Přeskočit na obsah

Wikipedie:WikiProjekt Masarykova univerzita/Materiály/Texty/Muni/2016-10

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Toto je částečný přehled materiálů poskytnutých rektorátem Masarykovy univerzity pod svobodnou licencí, doplněný o informace o jejich využití na Wikipedii. Další materiály naleznete zde.

Zpracujete-li některý ze zde uvedených materiálů (tj. užijete jej celý nebo jeho část) v článku na Wikipedii, můžete požádat o zařazení do týmu wikipedistů při rektorátu Masarykovy univerzity a začít za tuto svou práci dostávat finanční odměnu. Více informací na podstránce Odměňování. Zpracování materiálu do tabulky nemusíte zaznačovat – jména dotyčných článků budou s určitým zpožděním do posledního sloupce zanesena automaticky.

Zdroj převzaté informace nezapomeňte v článku označit předchystanou referencí'. Licence umožňuje přejímat do článku celé kusy textu i doslovně, v takovém případě ale prosím v článku uveďte jeho původ vložením nabízené šablony na začátek sekce Reference.

Muni (tištěné)

[editovat | editovat zdroj]
ID Signatura Název Datum Vel. Původ Citace / Uvedení původu Odkazy Využití
T W WM
1 2016-10_1_1 Univerzita spouští kariérní portál 2016-10-17 2088 Masarykova univerzita, Vojtěch Žák

<ref>{{Citace periodika | příjmení = Žák | jméno = Vojtěch | titul = Univerzita spouští kariérní portál | periodikum = Muni : měsíčník Masarykovy univerzity | odkaz na periodikum = Muni | vydavatel = [[Masarykova univerzita]] | místo = Brno | datum = 2016-10-17 | ročník = 12 | číslo = říjen 2016 | strany = 1 | issn = 1801-0806 | url = https://www.online.muni.cz/images/stories/pdfmuni/muni_rijen_2016.pdf | formát = PDF | datum přístupu = 2024-07-19 }}</ref>

{{Muni|Univerzita spouští kariérní portál|říjen 2016|1|Vojtěch Žák|s=Muni/2016/%C5%99%C3%ADjen/Univerzita_spou%C5%A1t%C3%AD_kari%C3%A9rn%C3%AD_port%C3%A1l}}

T WM
2 2016-10_1_2 Noc vědců na téma bezpečnost 2016-10-17 763 Masarykova univerzita

<ref>{{Citace periodika | titul = Noc vědců na téma bezpečnost | periodikum = Muni : měsíčník Masarykovy univerzity | odkaz na periodikum = Muni | vydavatel = [[Masarykova univerzita]] | místo = Brno | datum = 2016-10-17 | ročník = 12 | číslo = říjen 2016 | strany = 1 | issn = 1801-0806 | url = https://www.online.muni.cz/images/stories/pdfmuni/muni_rijen_2016.pdf | formát = PDF | datum přístupu = 2024-07-19 }}</ref>

{{Muni|Noc vědců na téma bezpečnost|říjen 2016|1||s=Muni/2016/%C5%99%C3%ADjen/Noc_v%C4%9Bdc%C5%AF_na_t%C3%A9ma_bezpe%C4%8Dnost}}

T WM
3 2016-10_1_3 Science slam bude ve Scale 2016-10-17 133 Masarykova univerzita

<ref>{{Citace periodika | titul = Science slam bude ve Scale | periodikum = Muni : měsíčník Masarykovy univerzity | odkaz na periodikum = Muni | vydavatel = [[Masarykova univerzita]] | místo = Brno | datum = 2016-10-17 | ročník = 12 | číslo = říjen 2016 | strany = 1 | issn = 1801-0806 | url = https://www.online.muni.cz/images/stories/pdfmuni/muni_rijen_2016.pdf | formát = PDF | datum přístupu = 2024-07-19 }}</ref>

{{Muni|Science slam bude ve Scale|říjen 2016|1||s=Muni/2016/%C5%99%C3%ADjen/Science_slam_bude_ve_Scale}}

T WM
4 2016-10_1_4 Ceny pro nejlepší pedagogy 2016-10-17 502 Masarykova univerzita

