Šablona:Diff

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

[1]

Šablona diff slouží k vytváření odkazů na zvláštní stránky Wikipedie, pro zobrazování historických verzí obsahů stránek.

Použití[editovat zdroj]

Šablona sestavuje URL ze zadaných hodnot ID verzí stránek a sestavenou zobrazí jako klikatelný link na speciální stránky systému Wikipedie:

 • pro zobrazení a porovnání změn mezi nějakými dvěma historicky uloženými verzemi, buď stejné stránky, nebo i dvou různých stránek.
{{Diff||ID nové verze|ID staré verze|popisek}} - Porovnání. Ručně zmiňovat název stránky je zbytečné: Dourčí se přes ID verze, ta už tuto informaci obsahuje.
{{Diff||ID nové verze|ID staré verze}} - Porovnání. Vytvoří stejný odkaz, jen ho zobrazí s vlastním základním popiskem.
 • pro zobrazení přímo dané jedné historické verze.
{{Diff|||ID staré verze}} - Zobrazení staré verze. Vytvoří odkaz na danou verzi dané stránky.
{{Diff|oldid=ID staré verze}} - Zobrazení staré verze. Kvůli množství svislítek raději přes pojmenovaný parametr.

K obdobným výsledkům se lze proklikat skrze historii dané stránky. A to včetně relativních hodnot typu "proti hned předešlé verzi" apod: Ať už URL sestavuje tato šablona, nebo se k nim uživatel prokliká, z pohledu serveru a webaplika Wikipedie jde o stále stejnou úlohu, o volání stejného API.

Dvě stránky podle NULL diff[editovat zdroj]

Pro určení, která ze dvou speciálních stránek Wikipedie se zobrazí (porovnávací, či historická), je rozhodující parametr diff=: Už i pouhá jeho přítomnost v URL.

 • Už sama jeho přítomnost v URL má vliv, byť by třeba ani neměl žádnou hodnotu, jen prázdný String, už není NULL a zobrazí se dva panely porovnávání verzí.
 • Naopak bez diff= se zobrazí stránka historické verze.

Relativní vazby k ID verze[editovat zdroj]

Pro porovnávání se připouští tyto vzájemné vztahy: předešlá, současná, nebo následující verze. Opět se tyto příznaky zadávají pomocí diff, místo hodnoty novějšího ID.

Parametry[editovat zdroj]

Pro některé účely a jejich kombinace parametrů některé hodnoty nemusí být použity, nebo dokonce ani nesmí, aby byl v daném případě dodržen účel.

 • |1 = {{{1|{{{title|{{{page|}}}}}}}}} název stránky na Wikipedii. Zbytečný.
 • |2 = {{{2|{{{diff|}}}}}} ID jedné verze stránky, novější.
 • |3 = {{{3|{{{oldid|}}}}}} ID staré verze stejné (anebo i jiné) stránky.
 • |4 = {{{4|{{{label|}}}}}} popisek přes odkaz.
 • |diffonly = přepínač pro kompaktnější zobrazení na porovnávací stránce: bez náhledu obsahu pod porovnáním a s omezennou nabídkou menu nalevo.

Příklady použití[editovat zdroj]

Obecné chování[editovat zdroj]

Popisek odkazu[editovat zdroj]

Lze zadat popisek pro odkaz.

{{Diff|Šablona:Diff/doc|16152757|16152756|popisek}} - popisek

Ten pak vypadá jako běžný link.

Strojový popisek linku[editovat zdroj]

Popisek pro odkaz není vyžadován.

{{Diff|Šablona:Diff/doc|16152757|16152756}} - [2]

Link se zobrazí nadepsaný číslem: Jde o obdobu mechanismu inkrementálního číslování referencí ve článku.

Bez názvu stránky[editovat zdroj]

Parametr title pro název je zbytečný a zadávat ho není třeba.

{{Diff||16152757|16152756|popisek}} - popisek

Funkce zůstává stejná i tak, na titulku stránky nezávislá.

Všimněte si dvojitého svislítka: Pro číslované parametry platí, že musí být až za svým svislítkem, druhý parametr až za druhým svislítkem.

Neexistující ID[editovat zdroj]

Lze zadat i neexistující ID:

{{Diff||16152758|16152756|neexistující ID}} - neexistující ID

Link se sice vytvoří, ale po kliku na něj Wikipedie hlásí chybu: "Jedna z revizí k požadovanému porovnání (16152758) neexistuje."

Z například desetinných IDček se k porovnávání berou jen celé části čísel, resp. se string rozdělí na souvislé bloky číslic a jako vstup se použije jen první z nich.

Řetězec do ID[editovat zdroj]

Při chybném zadání ID, kdy je zadán string místo čísla, Wikipedie nezhavaruje.

{{Diff||e|g|řetězce}} - řetězce

Link se sice vytvoří, ale po kliku na něj se porovnávací stránka snaží porovnávat nějaké historické verze úvodní stránky české Wikipedie.

Režim porovnávání[editovat zdroj]

Systém speciálních stránek Wikipedie (script /index.php?) pro aktivaci režimu porovnávání požaduje přítomnost parametru &diff= v URL.

Zda se dole pod dvěma panely porovnávání zobrazí i náhled obsahu, to záleží na osobním uživatelském nastavení.

