Wikipedie:WikiProjekt Kvalita/brožura

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search
WPK: Informační brožura – léto 2008 →(příprava podzimního čísla)

Aktuální číslo
léto 2008

{{PDF verze k tisku - GFDL}} {{zkrácená cc-by-sa 3.0 PDF verze k tisku}}


WikiProjekt Kvalita

Informační brožura
Kvalita.svg
léto 2008

Abstract

       This is an information booklet of the WikiProject Quality (WPQ) of the Czech Wikipedia. It summarizes history, success and scope of the project. It describes the ways how to profit from the project and motivates the users to participate as reviewers at the same time.
       WikiProject Quality was founded on July 1, 2007 and from its begginings it was focused on improving of quality of the articles on the Czech Wikipedia. Its basic aims were to browse articles and push them to reach the flag of a Good or a Featured Article. At the same time participats were trying to maintain the best standards of current GA or FA. During the existence of WPQ the number of FA on cs.wikipedia was doubled. On the other hand, some of the FA which didn't respond to current standards were removed. During time, participants of WPQ started to offer a pier review service. Nowadays, the community offers both "Wikipedia peer review" (general level) and "specific" peer review. A big percentage of peer-reviewed articles later recieves a GA flag and is nominated as FA. There were also two preliminary projects performed to evaluate current situation of quality of the Czech Wikipedia articles. The results showed that there will still be a lot to do as for level of quality.
       At present, WikiProject Quality is looking for new participants which can help the fight for quality as peer reviewers. It tries to advertise itself and also takes care of the nomination process to FA, helps new participants to study the way of quality making and offers help to organised school projects.
       In future, WPQ would like to address more Wikipedians to join as peer reviewers and set a closer cooperation with other Wikipedia Projects and folks (such as WikiProject Copyright or Patrol). It will be possible to cooperate with Wikiversity on the level of education of new and current Wikipedians in terms of quality of articles. There is also an aspiration to set good relationships with other quality groups on different Wikipedias and exchange some experiences. Finally, it will advertise Wikipedia as quality encyclopedia to the outer world, inform people how to benefit from using it and how to cite it correctly.


O Wikipedii

Wikipedia-logo-cs.png

Wikipedie (v angličtině a v mnoha dalších jazycích Wikipedie; složenina slov wiki a encyklopedie) je mnohojazyčná internetová encyklopedie se svobodným (otevřeným) obsahem, na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa. Jejím cílem je tvorba a celosvětové šíření volně přístupných encyklopedických informací. Wikipedie existuje ve více než 250 jazykových verzích různého rozsahu, z nichž zhruba třetina je svým obsahem spíše symbolická.

Wikipedie funguje na principu tzv. wiki, což znamená, že nový článek může vložit a takřka libovolný článek může změnit (ať už pouze opravit překlep, zkorigovat věcnou chybu, článek výrazně rozšířit nebo zcela přepsat) kdokoli s přístupem na internet. Jedním ze základních pravidel prosazovaných uživateli je tzv. nezaujatý úhel pohledu – články musí nezaujatě prezentovat všechny podstatné názory na příslušné téma, aniž by některý vydávaly za jedinou objektivní pravdu. Požadavek na ověřitelnost údajů v článcích je uplatňován zejména u kontroverzních údajů a témat.[1]
Česká Wikipedie vznikla v květnu 2002 (Wikipedie jako projekt v lednu 2001). Prvním českým wikipedistou (editorem) a správcem se stal Miloslav Malovec, esperantista, který přeložil úvodní stránky z esperanta do češtiny. V počátečních fázích se Wikipedie vyvíjí jen velmi pomalu. To je dáno hlavně nedostatkem editorů. K výraznému zlomu dochází v létě 2005, kdy do projektu přišlo spoustu nových wikipedistů, čímž započal prudký nárůst článků v projektu. V současnosti má česká Wikipedie přes 100 000 článků. Wikipedie se také postupně dostává do povědomí veřejnosti. Nejprve je hlavním cílem kvantita tedy nárůst množství článků, postupem času a s příchodem nových editorů se stále více posazuje také snaha o zvýšení kvality obsahu.

Poznámky: [1] – Převzato z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie.


