Altercasting

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Altercasting je technika, pomocí které lze přesvědčit jedince, aby přijal určitou sociální roli. Jedná se o postup, který, pokud je úspěšný, ovlivní chování jednotlivce tak, že jedná, jako by byl nositelem mu „podstrčené“ sociální role. Při úmyslném užívání by se tato technika dala nazvat manipulativní.

Základní předpoklady[editovat | editovat zdroj]

Když jedinec přijme určitou sociální roli, přijme s ní i množství sociálních tlaků, které propůjčují roli závaznost a zaručují její dodržování. Jinými slovy, okolí od jedince očekává určité způsoby chování na základě jeho sociální role. Ta však s sebou nepřináší pouze povinnosti. Jedinec je také obdařen novými informacemi a možnostmi, které by měly být k výkonu role relevantní.

Altercastingem se rozumí postup, pomocí něhož "donutíme" druhého člověka přijmout určitou sociální roli, od které je okolím vyžadováno chování, které po daném člověku požadujeme.

Základní formy altercastingu[editovat | editovat zdroj]

Rozeznáváme dvě základní formy altercastingu:

  • Závazná forma altercastingu znamená, že dáme najevo jedinci, kým je (nebo by měl být) tím, že vyzdvihneme některou z jeho existujících rolí ("Jako křesťan bys měl…"), že ho do určité role umístíme (Jako mladý a ambiciózní muž bys měl...), nebo že mu vytvoříme roli naprosto novou.
  • Taktní forma altercastingu znamená, že využijeme své osoby jako "odesílatele" role. Přijmeme roli, která v druhém člověku automaticky vyvolá svůj protiklad. Několik příkladů běžných dvojic (protikladů) rolí: expert - nevzdělaná veřejnost, blázen - normální člověk, pomocník - závislá osoba, mučedník - hříšník atd.

Výsledky altercastingu[editovat | editovat zdroj]

Altercasting je velice účinný postup, protože:

  • role je základním stavebním kamenem chování v každodenním životě;
  • jeho používání, zejména taktní formy, je relativně jednoduché;
  • vytvářet role, do kterých se lidé "chytí", je také relativně jednoduché;
  • lidé často přijímají jim nabízené role velice snadno.

Využití[editovat | editovat zdroj]

Tato technika se hojně využívá zejména v reklamě a propagaci zdravotní péče.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Pratkanis, A. R. (2000). Altercasting as an influence tactic. In D. J. Terry & M. A. Hagg (Eds.), Attitudes, behaviour and social context: the role of norms and group membership (pp. 201-226). Mahwah, NJ: Lawrence Earlbaum Ass.