Značka CE

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Značka shody CE

Označení CE dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru („EEA“ je tvořen 28 členskými státy EU a třemi státy z Evropského sdružení volného obchodu – Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem bez Švýcarska) a splňuje legislativní požadavky EU – tzn. že výrobce ověřil/nechal ověřit oznámeným subjektem (dříve notifikovanou osobou), že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky (např. bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) z příslušné směrnice. Nejčastějším typem technické specifikace, tj. dokumentu, na základě kterého může být posouzení provedeno, je evropská harmonizovaná norma.

Označení CE umožňuje volný pohyb zboží v rámci trhu zemí Evropského hospodářského prostoru. Označení CE neznamená, že výrobek byl vyroben v EU a není značkou kvality. Ne všechny výrobky musí být označeny CE, ale pouze ty kategorie výrobků, pro které označení CE stanoví příslušná směrnice. Jedná se např. o hračky, vybrané elektrické spotřebiče, vybrané stavební výrobky, zdravotnické prostředky, výtahy, stroje a měřící zařízení. Grafická podoba označení CE je dána normou a musí být umístěna na výrobku, obalu, uživatelském manuálu, či na záručním listu. Označení CE musí být umístěno viditelně, čitelně a nesmazatelně a je zakázáno používat jakékoliv značky, které s ním lze zaměnit.

CE jako - China Export[editovat | editovat zdroj]

Porovnání značky CE (vlevo) a China export

Existuje podobné logo, které používají někteří čínští a další výrobci s údajným významem China Export či Chinese Export.[1] Evropská komise tuto situaci řešila na dotaz europoslankyně Zuzany Roithové v roce 2008.[2]

Komise konstatovala:

Komise si uvědomuje, že existuje nesprávné pojetí, které přiřazuje označení CE význam „China Export (vývoz z Číny)“. Komise si není vědoma existence „označení China Export“, nicméně usuzuje, že značka, na kterou paní poslankyně odkazuje, sestává z označení CE, jak stanoví evropská legislativa, aniž by však byl brán ohled na rozměry a velikostní poměry jí předepsané.

Dále uvádí:

Komise si uvědomuje, že označení CE, stejně jako jakákoliv jiná značka, je zneužíváno, např. je udělováno výrobkům, které nesplňují požadavky a podmínky na její udělení, nebo je udělováno výrobkům, na které se její udělení nevztahuje.

Komise vede s čínskými úřady dialog, aby zajistila, že jejich exportéři budou respektovat evropskou legislativu.[3]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. CE China Export (mark) [online]. [cit. 2012-04-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-10-16. Dostupné také na: [1]. ; CE Marking [online]. [cit. 2012-04-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-08-16. 
  2. Europarl.europa.eu. Written question - China Export (CE) mark feeding off the reputation of the European Conformité européenne (CE) mark - P-5938/2007 [online]. 2008-07-29 [cit. 2015-09-07]. Dostupné online. 
  3. www.europarl.europa.eu. Answer to a written question – China Export (CE) mark feeding off the reputation of the European Conformité européenne (CE) mark – P-5938/2007 [online]. [cit. 2011-03-09]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]