<ref>{{Citace periodika | titul = Ceny pro nejlepší pedagogy | periodikum = Muni : měsíčník Masarykovy univerzity | odkaz na periodikum = Muni | vydavatel = [[Masarykova univerzita]] | místo = Brno | datum = 2016-10-17 | ročník = 12 | číslo = říjen 2016 | strany = 1 | issn = 1801-0806 | url = https://www.online.muni.cz/images/stories/pdfmuni/muni_rijen_2016.pdf | formát = PDF | datum přístupu = 2024-07-19 }}</ref>

{{Muni|Ceny pro nejlepší pedagogy|říjen 2016|1||s=Muni/2016/%C5%99%C3%ADjen/Ceny_pro_nejlep%C5%A1%C3%AD_pedagogy}}

T WM
5 2016-10_1_5 Univerzita má nový statut 2016-10-17 511 Masarykova univerzita

<ref>{{Citace periodika | titul = Univerzita má nový statut | periodikum = Muni : měsíčník Masarykovy univerzity | odkaz na periodikum = Muni | vydavatel = [[Masarykova univerzita]] | místo = Brno | datum = 2016-10-17 | ročník = 12 | číslo = říjen 2016 | strany = 1 | issn = 1801-0806 | url = https://www.online.muni.cz/images/stories/pdfmuni/muni_rijen_2016.pdf | formát = PDF | datum přístupu = 2024-07-19 }}</ref>

{{Muni|Univerzita má nový statut|říjen 2016|1||s=Muni/2016/%C5%99%C3%ADjen/Univerzita_m%C3%A1_nov%C3%BD_statut}}

T WM
6 2016-10_1_6 Nová kvestorka a prorektorka 2016-10-17 525 Masarykova univerzita

<ref>{{Citace periodika | titul = Nová kvestorka a prorektorka | periodikum = Muni : měsíčník Masarykovy univerzity | odkaz na periodikum = Muni | vydavatel = [[Masarykova univerzita]] | místo = Brno | datum = 2016-10-17 | ročník = 12 | číslo = říjen 2016 | strany = 1 | issn = 1801-0806 | url = https://www.online.muni.cz/images/stories/pdfmuni/muni_rijen_2016.pdf | formát = PDF | datum přístupu = 2024-07-19 }}</ref>

{{Muni|Nová kvestorka a prorektorka|říjen 2016|1||s=Muni/2016/%C5%99%C3%ADjen/Nov%C3%A1_kvestorka_a_prorektorka}}

T WM
7 2016-10_2_1 Nejlepší pedagožka: Mám ráda jasná pravidla 2016-10-17 3255 Masarykova univerzita, Ema Wiesnerová

<ref>{{Citace periodika | příjmení = Wiesnerová | jméno = Ema | titul = Nejlepší pedagožka: Mám ráda jasná pravidla | periodikum = Muni : měsíčník Masarykovy univerzity | odkaz na periodikum = Muni | vydavatel = [[Masarykova univerzita]] | místo = Brno | datum = 2016-10-17 | ročník = 12 | číslo = říjen 2016 | strany = 2 | issn = 1801-0806 | url = https://www.online.muni.cz/images/stories/pdfmuni/muni_rijen_2016.pdf | formát = PDF | datum přístupu = 2024-07-19 }}</ref>

{{Muni|Nejlepší pedagožka: Mám ráda jasná pravidla|říjen 2016|2|Ema Wiesnerová|s=Muni/2016/%C5%99%C3%ADjen/Nejlep%C5%A1%C3%AD_pedago%C5%BEka:_M%C3%A1m_r%C3%A1da_jasn%C3%A1_pravidla}}

T WM
8 2016-10_2_2 Nový statut reaguje na novelu zákona 2016-10-17 1672 Masarykova univerzita

<ref>{{Citace periodika | titul = Nový statut reaguje na novelu zákona | periodikum = Muni : měsíčník Masarykovy univerzity | odkaz na periodikum = Muni | vydavatel = [[Masarykova univerzita]] | místo = Brno | datum = 2016-10-17 | ročník = 12 | číslo = říjen 2016 | strany = 2 | issn = 1801-0806 | url = https://www.online.muni.cz/images/stories/pdfmuni/muni_rijen_2016.pdf | formát = PDF | datum přístupu = 2024-07-19 }}</ref>

{{Muni|Nový statut reaguje na novelu zákona|říjen 2016|2||s=Muni/2016/%C5%99%C3%ADjen/Nov%C3%BD_statut_reaguje_na_novelu_z%C3%A1kona}}

