European Health Insurance Card). Konkrétně jde o zdravotní služby, které však podléhají podmínkám dané země, a pojištěnci proto mohou např. doplácet spoluúčast na ošetření nebo si sami hradit doplatek za léky. Jestliže nastane důvod pro ošetření, je nutné prokázat se evropským průkazem zdravotního pojištění, aby bylo možné získat stejné podmínky péče jaká platí pro místní obyvatele. Běžné zdravotní pojištění však neposkytuje stejnou možnost ochrany, jako sjednané cestovní pojištění. V případě cestovního pojištění jsou tyto služby většinou hrazeny pojišťovnou.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Co je cestovní pojištění. Peníze.cz. Dostupné online [cit. 2018-06-20]. 
  2. Cestovní pojištění [online]. Měšec.cz. Dostupné online. 
  3. Pojištění a terorismus. Kdo platí a kde ho mají ve výlukách. Peníze.cz. Dostupné online [cit. 2018-06-20].