Přeskočit na obsah

Benzol

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Benzol je směs chemických látek vznikajících při koksování. Skládá se z benzenu, toluenu, xylenů a ostatních sloučenin. Získává se vypíráním koksárenského plynu pracím olejem. Následnou destilací se z oleje odděluje surový benzol. Je to čirá, olejově zbarvená kapalina s měrnou hmotností cca 878 kg/m³. Charakteristicky zapáchá. Je zdraví škodlivá a hořlavá – jedná se o kapalinu I. třídy nebezpečnosti.

V první polovině 20. století byl používán jako složka palivových směsí pro spalovací motory, např. československého paliva Bi-Bo-Li.

Benzol je také zastaralý název benzenu, používaný dodnes v němčině.