T WM
9 2016-10_3_1 Výročí pedagogické fakulty připomene Patočku i skvělé učitele 2016-10-17 2957 Masarykova univerzita, Martina Fojtů

<ref>{{Citace periodika | příjmení = Fojtů | jméno = Martina | titul = Výročí pedagogické fakulty připomene Patočku i skvělé učitele | periodikum = Muni : měsíčník Masarykovy univerzity | odkaz na periodikum = Muni | vydavatel = [[Masarykova univerzita]] | místo = Brno | datum = 2016-10-17 | ročník = 12 | číslo = říjen 2016 | strany = 3 | issn = 1801-0806 | url = https://www.online.muni.cz/images/stories/pdfmuni/muni_rijen_2016.pdf | formát = PDF | datum přístupu = 2024-07-19 }}</ref>

{{Muni|Výročí pedagogické fakulty připomene Patočku i skvělé učitele|říjen 2016|3|Martina Fojtů|s=Muni/2016/%C5%99%C3%ADjen/V%C3%BDro%C4%8D%C3%AD_pedagogick%C3%A9_fakulty_p%C5%99ipomene_Pato%C4%8Dku_i_skv%C4%9Bl%C3%A9_u%C4%8Ditele}}

T WM
10 2016-10_3_2 Univerzita se musela bez fakulty 11 let obejít 2016-10-17 3000 Masarykova univerzita, Martina Fojtů

<ref>{{Citace periodika | příjmení = Fojtů | jméno = Martina | titul = Univerzita se musela bez fakulty 11 let obejít | periodikum = Muni : měsíčník Masarykovy univerzity | odkaz na periodikum = Muni | vydavatel = [[Masarykova univerzita]] | místo = Brno | datum = 2016-10-17 | ročník = 12 | číslo = říjen 2016 | strany = 3 | issn = 1801-0806 | url = https://www.online.muni.cz/images/stories/pdfmuni/muni_rijen_2016.pdf | formát = PDF | datum přístupu = 2024-07-19 }}</ref>

{{Muni|Univerzita se musela bez fakulty 11 let obejít|říjen 2016|3|Martina Fojtů|s=Muni/2016/%C5%99%C3%ADjen/Univerzita_se_musela_bez_fakulty_11_let_obej%C3%ADt}}

T WM v článku PdFMU Historie
11 2016-10_4-5_1 Nerostného bohatství je dost, ale spíš mimo Evropu 2016-10-17 11231 Masarykova univerzita, Ema Wiesnerová

<ref>{{Citace periodika | příjmení = Wiesnerová | jméno = Ema | titul = Nerostného bohatství je dost, ale spíš mimo Evropu | periodikum = Muni : měsíčník Masarykovy univerzity | odkaz na periodikum = Muni | vydavatel = [[Masarykova univerzita]] | místo = Brno | datum = 2016-10-17 | ročník = 12 | číslo = říjen 2016 | strany = 4–5 | issn = 1801-0806 | url = https://www.online.muni.cz/images/stories/pdfmuni/muni_rijen_2016.pdf | formát = PDF | datum přístupu = 2024-07-19 }}</ref>

{{Muni|Nerostného bohatství je dost, ale spíš mimo Evropu|říjen 2016|4–5|Ema Wiesnerová|s=Muni/2016/%C5%99%C3%ADjen/Nerostn%C3%A9ho_bohatstv%C3%AD_je_dost,_ale_sp%C3%AD%C5%A1_mimo_Evropu}}

T WM
12 2016-10_5_1 Geologové hlídají, aby se do mobilů nedostaly konfliktní součástky 2016-10-17 3791 Masarykova univerzita, Martina Fojtů

<ref>{{Citace periodika | příjmení = Fojtů | jméno = Martina | titul = Geologové hlídají, aby se do mobilů nedostaly konfliktní součástky | periodikum = Muni : měsíčník Masarykovy univerzity | odkaz na periodikum = Muni | vydavatel = [[Masarykova univerzita]] | místo = Brno | datum = 2016-10-17 | ročník = 12 | číslo = říjen 2016 | strany = 5 | issn = 1801-0806 | url = https://www.online.muni.cz/images/stories/pdfmuni/muni_rijen_2016.pdf | formát = PDF | datum přístupu = 2024-07-19 }}</ref>

