Wikipedista:Honzach

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Já nevím, co mám o sobě psát? Už jsem něco před nějakou dobou psal i na engWikip. Prý se sluší, aby měl wikipedista svůj profil. Ještě že se tady zatím obejdeme bez selfíček!

Vím, že mě toho hodně baví a že jsem v mnohém dobrej, ale taky vím, že nemám moc buňky třeba na matiku. Mám tady třeba jako mnozí trapně psát, že jako Čech umím slovensky? Nebo že mám rád svobodu a nemám rád nesvobodu? ...Já nesnášim jakékoliv škatulkování...

Asi mi s tím nakonec musí píchnout William Saroyan, tohle je úvodní text před začátkem jeho divadelní hry Čas tvého života (1939):

"V čase svého života snaž se žít – žít tak, aby se do této radostné doby vyměřené jak tobě, tak ostatním, kterých se ty sám svým životem dotýkáš, nevloudil děs ani smrt. Hledej dobro všude kolem sebe, a když nalezneš, vylákej ho z úkrytu a dovol, ať se hrdě zaskví v plné kráse. Vdechni duši a tělu alespoň nějaký smysl, neboť tak lze vzdorovat smrti. Odkrývej ve všem jen to zářivé a nezkažené. Posiluj odvahu v každém srdci – třeba ji jen hanebnost našeho krutého světa zavalila bolestí a samotou. Nevšímej si věcí příliš nápadných, jelikož nejsou hodny bystrého oka a laskavého srdce. Nad nikoho se nepovyšuj, před nikým se neponižuj. Pamatuj, že každý člověk je obdobou tebe samotného. Neber na sebe cizí vinu, nepyšni se cizí nevinou. Chovej v opovržení zlobu a hrubost, ale ne hrubého či zlého člověka. V tom by ses měl vyznat. Nestyď se za něhu a vlídnost, nastane-li však v čase tvého života chvíle, kdy je třeba zabít, učiň tak bez slitování. V čase svého života snaž se žít – žít tak, abys v onom čase zázraků nepřisypával na horu bídy a zármutku tohoto světa další valounky, žít tak, aby ses mohl usmívat nad nekonečnou blažeností a tajemstvím života."

(český překlad Věra Pourová, Eminent, Praha 1999)