Banánové děti

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Banánové děti je název označující druhou generaci Vietnamců žijící v České republice.[1] Toto označení odkazuje na jejich identitu, která je ovlivněná jak asijským vzhledem (zvenku žlutí), tak i jejich osobností, která je značně ovlivněna evropským prostředím (zevnitř bílí).[2]

Identita[editovat | editovat zdroj]

Banánové děti jsou pod tlakem obou kultur, vietnamské i české, a často zastávají ambivalentní vztah k majoritnímu prostředí. Každý den se potýkají s tím, kým vlastně jsou, dostávají se tak na rozhraní dvou odlišných kultur. V důsledku vnitřního konfliktu pak dochází až ke ztrátě identity.[3]

Častou volbou druhé generace je varianta propojení, kdy svou identitu vytváří v rámci určitého spojení národní (české) a etnické (vietnamské) identity. Jejich identitu tedy utváří nejen rodiče a vietnamská komunita, ale i spolužáci, popřípadě jejich české „babičky a tety“.[2] 

Vietnamská rodina[editovat | editovat zdroj]

Rodina ve Vietnamu[editovat | editovat zdroj]

Ve Vietnamu je rodina základem všeho. Ve většině případů se skládá ze tří až čtyř generací žijících pod jednou střechou.[4] Model vietnamské rodiny se vyvíjel především z konfucianismu, který se projevil v patriarchálním rázu rodiny.[5] V rámci vztahů v rodině existovala a stále existuje hierarchie a bezvýhradná oddanost dětí vůči rodičům, která se ve vztahu otce a syna označuje termínem „synovská oddanost".[6]

Vietnamskou rodinu lze charakterizovat několika typickými základními vlastnostmi:

 • poslušnost dětí
 • pevný řád uvnitř rodiny
 • široká solidarita s blízkými i vzdálenými příbuznými
 • vzájemná pomoc v rámci široké rodiny[7]

Rodina v ČR[editovat | editovat zdroj]

Vietnamská rodina žijící v ČR se částečně liší od té tradiční z Vietnamu. Rodina je stále prvotním stabilizátorem vietnamských komunit i v České republice.[5]

Rozdíly jsou nejvíce patrné především ve výchově dětí. Rodiče jsou často v práci od rána do večera, a tak nemají možnost se plně věnovat svým dětem, ty pak zapomínají, či se vůbec nenaučí vietnamské písmo a vietnamsky dobře ani nemluví.[8]

Mnoho dětí s vlastními rodiči ani nevyrůstá, starají se o ně tzv. "tety“ anebo „babičky" z Česka, které jim pomáhají s integrací (čtou jim české pohádky, slaví české svátky, atd.).[8] Ve Vietnamu funguje systém babičkovství, vietnamská rodina zde prostě simuluje důvěrně známé uspořádání rodiny. To má dopad na identitu dětí, které se většinou sžily s českou kulturou, ale doma a v komunitě se musí řídit kulturou vietnamskou.[9]

Vietnamská komunita[editovat | editovat zdroj]

Vietnamská komunita v ČR bývá charakterizována jako:

 • izolovaná
 • uzavřená
 • soběstačná
 • pracovitá
 • nenápadná

V ČR si vybudovala organizační a ekonomické zázemí, a toto zázemí dnes využívá k tomu, aby svým příslušníkům umožnila rozmanitější životní podmínky.[10]

Doba příchodu vietnamských imigrantů do ČR představuje mezník v dělení ve společenské hierarchii uvnitř vietnamské komunity. Nejvýše stojí tzv. starousedlíci, potom se rozlišují porevoluční migranti a příchozí v 90. letech 20. století, třetí vrstvu reprezentují migranti, kteří do ČR přišli po roce 2000, tzv. nová migrační vlna.[8]

Prostředí velkých tržnic je samostatným světem, s vlastními pravidly a službami. Velkoobchody a velkosklady tvoří centra obchodní, kulturní a komunitní. Pořádají se zde např. fotbalové turnaje či koncerty vietnamských umělců ze zahraničí, tábory pro děti atd., o kterých Češi nebývají informováni.[10]

Školní prostředí[editovat | editovat zdroj]