{{Muni|Geologové hlídají, aby se do mobilů nedostaly konfliktní součástky|říjen 2016|5|Martina Fojtů|s=Muni/2016/%C5%99%C3%ADjen/Geologov%C3%A9_hl%C3%ADdaj%C3%AD,_aby_se_do_mobil%C5%AF_nedostaly_konfliktn%C3%AD_sou%C4%8D%C3%A1stky}}

T WM
13 2016-10_6_1 Doktorandka zkoumala extrémní ghetta v Africe 2016-10-17 3775 Masarykova univerzita, Martina Fojtů

<ref>{{Citace periodika | příjmení = Fojtů | jméno = Martina | titul = Doktorandka zkoumala extrémní ghetta v Africe | periodikum = Muni : měsíčník Masarykovy univerzity | odkaz na periodikum = Muni | vydavatel = [[Masarykova univerzita]] | místo = Brno | datum = 2016-10-17 | ročník = 12 | číslo = říjen 2016 | strany = 6 | issn = 1801-0806 | url = https://www.online.muni.cz/images/stories/pdfmuni/muni_rijen_2016.pdf | formát = PDF | datum přístupu = 2024-07-19 }}</ref>

{{Muni|Doktorandka zkoumala extrémní ghetta v Africe|říjen 2016|6|Martina Fojtů|s=Muni/2016/%C5%99%C3%ADjen/Doktorandka_zkoumala_extr%C3%A9mn%C3%AD_ghetta_v_Africe}}

T WM
14 2016-10_6_2 Vědci patentovali metodu zvyšující využitelnost dřeva 2016-10-17 2364 Masarykova univerzita, Ema Wiesnerová

<ref>{{Citace periodika | příjmení = Wiesnerová | jméno = Ema | titul = Vědci patentovali metodu zvyšující využitelnost dřeva | periodikum = Muni : měsíčník Masarykovy univerzity | odkaz na periodikum = Muni | vydavatel = [[Masarykova univerzita]] | místo = Brno | datum = 2016-10-17 | ročník = 12 | číslo = říjen 2016 | strany = 6 | issn = 1801-0806 | url = https://www.online.muni.cz/images/stories/pdfmuni/muni_rijen_2016.pdf | formát = PDF | datum přístupu = 2024-07-19 }}</ref>

{{Muni|Vědci patentovali metodu zvyšující využitelnost dřeva|říjen 2016|6|Ema Wiesnerová|s=Muni/2016/%C5%99%C3%ADjen/V%C4%9Bdci_patentovali_metodu_zvy%C5%A1uj%C3%ADc%C3%AD_vyu%C5%BEitelnost_d%C5%99eva}}

T WM Lignin
15 2016-10_7_1 Recetox pomáhá zbavit Ukrajinu nebezpečných látek 2016-10-17 3799 Masarykova univerzita, Martina Fojtů

<ref>{{Citace periodika | příjmení = Fojtů | jméno = Martina | titul = Recetox pomáhá zbavit Ukrajinu nebezpečných látek | periodikum = Muni : měsíčník Masarykovy univerzity | odkaz na periodikum = Muni | vydavatel = [[Masarykova univerzita]] | místo = Brno | datum = 2016-10-17 | ročník = 12 | číslo = říjen 2016 | strany = 7 | issn = 1801-0806 | url = https://www.online.muni.cz/images/stories/pdfmuni/muni_rijen_2016.pdf | formát = PDF | datum přístupu = 2024-07-19 }}</ref>

{{Muni|Recetox pomáhá zbavit Ukrajinu nebezpečných látek|říjen 2016|7|Martina Fojtů|s=Muni/2016/%C5%99%C3%ADjen/Recetox_pom%C3%A1h%C3%A1_zbavit_Ukrajinu_nebezpe%C4%8Dn%C3%BDch_l%C3%A1tek}}

T WM
16 2016-10_7_2 Fond Neuron podpoří dva vědce z Muni 2016-10-17 2145 Masarykova univerzita, Ema Wiesnerová

<ref>{{Citace periodika | příjmení = Wiesnerová | jméno = Ema | titul = Fond Neuron podpoří dva vědce z Muni | periodikum = Muni : měsíčník Masarykovy univerzity | odkaz na periodikum = Muni | vydavatel = [[Masarykova univerzita]] | místo = Brno | datum = 2016-10-17 | ročník = 12 | číslo = říjen 2016 | strany = 7 | issn = 1801-0806 | url = https://www.online.muni.cz/images/stories/pdfmuni/muni_rijen_2016.pdf | formát = PDF | datum přístupu = 2024-07-19 }}</ref>

