Arbitrárnost

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Že v angličtině znak tree znamená strom, je v podstatě náhoda, která nijak nesouvisí s vlastnostmi stromu.

Výraz arbitrárnost znamená, že daný předmět (obvykle znak) má libovolný charakter. Jde o základní vlastnost znaku. Neexistence příčinných vztahů mezi jazykovým znakem a označovaným jevem.

Týká se vztahu mezi složkami znaku (tj. signifiant, označující a signifié, označované). Neexistuje např. žádný vnitřní vztah mezi pojmem „pes“ a termínem pes (spojením hlásek nebo písmen „p + e + s“). Určitou výjimku mohou tvořit pouze onomatopoická (zvukomalebná) slova.

Vlastnost arbitrárnosti je užitečné mít na paměti např. při vyučování cizích jazyků i v jazyce vlastním, např. slovo Freier [frajer] má v němčině jiný význam než v češtině; frazeologismus „mít kliku“ nesouvisí s klikou jako předmětem, ale vznikl z německého das Glück (štěstí).

Autorem pojmu arbitrárnost je Ferdinand de Saussure (Kurs obecné lingvistiky, franc. Cours de linguistique générale).

Obecně znamená arbitrárnost vlastnost něčeho arbitrárního – (1) libovolného, nahodilého, příp. (2) rozhodujícího, rozhodovacího. [1]