Zánik trestnosti

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Zánik trestnosti je pojem z oblasti trestního práva. Nastává za zákonem stanovených okolnosti, které způsobí, že trestnost činu, který byl v době svého spáchání trestným činem zanikne, tedy že zanikne vztah mezi státem a pachatelem trestného činu, vůči kterému již nadále nemohou být vyvozeny důsledky spojené s jeho spácháním. K okolnostem způsobujícím zánik trestnosti se přihlíží z úřední povinnosti. Nastanou-li, je trestnost činu vyloučena. Okolnosti způsobující zánik trestnosti mohou nastat teprve poté, co byl trestný čin dokonán.

Okolnostmi způsobujícími zánik trestnosti uvedenými v trestním zákoníku (č. 40/2009 Sb.) jsou:

Okolnostmi způsobujícími zánik trestnosti neuvedenými v trestním zákoníku jsou:

Okolnost způsobující zánik trestnosti uvedená v zákonu o soudnictví ve věcech mládeže (č. 218/2003) je:

- účinná lítost (§ 7)

- promlčení trestního stíhání (§ 8)