{{Muni|Fond Neuron podpoří dva vědce z Muni|říjen 2016|7|Ema Wiesnerová|s=Muni/2016/%C5%99%C3%ADjen/Fond_Neuron_podpo%C5%99%C3%AD_dva_v%C4%9Bdce_z_Muni}}

T WM
17 2016-10_8_1 Víc žen ve vědě znamená menší plýtvání mozky 2016-10-17 5446 Masarykova univerzita, Ema Wiesnerová

<ref>{{Citace periodika | příjmení = Wiesnerová | jméno = Ema | titul = Víc žen ve vědě znamená menší plýtvání mozky | periodikum = Muni : měsíčník Masarykovy univerzity | odkaz na periodikum = Muni | vydavatel = [[Masarykova univerzita]] | místo = Brno | datum = 2016-10-17 | ročník = 12 | číslo = říjen 2016 | strany = 8 | issn = 1801-0806 | url = https://www.online.muni.cz/images/stories/pdfmuni/muni_rijen_2016.pdf | formát = PDF | datum přístupu = 2024-07-19 }}</ref>

{{Muni|Víc žen ve vědě znamená menší plýtvání mozky|říjen 2016|8|Ema Wiesnerová|s=Muni/2016/%C5%99%C3%ADjen/V%C3%ADc_%C5%BEen_ve_v%C4%9Bd%C4%9B_znamen%C3%A1_men%C5%A1%C3%AD_pl%C3%BDtv%C3%A1n%C3%AD_mozky}}

T WM
18 2016-10_10-11_1 Hranice lidských možností ve sportu je v nedohlednu 2016-10-17 13140 Masarykova univerzita, David Povolný

<ref>{{Citace periodika | příjmení = Povolný | jméno = David | titul = Hranice lidských možností ve sportu je v nedohlednu | periodikum = Muni : měsíčník Masarykovy univerzity | odkaz na periodikum = Muni | vydavatel = [[Masarykova univerzita]] | místo = Brno | datum = 2016-10-17 | ročník = 12 | číslo = říjen 2016 | strany = 10–11 | issn = 1801-0806 | url = https://www.online.muni.cz/images/stories/pdfmuni/muni_rijen_2016.pdf | formát = PDF | datum přístupu = 2024-07-19 }}</ref>

{{Muni|Hranice lidských možností ve sportu je v nedohlednu|říjen 2016|10–11|David Povolný|s=Muni/2016/%C5%99%C3%ADjen/Hranice_lidsk%C3%BDch_mo%C5%BEnost%C3%AD_ve_sportu_je_v_nedohlednu}}

T WM
19 2016-10_13_1 Horálkovy fotky hvězd si vybírá i NASA 2016-10-17 6027 Masarykova univerzita, Ema Wiesnerová

<ref>{{Citace periodika | příjmení = Wiesnerová | jméno = Ema | titul = Horálkovy fotky hvězd si vybírá i NASA | periodikum = Muni : měsíčník Masarykovy univerzity | odkaz na periodikum = Muni | vydavatel = [[Masarykova univerzita]] | místo = Brno | datum = 2016-10-17 | ročník = 12 | číslo = říjen 2016 | strany = 13 | issn = 1801-0806 | url = https://www.online.muni.cz/images/stories/pdfmuni/muni_rijen_2016.pdf | formát = PDF | datum přístupu = 2024-07-19 }}</ref>

{{Muni|Horálkovy fotky hvězd si vybírá i NASA|říjen 2016|13|Ema Wiesnerová|s=Muni/2016/%C5%99%C3%ADjen/Hor%C3%A1lkovy_fotky_hv%C4%9Bzd_si_vyb%C3%ADr%C3%A1_i_NASA}}

T WM
20 2016-10_14_1 Insignie odkazují na historii. Univerzita si na ně počkala 2016-10-17 3200 Masarykova univerzita, Martina Fojtů

<ref>{{Citace periodika | příjmení = Fojtů | jméno = Martina | titul = Insignie odkazují na historii. Univerzita si na ně počkala | periodikum = Muni : měsíčník Masarykovy univerzity | odkaz na periodikum = Muni | vydavatel = [[Masarykova univerzita]] | místo = Brno | datum = 2016-10-17 | ročník = 12 | číslo = říjen 2016 | strany = 14 | issn = 1801-0806 | url = https://www.online.muni.cz/images/stories/pdfmuni/muni_rijen_2016.pdf | formát = PDF | datum přístupu = 2024-07-19 }}</ref>