Relativní určení verze[editovat zdroj]

Oproti parametru &oldid, který má být vždy určen výslovně, konkrétní číselnou hodnotou, parametr &diff umožňuje používat k relativnímu či abstraktnímu určení hodnoty i vybraná klíčová slova:

 • &diff=cur - current, současná verze; Žádné takové klíčové slovo pravděpodobně implemenované ani není: Proti aktuální verzi se porovnává při jakémkoli (nerozpoznaném) stringu.
{{Diff|oldid=16152756|diff=cur}} - [3]
 • &diff=next - další verze, následující po &oldid;
{{Diff|oldid=16152756|diff=next}} - [4]
 • &diff=prev - previous, předešlé verze; Zde se sice porovnává oproti &oldid, která má být menší, jenže implementace na tento případ pamatuje, vnitřně si je prohodí, takže pořadí IDček podle velikosti čísel se neporuší.
{{Diff|oldid=16152757|diff=prev}} - [5]
 • Pokud je &oldid sama již první, žádná předešlá pro danou stránku neexistuje, hlásí porovnávač "Žádný rozdíl".
{{Diff|oldid=16152756|diff=prev}} - [6]

Opět jde o obdobu ovládacích prvků ze stránky "historie stránky", kterou takto lze zavolat a využít i jinde na stránkách.

Mezi dvěma různými stránkami[editovat zdroj]

Lze zadat i taková ID, že každé patří do historie jiné stránky:

{{Diff||16152756|16152749|mezi dvěma stránkami}} - mezi dvěma stránkami

Po kliku na vytvořený odkaz se zobrazí diff mezi dvěma stránkami, místo dvou verzí jediné stránky. Tedy i toto lze: Například pro ověření, jak se přenášel obsah jedná stránky na nový název. Sice jde o složitější případ, který může být matoucí, přesto je porovnávací stránka připravena i na takovéto použití: V titulku se výslovně zmiňuje "Porovnání stránek".

Přehozená IDčka[editovat zdroj]

IDčka verzí se podaří zadat i v obráceném pořadí, obslužné funkci na pořadí (celých) čísel podle velikosti nezáleží.

{{Diff||16152756|16152757|přehozená}} - přehozená

Výsledné URL v odkazu sice opravdu obsahuje obě IDčka přehozená, ale pak jsou prohozené i panely při porovnání: Novější panel je vlevo. Jde o snadný zdroj zmatení uživatele.

Nejkratší URL pro Diff[editovat zdroj]

Nejprimitivnější URL, aby se porovnávací funkce diff ještě aktivovala:

http://cs.wikipedia.org/?diff

Porovnání opět zapadne do porovnávání těch samých historických verzí úvodní stránky české Wikipedie.

Kompaktní zobrazení[editovat zdroj]

Přepínačem &diffonly=yes lze potlačit zobrazení zbytných částí stránky:

 • a) položek v levém menu a interwiki,
 • b) dokonce i uživatelská nastavení, že se pod dvěma panely porovnání již nezobrazí náhled obsahu.
{{Diff|diff=16152757|oldid=16152756|diffonly=yes}} - [7]

Asi jde o funcionalitu pro odkazy na Wikipedii z veřejného webu, očištěné zobrazení do prezentací.

Samotné porovnávací funkci, stránce Wikipedie, stačí k aktivaci tohoto potlačování jakákoli hodnota odlišná od hodnoty "&diffonly=0" v URL. Jde tedy o prostou dvojhodnotovou logiku. Ovšem v šabloně je zavedena vlastní logika: Šablona reaguje na hodnotu |diffonly = yes, sama však do URL do nastavuje hodnotu "&diffonly=1".

Režim historické verze[editovat zdroj]

Bez parametru &diff= v URL se zobrazí historická verze, pracuje se s jen jednou verzí. Ovšem parametr diff v URL vůbec nesmí být: Jde tu o tříhodnotovou logiku, o případ NULL, už sama přítomnost by toto porušila, bez ohledu na hodnotu, třeba i prázdnou.

{{Diff|oldid=16152757|label=oldversion}} - oldversion

Jde o ukázku jen pro úplnost dokumentace.

Data šablony[editovat zdroj]

Tato sekce obsahuje strukturovaný popis parametrů této šablony využívající rozšíření TemplateData, který umožňuje snadnější používání této šablony v prostředí Vizuálního editoru.

Diff

Účel této šablony je poskytnout standardizovaný formát pro označení oficiálních stránek.

Parametry šablony[Upravit strojový popis šablony]

Tato šablona upřednostňuje parametry formátované v jediném řádku.

ParametrPopisTypStav
titulek1 title page

Název stránky na Wikipedii. Zbytečný: Dourčí se přes ID verze, ta už tuto informaci obsahuje.

Název stránkynepovinný
diff2 diff

ID novější verze nějaké stránky.

Příklad
16152757
Řádkapovinný
oldid3 oldid

ID staré verze stejné (anebo i jiné) stránky.

Příklad
16152756
Číslopovinný
popisek4 label

Text ke zobrazení nad adresou URL. Není-li uveden, šablona zobrazí přednastavený popisek.

Příklad
porovnání
Automatická hodnota
1
Řádkadoporučený
skrýt náhleddiffonly

Přepínač v rámci režimu porovnávní: Mění zobrazení, skrývá náhled obsahu pod porovnáním a také interviki nalevo.


Při zobrazení v rámci režimu historické verze: Přepínač nemá vliv, ani na interwiki.

Příklad
yes
Řádkanepovinný

Související šablony[editovat zdroj]

pro diff
pro oldid
 • Speciální:Permalink – Slouží k podobnému účelu; pro konstrukci URLek s funkcí /oldid, pro zobrazení historické verze stránky.
 • {{Oldid}} – Zjednodušuje vytváření odkazů na známé staré verze, ze známého oldID.
 • {{Oldid2}} – Umí volitelné popisy nad URL odkazu.

Související články[editovat zdroj]