O WikiProjektu Kvalita

Kvalita.svg

WikiProjekt Kvalita je jedním z projektů české Wikipedie zaměřený hlavně na zlepšování obsahu, tedy kvalitu hesel. Byl založen 1. června 2007 po krátké diskusi nad stavem Dobrých článků. Prvotní myšlenkou bylo starat se o Dobré články, tzn. vyhledávat a udělovat status Dobrý článek, či zkvalitňovat a posouvat Dobré články do Nejlepších. V celkem krátké době se k projektu přidala řada wikipedistů, což je na české prostředí nezvyklé (výjimku tvoří WikiProjekt Fotografování, jehož hlavním cílem je tvorba fotografií pro projekt).

S nárůstem počtu přidružených wikipedistů byly hned druhý den vytyčeny oblasti, kterým se komunita mohla věnovat, působnost projektu tak byla záhy rozšířena na obecnou starost o vylepšování článků. Hlavní prioritou se stala nejen péče o Dobré články, ale i o korekturu stávajících Nejlepších článků; zařazena byla i sekce článků k recenzi a korektuře (neboli zpětná vazba jiným editorům). Byl kladen též požadavek na pravidelné provádění a hodnocení tzv. Cinikova testu kvality, který hodnotil kvalitu náhodně vybraných hesel. Ještě 2. června vznikla také tabulka „Recenzenti podle oborů“, která posléze měla za následek vytvoření dvou skupin v projektu. Byla také přidána sekce Důležité články nízké kvality. Začalo se postupně pracovat. Dne 6. června, bylo vytvořeno zkratkové přesměrování WP:WPK (a později i WP:Q), jež v běžné komunikaci mezi wikipedisty prakticky nahradilo plný název projektu. Následujícího dne se objevil první článek v sekci Jiné články k recenzi a korektuře (žádosti wikipedistů o zpětnou vazbu). Komunita pracovala na Dobrých a Nejlepších článcích, prováděla recenzi a korekturu na žádost, byl opakován Cinikův test kvality. Postupně byla zavedena tradice péče i o stránku Nominace nejlepších článků a nutnost nechat potvrzovat respektive znovu nominovat nejhorší hesla z kategorie Nejlepší články.

Koncem června byl pak vypracován audiotest kvality, který se později ukázal jako nepoužitelný. Na počátku září 2007 byla formována první kritéria WPK pro Dobré a Nejlepší články a následně počátkem listopadu 2007 též započaly práce na myšlence vytvoření Spolupráce měsíce tak, aby mohla být od prosince téhož roku spuštěna. Hlavním cílem této myšlenky je zapojit do procesu zkvalitňování hesel i ostatní editory, kteří přímo nepůsobí ve WPK. Začátkem prosince byl projekt bilancován a vzniklo oficiálně přijaté logo a nálepka pro účastníky projektu. Postupně během zimy 2007/2008 se komunita vzhledem k nízkému počtu 3-6 členů a starostem nad jinými věcmi omezila pouze na recenze a udržování systému nominace Nejlepších článků. Někteří účastníci využili tohoto relativně klidnějšího období k tvorbě nových článků, z nichž mnohé následně aspirovaly na status Nejlepších. Byl též zveřejněn Ioannův test kvality hodnotící kvalitu Nejlepších a Dobrých článků, včetně těch které se objevily na Hlavní straně Wikipedie. Výsledky byly tabulkově zpracovány a na jejich základě se dále pracuje. Postupně se také během zimy projevily dvě skupiny účastníků: skupina oborových recenzentů, kteří článek zrecenzují po stránce faktické, pokud jsou o to požádáni na své diskusní stránce a skupina obecných recenzentů a korektorů, kteří recenzují články na žádost jiných wikipedistů. Stalo se již dobrým se zvykem, že většina článků, které projdou úspěšně touto recenzí obdrží příznak Dobrého článku a následně jsou nominovány na NČ. V polovině února byla též vytvořena sekce Dlouhodobější problémy, kam jsou řazeny články, které mají dlouhodobější problémy s neutralitou nebo ověřitelností. V průběhu prvního roku existence též skupina spolupracovala na doporučení Vzhled a styl. Na jaře 2008 pak vznikkl nový grafický design stránky projektu a stránek Nejlepších a Dobrých článků.

