Živnostenské oprávnění

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Živnostenské oprávnění je oprávnění k provozování živnosti.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Od 1. ledna 1992 do 30. června 2008 bylo živnostenské oprávnění dokládáno živnostenským listem pro ohlašovací živnosti resp. koncesní listinou pro koncesované živnosti. Od 1. července 2008 vydávají živnostenské úřady tzv. výpis z živnostenského rejstříku, který osvědčuje živnostenské oprávnění, neboli právo provozovat živnost. To ovšem neznamená, že nelze nyní prokázat živnostenské oprávnění živnostenským listem. V případě, že údaje na živnostenském listu jsou platné a zároveň podnikateli nebyl vydán výpis z živnostenského rejstříku, je tento živnostenský list platný a podnikatel jím může prokazovat své oprávnění k provozování živnosti.

Živnostenský zákon[editovat | editovat zdroj]

Institut živnostenského oprávnění je zřízen § 10 živnostenského zákona, který praví, že toto oprávnění vzniká právnickým osobám a fyzickým osobám buď ohlášením, anebo vydáním koncese (u koncesovaných živností). Své živnostenské oprávnění prokazuje podnikatel výpisem z živnostenského rejstříku.

Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění[editovat | editovat zdroj]

Fyzická i právnická osoba podává žádost o živnostenské oprávnění na živnostenském úřadě, který bývá odborem úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze odborem úřadu městské části. Při prvním ohlášení živnosti resp. žádosti o koncesi se platí poplatek 1000 Kč. V případě ohlášení další živnosti resp. při žádosti o další koncesi se platí poplatek ve výši 500 Kč. Živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů od podání žádosti a doručí žadateli výpis z živnostenského rejstříku.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]