Asociace cestovních kanceláří České republiky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Asociace cestovních kanceláří České republiky
Vznik 7. srpna 1990
Právní forma spolek
Sídlo Lípová 511/15, Praha, 120 00, Česko
Oficiální web www.ackcr.cz
IČO 17046980 (VR)
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Logo ACK ČR

Asociace cestovních kanceláří České republiky (zkráceně ACK ČR) je dobrovolným sdružením subjektů domácího i zahraničního cestovního ruchu oprávněných k činnosti na území ČR. Je samostatnou právnickou osobou s působností po celém území ČR. Sdružuje jak cestovní kanceláře, tak cestovní agentury a další subjekty z oboru, a to jak právnické tak i fyzické osoby. ACK ČR je výběrovou organizací s důrazem na kvalitu a podnikatelskou etiku členských subjektů, přičemž nečiní rozdíl mezi velkými a malými cestovními kancelářemi a agenturami, které mají zaručena rovná práva. Činnosti členských cestovních kanceláří pokrývají geograficky i profesně všechny oblasti cestovního ruchu.

Poslání ACK ČR[editovat | editovat zdroj]

Posláním Asociace je zastupování a ochrana hospodářských zájmů členů, podpora jejich informovanosti, rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiže. Asociace se angažuje při kultivování českého trhu cestovního ruchu, iniciuje tvorbu příslušné legislativy a hospodářských opatření ve vztahu k cestovnímu ruchu a je v tomto směru partnerem a připomínkovým místem pro orgány státní moci a správy. Asociace podporuje dobré jméno a úroveň českého cestovního ruchu, zasazuje se proti nekalé konkurenci a poškozování pověsti cestovního ruchu v České republice.

Asociace zastupuje zájmy členů:

 • při jednáních s ministerstvy, zvl. s ministerstvem pro místní rozvoj, financí, MPO
 • při jednáních v příslušných výborech Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR,
 • při jednáních týkajících se cestovního ruchu na Magistrátu hl.m.Prahy, resp. dalších regionálních úřadech
 • při jednáních na České centrále cestovního ruchu a se zahraničními centrálami NTO
 • v Agency Program Joint Council IATA
 • v mezinárodních a evropských organizacích cestovního ruchu ve styku s obdobnými národními svazy vtuzemsku i vzahraničí

Asociace cestovních kanceláří ČR je platformou pro komerční spolupráci cestovních kanceláří a agentur navzájem, jakož i pro spolupráci cestovních kanceláří a agentur s dodavateli a odběrateli služeb. Příležitostí pro rozvíjení vzájemné spolupráce členů jsou jednak sekce (viz organizační struktura), jednak pravidelná měsíční setkání členů formou Klubových dnů a konečně i každoroční Valné shromáždění. Kontakty na dodavatele i odběratele služeb z ČR i zahraničí zprostředkovává sekretariát ACK na základě adresářů aj. databází. Konkrétní nabídku svých produktů prezentují jednotliví členové ACK sami, Asociace nabízí jednotlivým zájemcům pomoc při orientaci v široké nabídce teritoriálního i programového zaměření jednotlivých cestovních kanceláří a agentur.[1]

Organizační struktura ACK ČR[editovat | editovat zdroj]

Viliam Sivek, čestný předseda ACK ČR

ACK ČR byla založena jako první profesní sdružení cestovních kanceláří v ČR v srpnu 1990, v současné době sdružuje 196 cestovních kanceláří a agentur a 80 přidružených členů z navazujících oborů dopravy, veletrhů a propagace, odborného školství, pojištění a zpracování dat.

V čele ACK ČR je volené představenstvo.

Předsedou je JUDr. Vladimír Dolejš. Místopředsedy jsou Petr Krč, Zdeněk Kříž, Jan Papež a místopředsedkyněmi jsou PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová a Lenka Viková. Mezi členy představenstva dále patří Richard Bílý, Marek Plášil, Ing. Stanislav Zíma, JUDr. Jan Koláčný, Simona Fischerová, Jan Osúch, RNDr. Ladislav Havel.

V roce 2016 byl Představenstvem ACK ČR jmenován Viliam Sivek čestným předsedou.

Sekce ACK ČR[editovat | editovat zdroj]

Asociace nabízí svým členům servis a spolupráci v pracovních sekcích, a to dle problematiky. Mezi sekce patří:

 • touroperátorská sekce, jejímiž hlavními tématy je smluvní spolupráce touroperátor-retailer, promítnutí požadavků zákona č.159/99 Sb. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu do praxe, zákon na ochranu spotřebitele, uvádění a způsob inzerování cen zájezdů, ochrana osobních údajů, dvoj i vícestranná spolupráce při realizaci zájezdů (vytěžování dopravních prostředků atp.),
 • sekce incomingové a kongresové turistiky, jejímiž hlavními tématy je problematika spolupráce s dodavateli služeb a propagace členů návazně na propagaci CR ČR vč. workshopů a veletrhů v ČR i v zahraničí, spolupráce při propagaci členů návazně na propagaci ČR jako klasické kongresové destinace a specializované vzdělávání pro tuto oblast turistiky,
 • retailerská sekce, jejímž hlavním tématem je problematika spolupráce prodejců s touroperátory a její smluvní úprava,
 • IATA sekce prodejců letenek, která řeší problematiku akreditovaných IATA agentur, hájí jejich zájmy ve vztahu k leteckým dopravcům a zastupuje členy v APJC,
 • sekce lázeňské turistiky se zabývá rozvojem lázeňské turistiky do ČR a v České republice,
 • internetová sekce, která je určena ke sjednocení obsahu a formátu předávaných dat mezi cestovními kancelářemi a cestovními agenturami a k podpoře elektronické komerce v cestovním ruchu,
 • sekce památek a významných turistických cílů, jejímž hlavním úkolem je propojení činnosti cestovních kanceláří a agentur, které se věnují domácímu cestovnímu ruchu a příjezdové turistice, s vedením jednotlivých památek a turistických cílů,
 • sekce vzdělávací zabývající se propojením praxe a požadavků podnikatelů v cestovním ruchu se středními a vysokými odbornými školami,
 • sekce domácího cestovního ruchu, která sleduje vývoj a trendy na poli cestování našich občanů po České republice,
 • sekce dopravní, která byla založena za účelem řešení problémů souvisejících nejen s hromadnou dopravou turistů, ale i dalšími druhy přepravy.[2]

Fórum cestovního ruchu České republiky[editovat | editovat zdroj]

Forum cestovniho ruchu

Asociace cestovních kanceláří ČR je jedním ze zakladatelů Fóra cestovního ruchu ČR.

Fórum cestovního ruchu je nezávislou komunikační platformou pro koordinaci a prezentaci zájmů podnikatelů v cestovním ruchu, a to jak směrem do odvětví tak vně.

Cílem Fóra cestovního ruchu je zkvalitnění spolupráce uvnitř odvětví cestovního ruchu a efektivnější prosazování nutných změn.

Fórum cestovního ruchu je ustaveno v souladu s Koncepcí státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 až 2020, kterou naplňuje.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. S.R.O., World Media Partners,. www.ackcr.cz [online]. www.ackcr.cz [cit. 2016-02-02]. Dostupné online. 
 2. S.R.O., World Media Partners,. www.ackcr.cz [online]. www.ackcr.cz [cit. 2016-02-02]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]