Absorpční koeficient

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Absorpční koeficient vyjadřuje schopnost látky absorbovat světlo, respektive elektromagnetické záření.

Toto číslo je konstanta vztažená k dané látce o určité koncentraci [mol·l-1] a k délce [cm] dráhy, kterou světlo látkou projde, jednotkou absorpčního koeficientu je potom l·mol-1·cm-1. Někdy se absorpční koeficient vztahujeme ke koncentraci v g/l, v tom případě je jednotkou absorpčního koeficientu l.g-1·cm-1.

Značkou absorpčního koeficientu je ε.

Absorpční koeficient je jedna z veličin pro výpočet Lambertova-Beerova zákona, používaného ve spektrofotometrii. Dále se absorpční koeficient uplatňuje v astronomii, kdy charakterizuje schopnost absorbance elektromagnetického záření mlhovin nebo hvězd.