Vyjma úspěchů je též nutné zmínit překážky, se kterými se účastníci v prvním roce existence projektu setkali. Jednalo se hlavně o nedostatek lidí schopných provádět všeobecnou recenzi a korekturu. Počet stálých recenzentů se zvětšoval pouze zvolna. V průběhu roku 2007 se též recenzenti pokoušeli prosadit nový stůl Pod lípou, zjednodušit Nominaci článkům, které úspěšně prošly recenzí – vše neúspěšně. Objevily se také problémy s nepochopením principu všeobecné recenze – ta se dokonce stala terčem kritiky a účastníci museli k této kritice zaujmout své stanovisko. Na druhou stranu se z díky tomuto projektu šířila a stále ještě šíří dobrá nálada a pracovní pohoda. Uživatel Ioannes Pragensis podporoval nadšení psát kvalitní články udílením řádů a šířil kolem sebe dobrou náladu, uživatel Juan de Vojníkov se naopak soustředil na výchovu a pomoc nováčkům. Postupně vznikly myšlenky k potřebě větší propagace projektu. Tento dobrý trend by měl nadále pokračovat.


Několik slov k úrovni hesel z hlediska kvality
Na Wikipedii se hesla nazývají články. Hesla jsou někdy mnohem delší než u tištěných encyklopedií, proto se u nich vžil název „článek“. Kvalita článků je na Wikipedii rozdělena do pěti kategorií. Tyto kategorie určují základní vlastnosti článku. Jednotlivé články jsou pak označeny různými přídavnými jmény a řazeny do příslušných kategorií kde se sdružují. Jedná se o[2]subpahýly, pahýly, články, Dobré články a Nejlepší články.
Subpahýly jsou to krátké útržky informací, které by v tomto stavu neměly zůstávat po delší dobu, protože jejich relevance k danému tématu je velmi malá či žádná. Status subpahýl většinou přiděluje patrola, tedy editoři kontrolující poslední změny. Subpahýly jsou po nějaké době smazány bez náhrady nebo jsou přesunuty do jiného wiki projektu (často Wikislovník) pokud nejsou rozšířeny.
Pahýl (doslovný překlad anglického stub; pokusy o jiné označení se neujala) je takový článek, který vyžaduje ještě další pozornost editorů, protože neobsahuje dostatek informací. K tomu aby se tento základ stal plnohodnotným článkem, je potřeba doplnit další údaje. Status pahýl přiděluje buď sám autor nebo patrola. Někdy se do pahýlu uvádí, jaká informace chybí – ta se však zobrazuje pouze v kódu. Pahýly řadí články do tématických pahýlových kategorií (viz Kategorie:Kategorie pahýlů). Pahýl též může vzniknout rozšířením subpahýlu.
Článek ve Wikipedii je definován jako stránka, která obsahuje encyklopedickou nebo almanachovitou informaci (almanachovitou znamená seznamy, časové osy, tabulky atp.). Článek vzniká buď z pahýlu postupně, nebo je vytvořen hned napoprvé jako článek. Každý člověk pak má právo udělat z článků pahýl, pokud má pocit, že heslo neobsahuje nějakou důležitou encyklopedickou informaci. Též má právo ho dále upravovat a přidělit mu status Dobrý článek, nebo usilovat o jeho zařazení mezi Nejlepší články.
Dobrý článek je subjektivně přidávaný status některým článkům. Každý wikipedista, pokud usoudí, že je článek dobrý, může tento status článku udělit. Vychází buď z definice Dokonalého článku, nebo se řídí kritérii WikiProjektu Kvalita pro Dobré články (viz Wikipedie:WikiProjekt Kvalita/Kritéria). Zároveň je také možno heslu status odebrat, nebo usilovat o jeho zařazení mezi Nejlepší články.
Nejlepší článek je ten, který úspěšně projde Nominací nejlepších článků. Nominace je třístupňová: „primární diskuse“, „finální diskuse“, „hlasování“. Wikipedisté, ale i kritika se mohou řídit Požadavky na nejlepší článek nebo kritérii WikiProjektu Kvalita na Nejlepší článek (viz Wikipedie:WikiProjekt Kvalita/Kritéria). Pokud se někdo domnívá, že je Nejlepší článek již zastaralý a neodpovídá aktuálním požadavkům, může ho nechat potvrdit, tak, že článek projde opětovnou nominací. Pokud poté propadne při hlasování. Je mu odebrán status Nejlepšího článku.[3]

Poznámky: [2] – Převzato z: http://cs.wikiversity.org/wiki/Hodnocen%C3%AD_kvality_%28top_100%29.; [3] - Převzato z: http://cs.wikiversity.org/wiki/Hodnocen%C3%AD_kvality_%28top_100%29/Parametry.