Vietnamské děti a mládež tvoří v ČR 3. nejpočetnější skupinu žáků a studentů-cizinců[11] a škola funguje jako jeden z nejvýznamnějších prostředků integrace. Vietnamské děti platí celkově za bezproblémové, mají pozitivní chování a pilně studují. Motivace vietnamských dětí je podstatně vyšší než motivace českých dětí, což dokazují i jejich dobré studijní výsledky.[10]

U vietnamských dětí není výjimečné ani doučování mimo školu, které hradí rodiče.[10] Tento způsob zvládnutí jazykového handicapu je poměrně rozšířený a úspěšný. Začíná se však objevovat jiný problém, a to postupná ztráta jejich původního jazyka. Ta se týká především druhé generace vietnamských imigrantů. Tyto děti nemají potíže se zvládáním českého prostředí a českého jazyka, ale paradoxně se svým mateřským jazykem - vietnamštinou. V důsledku toho pak dochází k problémům v komunikaci uvnitř rodiny a může to vést až k situaci, že si členové jedné rodiny navzájem nerozumí.[12]

Vietnamské děti se učí mnohem více než české děti, nechodí ven a tráví hodně času na internetu. Vietnamští rodiče jen neradi pouštějí své děti na organizované a pravidelné volnočasové aktivity. Prvořadé je pro ně formální vzdělání jejich dětí, teprve při jeho zvládání nastává prostor pro vzdělání neformální.[13]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Banánové děti. Pořady [online]. Česká televize [cit. 2017-12-05]. Dostupné online. 
 2. a b KOPLOVÁ, Kristýna. Druhá generace Vietnamců v České republice [online]. University of West Bohemia, Faculty of Philosophy and Arts, 2013 [cit. 2017-12-04]. Dostupné online. 
 3. 1977-, Kocourek, Jiří,. Poznáváme svět dětí z Vietnamu : hledání společné řeči- : stručná příručka pro pedagogické pracovníky o podmínkách života dětí "nečeských" národností příjíždějících do ČR a o jejich vlasti. 1. vyd. vyd. Plzeň: Foto & Tisk Znamenaný 111 s. ISBN 8090201792. OCLC 53267070 
 4. Culture and Society | Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States. vietnamembassy-usa.org [online]. [cit. 2017-12-05]. Dostupné online. 
 5. a b 1947-, Brouček, Stanislav,. Český pohled na Vietnamce : (mediální obraz Vietnamu, Vietnamců a vietnamství). Praha: Etnologický ústav AV ČR 478 s., [8] s. barev. obr. příl. s. ISBN 8085010461. OCLC 56858107 
 6. Klub Hanoi - Vietnamská rodina - synovská oddanost. www.klubhanoi.cz [online]. [cit. 2017-12-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-11-11. 
 7. TOLLAROVÁ, Blanka. Vietnam [online]. Jsme lidé jedné Země, 2010 [cit. 2017-12-04]. Dostupné online. 
 8. a b c PECHOVÁ, Eva; MARTÍNKOVÁ, Šárka. Identity v konfrontaci - vietnamská menšina v ČR: Náboženství, kultura, soužití [online]. [cit. 2017-12-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-05-14. 
 9. VRBOVÁ, Daniela. Vietnamská vnoučata českých babiček. Zaostřeno na cizince. 2013. Dostupné online [cit. 2017-12-05]. 
 10. a b c d S vietnamskými dětmi na českých školách. Vyd. 1. vyd. Jinočany: H & H 221 s. ISBN 8073190559. OCLC 85717591 
 11. Cizinci vzdělávající se na českých školách | Statistika&My - měsíčník Českého statistického úřadu. www.statistikaamy.cz [online]. [cit. 2017-12-05]. Dostupné online. 
 12. Interkulturní vzdělávání - příručka nejen pro středoškolské pedagogy [online]. Člověk v tísni, 2002 [cit. 2017-12-05]. Dostupné online. 
 13. Na křižovatce kultur, aneb, Romové, Vietnamci a Číňané mezi námi.. [Praha]: NIDM - Národní Institut dětí a mládeže 21 s. ISBN 9788086784915. OCLC 670479329