{{Muni|Insignie odkazují na historii. Univerzita si na ně počkala|říjen 2016|14|Martina Fojtů|s=Muni/2016/%C5%99%C3%ADjen/Insignie_odkazuj%C3%AD_na_historii._Univerzita_si_na_n%C4%9B_po%C4%8Dkala}}

T WM
21 2016-10_15_1 Medailová smršť karatistek 2016-10-17 3654 Masarykova univerzita, Martina Fojtů

<ref>{{Citace periodika | příjmení = Fojtů | jméno = Martina | titul = Medailová smršť karatistek | periodikum = Muni : měsíčník Masarykovy univerzity | odkaz na periodikum = Muni | vydavatel = [[Masarykova univerzita]] | místo = Brno | datum = 2016-10-17 | ročník = 12 | číslo = říjen 2016 | strany = 15 | issn = 1801-0806 | url = https://www.online.muni.cz/images/stories/pdfmuni/muni_rijen_2016.pdf | formát = PDF | datum přístupu = 2024-07-19 }}</ref>

{{Muni|Medailová smršť karatistek|říjen 2016|15|Martina Fojtů|s=Muni/2016/%C5%99%C3%ADjen/Medailov%C3%A1_smr%C5%A1%C5%A5_karatistek}}

T WM
22 2016-10_15_2 Zahraniční studenti medicíny mají fotbalový tým. Můžete hrát s nimi 2016-10-17 1917 Masarykova univerzita, Martina Fojtů

<ref>{{Citace periodika | příjmení = Fojtů | jméno = Martina | titul = Zahraniční studenti medicíny mají fotbalový tým. Můžete hrát s nimi | periodikum = Muni : měsíčník Masarykovy univerzity | odkaz na periodikum = Muni | vydavatel = [[Masarykova univerzita]] | místo = Brno | datum = 2016-10-17 | ročník = 12 | číslo = říjen 2016 | strany = 15 | issn = 1801-0806 | url = https://www.online.muni.cz/images/stories/pdfmuni/muni_rijen_2016.pdf | formát = PDF | datum přístupu = 2024-07-19 }}</ref>

{{Muni|Zahraniční studenti medicíny mají fotbalový tým. Můžete hrát s nimi|říjen 2016|15|Martina Fojtů|s=Muni/2016/%C5%99%C3%ADjen/Zahrani%C4%8Dn%C3%AD_studenti_medic%C3%ADny_maj%C3%AD_fotbalov%C3%BD_t%C3%BDm._M%C5%AF%C5%BEete_hr%C3%A1t_s_nimi}}

T WM
23 2016-10_16_1 Stáž v Googlu není nic nereálného 2016-10-17 3127 Masarykova univerzita, Irena Diatelová

<ref>{{Citace periodika | příjmení = Diatelová | jméno = Irena | titul = Stáž v Googlu není nic nereálného | periodikum = Muni : měsíčník Masarykovy univerzity | odkaz na periodikum = Muni | vydavatel = [[Masarykova univerzita]] | místo = Brno | datum = 2016-10-17 | ročník = 12 | číslo = říjen 2016 | strany = 16 | issn = 1801-0806 | url = https://www.online.muni.cz/images/stories/pdfmuni/muni_rijen_2016.pdf | formát = PDF | datum přístupu = 2024-07-19 }}</ref>

{{Muni|Stáž v Googlu není nic nereálného|říjen 2016|16|Irena Diatelová|s=Muni/2016/%C5%99%C3%ADjen/St%C3%A1%C5%BE_v_Googlu_nen%C3%AD_nic_nere%C3%A1ln%C3%A9ho}}

T WM
24 2016-10_16_2 Mimochodem… 2016-10-17 448 Masarykova univerzita

<ref>{{Citace periodika | titul = Mimochodem… | periodikum = Muni : měsíčník Masarykovy univerzity | odkaz na periodikum = Muni | vydavatel = [[Masarykova univerzita]] | místo = Brno | datum = 2016-10-17 | ročník = 12 | číslo = říjen 2016 | strany = 16 | issn = 1801-0806 | url = https://www.online.muni.cz/images/stories/pdfmuni/muni_rijen_2016.pdf | formát = PDF | datum přístupu = 2024-07-19 }}</ref>

