Účetní doklad

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Účetní doklad je účetní záznam, kterým účetní jednotka prokazuje skutečnosti na něm uvedené.[1] Na základě účetního dokladu provede účetní jednotka zaúčtování účetního případu do účetních knih. Tj. například na základě účetního dokladu faktury se provede zaúčtování o nákupu zboží.

Náležitosti účetního dokladu[editovat | editovat zdroj]

Náležitosti účetního doklad podle zákona o účetnictví[2] jsou:

 • označení účetního dokladu,
 • obsah účetního případu a jeho účastníky,
 • peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
 • okamžik vyhotovení účetního dokladu,
 • okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene vyhotovení,
 • podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

Účetní doklady musí být vyhotoveny bez zbytečného odkladu, tj. ihned po zjištění skutečností, které se jimi ověřují. Zákon o účetnictví nijak nelimituje vystavení účetního dokladu, ale většina účetních dokladů je i dokladem daňovým, proto je nutné respektovat zákon o DPH, který říká, že daňový doklad musí být vystaven nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, popř. ode dne přijetí platby (zálohy).

Daňový doklad[editovat | editovat zdroj]

Pro daňovou evidenci nejsou nutné účetní doklady. Kvůli případné kontrole finančního úřadu by však měly doklady obsahovat:

 • označení, zda jde o příjem či výdej peněz, bankovní výpis, vznik pohledávky či závazku (fakturu)
 • datum úhrady nebo vzniku pohledávky či závazku
 • toho, kdo doklad vydal (firma nebo jméno s adresou a DIČ nebo IČ)
 • popis (př. název, popis, množství zboží či služby)
 • originální podpis prodávajícího (není potřeba faktur)
 • pořadové číslo (to by nemělo chybět hlavně u pokladního dokladu pro zákazníka)

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. http://business.center.cz/business/finance/ucetnictvi/doklad.asp
 2. § 11 zákona o účetnictví