Callanova metoda

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Callanova metoda (anglicky Callan method) je jedna z alternativních metod výuky cizích jazyků. Hlavní předností této metody je především aktivní používání jazyka v jeho mluvené formě. Student je „nucen“ mluvit a díky tomu, dochází k odbourávání strachu z používání jazyka a nabývání sebevědomí.

Základem Callanovy metody je otázka, odpověď, opakování. Podstatou metody je otázka a dlouhá odpověď, prostřednictvím které se studenti učí.

V hodinách vyučovaných Callanovou metotodu student hovoří mnohem častěji než v běžné hodině angličtiny. Díky této metodě se studenti údajně naučí angličtinu až čtyřikrát rychleji, než pomocí jiných metod. Studenti jsou v přímém kontaktu s lektorem a tímto se snižuje možnost špatného osvojení jazykové struktury a návyků. Učení je zábava, nevzniká prostor na ticho, nudu nebo ztrátu koncentrace.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Ve druhé polovině 20. století se v oblasti vyučování cizím jazykům, hledaly nové způsoby, které by odstranily nedostatky způsobené špatným přístupem ve výuce a používáním nevhodných metod. Ve Spojených státech a Západní Evropě se objevují tendence rozpracovávat a zdokonalovat nové metody založené na metodě přímé. Díky tomu, v 60 letech 20. století, vzniká Callanova metoda. Autorem je Robin Callan, narozen v roce 1932 v Anglii. V roce 1959, začal vyučovat angličtinu v Itálii. Učení jej bavilo, ale metody a samotný přístup, který viděl u svých kolegů, ho nenadchly a zdály se mu nudné. Začal pracovat na své vlastní knize o učení angličtiny a tak vznikla Callanova metoda.

Po příjezdu zpátky do Anglie, otevřel na Oxford Street, "The Callan School", což je největší soukromá škola v Londýně, která vyučuje Angličtinu jako cizí jazyk. I nadále pokračoval v psaní „Callanových“ knih, které jsou rozšířeny a používány na celém světě.[1]

Členění Callanovy metody[editovat | editovat zdroj]

Callanova metoda je členěna do 12 úrovní. Od úplných začátečníků až po velmi pokročilé studenty v úrovni B2/C1. Ve třídě je maximálně 10 studentů a během výuky student slyší a mluví 4x více než v tradiční hodině výuky cizího jazyka.

Pro úspěšné abslovování Cambridge zkoušek potřebuje student běžně cca 175 vyučovacích hodin v případě úrovně Cambridge English: Key (KET).

Pro úroveň zkoušky Cambridge English: Preliminary (PET) se doporučuje 350 vyučovacích hodin a pro Cambridge English: First (FCE) cca 640 vyučovacích hodin. Díky výuce angličtiny Callanovou metodou je student schopen zvládnou přípravu k temto zkouškám za čtvrtinu času. Pro úroveň Key (KET) tedy stačí absolvování 4 úrovní, tj. cca, pro úroveň Preliminary (PET) stačí absolvovat 6 úrovní, tj. cca 80 hodin a pro First (FCE) 12 stupňů, tj. cca 160 hodin. Po dokončení 12 úrovní zná student přes 5 600 nejvíce používaných anglických slovíček.

Struktura lekce[editovat | editovat zdroj]

Vyučovací hodina má danou strukturu, kterou je potřeba dodržovat. Obvykle trvá 50 minut. V každé lekci se opakuje předchozí látka, což vede k osvojení slovní zásoby. Toto opakování zabere nejvíce času, cca 60% výuky.

„Tajemství úspěchu při učení se jazyku spočívá v opakování, opakování a ještě jednou v opakování.“[2]

Dále se student věnuje četbě, správné výslovnosti a pro opětovnou fixaci se trénuje psaný projev – diktáty. Až po tomto rozsáhlém opakování se vyučující přesune k novému učivu. Student je nucen poslouchat a mluvit, tím se zároveň učí. Když student Callanovy metody dokončí první knihu, znamená to, že ovládá 80 – 100% jejího obsahu.

Zásady Callanovy metody[editovat | editovat zdroj]

 • opakování (čím častěji studenti uslyší daný výraz, tím lépe si ho zapamatují a následně se jim rychleji vybaví)
 • simulace anglicky mluvícího prostředí (na hodinách se mluví výhradně anglicky, lektoři se často střídají, aby si studenti zvykli na různé přízvuky)
 • odbourávání strachu mluvit (studenti jsou nuceni na hodinách mluvit, tím se odbourává psychická bariéra a studenti se rozmluví)
 • osvojování si jazyka přirozenou cestou (studenti nejprve poslouchají, snaží se porozumět, následně mluví, čtou a píšou, toto je takzvaná zásada „ucho-ústa-oči-ruka“)
 • princip otázka – odpověď (pomocí tohoto principu se rozvíjejí reakce při používání řeči, cílem je dosáhnout plynulé mluvení bez přemýšlení, jako je tomu v rodném jazyce)
 • řízená konverzace (lektor klade otázky, nutí studenta, aby na ně přesně, celou větou odpověděl, cílem je procvičení co nejdelších větných konstrukcí)
 • princip „první strany první knihy“ (všichni studenti jakékoliv úrovně začínají na první straně první knihy, metoda je chronologická, proto není možné bez důkladného osvojení předchozích znalostí pokračovat)[3]

Callanova metoda v ČR[editovat | editovat zdroj]

V současné době je Callanova metoda známa ve 28 zemích světa a vyučuje se v 600 registrovaných centrech po celém světě. Pro tuto metodu se vydávají učebnice, audiomateriály a další didaktické pomůcky přímo v Londýně. Jazykové školy z celého světa, vyučující podle této metody, musejí pracovat právě s těmito konkrétními pomůckami.[1]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Callan Method Organisation |. www.callan.co.uk [online]. [cit. 2017-02-07]. Dostupné online. 
 2. CALLAN, Robin. Callan Method: Teacher's Handbook. 3. vyd. Grantchester: Orchard Publish­ing Ltd., 1995. 
 3. USER, Super. Callanova metoda - Učte se jazyky. www.uctesejazyky.cz [online]. [cit. 2017-02-06]. Dostupné online. (česky) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • CHALOUPKOVÁ, Kateřina. Alternativní výukové metody v hodinách cizích jazyků. Brno, 2010. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Lucie Pištěková. s.30- 32.[2]
 • Elta - Callan method, English school in Dublin [3]
 • Teaching language functions in the callan method. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. [4]
 • Callanova metoda - ukázková hodina. [5]