{{Muni|Mimochodem…|říjen 2016|16||s=Muni/2016/%C5%99%C3%ADjen/Mimochodem%E2%80%A6}}

T WM
25 2016-10_17_1 Právníci sbírají ceny u simulovaných soudů 2016-10-17 3374 Masarykova univerzita, Martin Vérteši

<ref>{{Citace periodika | příjmení = Vérteši | jméno = Martin | titul = Právníci sbírají ceny u simulovaných soudů | periodikum = Muni : měsíčník Masarykovy univerzity | odkaz na periodikum = Muni | vydavatel = [[Masarykova univerzita]] | místo = Brno | datum = 2016-10-17 | ročník = 12 | číslo = říjen 2016 | strany = 17 | issn = 1801-0806 | url = https://www.online.muni.cz/images/stories/pdfmuni/muni_rijen_2016.pdf | formát = PDF | datum přístupu = 2024-07-19 }}</ref>

{{Muni|Právníci sbírají ceny u simulovaných soudů|říjen 2016|17|Martin Vérteši|s=Muni/2016/%C5%99%C3%ADjen/Pr%C3%A1vn%C3%ADci_sb%C3%ADraj%C3%AD_ceny_u_simulovan%C3%BDch_soud%C5%AF}}

T WM
26 2016-10_17_2 Naučte se přesvědčivě argumentovat 2016-10-17 1943 Masarykova univerzita, Martin Vérteši

<ref>{{Citace periodika | příjmení = Vérteši | jméno = Martin | titul = Naučte se přesvědčivě argumentovat | periodikum = Muni : měsíčník Masarykovy univerzity | odkaz na periodikum = Muni | vydavatel = [[Masarykova univerzita]] | místo = Brno | datum = 2016-10-17 | ročník = 12 | číslo = říjen 2016 | strany = 17 | issn = 1801-0806 | url = https://www.online.muni.cz/images/stories/pdfmuni/muni_rijen_2016.pdf | formát = PDF | datum přístupu = 2024-07-19 }}</ref>

{{Muni|Naučte se přesvědčivě argumentovat|říjen 2016|17|Martin Vérteši|s=Muni/2016/%C5%99%C3%ADjen/Nau%C4%8Dte_se_p%C5%99esv%C4%9Bd%C4%8Div%C4%9B_argumentovat}}

T WM
27 2016-10_18_1 Jak vyplnit profil na kariérním portálu 2016-10-17 1658 Masarykova univerzita

<ref>{{Citace periodika | titul = Jak vyplnit profil na kariérním portálu | periodikum = Muni : měsíčník Masarykovy univerzity | odkaz na periodikum = Muni | vydavatel = [[Masarykova univerzita]] | místo = Brno | datum = 2016-10-17 | ročník = 12 | číslo = říjen 2016 | strany = 18 | issn = 1801-0806 | url = https://www.online.muni.cz/images/stories/pdfmuni/muni_rijen_2016.pdf | formát = PDF | datum přístupu = 2024-07-19 }}</ref>

{{Muni|Jak vyplnit profil na kariérním portálu|říjen 2016|18||s=Muni/2016/%C5%99%C3%ADjen/Jak_vyplnit_profil_na_kari%C3%A9rn%C3%ADm_port%C3%A1lu}}

T WM
28 2016-10_19_1 Týden studenta: Někdy nemám čas ani na oběd 2016-10-17 5606 Masarykova univerzita, Martin Vérteši

<ref>{{Citace periodika | příjmení = Vérteši | jméno = Martin | titul = Týden studenta: Někdy nemám čas ani na oběd | periodikum = Muni : měsíčník Masarykovy univerzity | odkaz na periodikum = Muni | vydavatel = [[Masarykova univerzita]] | místo = Brno | datum = 2016-10-17 | ročník = 12 | číslo = říjen 2016 | strany = 19 | issn = 1801-0806 | url = https://www.online.muni.cz/images/stories/pdfmuni/muni_rijen_2016.pdf | formát = PDF | datum přístupu = 2024-07-19 }}</ref>

{{Muni|Týden studenta: Někdy nemám čas ani na oběd|říjen 2016|19|Martin Vérteši|s=Muni/2016/%C5%99%C3%ADjen/T%C3%BDden_studenta:_N%C4%9Bkdy_nem%C3%A1m_%C4%8Das_ani_na_ob%C4%9Bd}}

T WM