Recenze a korektura WPK, aneb jak se stává článek nejlepším
Již od samého počátku, bylo jedním z cílů WikiProjektu Kvalita (WPK) recenzovat články a nabízet tak wikipedistům zpětnou vazbu. Právě proto vznikl na stránce WPK oddíl původně umístěný až zcela na konci nazvaný „Jiné články k recenzi a korektuře (žádosti wikipedistů o zpětnou vazbu)“ – dnes v oddílu „Recenze“ vlevo dole. První kdo tuto sekci využil byl wikipedista Reo On, který dal ke korektuře článek Buněčné organely a struktury. Jeho komentář k žádosti zněl: „prosil bych o komentáře. (To neznamená, že bych také neviděl slabší stránky – jako např nezdrojování). Co jsou podle vás priority, co je třeba dodělat, jak moc tomu schází? Reo + | 01:38, 7. 6. 2007 (UTC)“[4] Následovali komentáře vložené jednak na diskusní stránku článku, jednak pod samotnou žádost. Následovali další žádosti a postupně se tak vyvinul způsob vedení recenzí.
V současnosti to vypadá tak, že wikipedisté mohou žádat o zpětnou vazbu WPK vložením odkazu na konkrétní článek, shrnutím o co žádají a podpisem. Členové WPK se pak článku ujmou provedou korekturu a do diskusní stránky vloží nejčastěji do sekce == Připomínky WPK == své recenzní připomínky buďto v bodech, nebo rozepsané textem. Vhledem k nedostatku recenzentů je považováno za dostatečné, pokud tentýž článek opraví a zrecenzují alespoň dva členové. Poté je samotnými recenzenty žádost z hlavní strany odstraněna a pokračuje se jen již v rámci samotného článku. Jeden recenzent na článek je považován za nedostatek, dva a více pohledů je již lepší, protože mohou být konfrontovány různé názory. Žadatel o recenzi následně vidí co je na článku špatně a co může být vylepšeno, pokud nerozumí bodům recenze může se dotázat. Zároveň se také učí věcem, které do té doby on sám neuměl. Často se také stává, že jsou do recenze vkládány lepší články. V tom případě již v průběhu řešení recenzních připomínek je článkům přidělen status článku Dobrého a pokud je zaznamenána snaha o jeho další zlepšovaní je článek žadatelem a nebo recenzentem nominován na Nejlepší. Působení recenzentů WPK se tak příznivě odrazilo na nárůstu počtu Nejlepších článků. Za dobu působení WPK vzrostl přírůstek Nejlepších článků o polovinu.[5]


Poznámky: [4] – Převzato z: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedie:WikiProjekt_Kvalita&diff=1569797&oldid=1568428.; [5] – Viz: http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Nejlep%C5%A1%C3%AD_%C4%8Dl%C3%A1nky#Podle_.C4.8Dasu_za.C5.99azen.C3.AD.Co to znamená, úspěšně projít recenzí WPK
Někdy se stává, že žadatelé o recenzi nevědí zcela přesně k čemu recenze slouží, co je jejím cílem a jak se s recenzními připomínkami vypořádat. Recenze v první řadě slouží k tomu, aby pomohla žadateli provést zpětnou vazbu. Pokud je žadatel schopen splnit recenzní požadavky, je pravidlem, že se článek postupně mění na Dobrý a Nejlepší. Úspěšný průchod recenzí pak fakticky znamená, že byly splněny všechny recenzní náměty a přimomínky, nebo že žadatel argumentuje proti připomínkám a tuto svoji argumentaci vyhraje. Článek, který projde úspěšně recenzí pak již nemá problémy v průběhu nominace na Nejlepší článek české Wikipedii. Jediným limitujícím faktorem je zde už jen čas, který musí článek strávit v jednotlivých úrovních nominace. V průběhu nominace se objevují již jen dobré připomínky, protože úspěšné vyřešení recenze většinou rovnou posouvá článek k postu nejvyššímu.


Celoplošné testy kvality prováděné v rámci Wikipedie
Cinikův test kvality

Kvality graf.png

Cinikův test kvality byl několikrát odzkoušen na 100 náhodně vygenerovaných článcích (poprvé na 102). První test byl proveden v dubnu 2006 Cinikem (při vyhodnocení pomáhal i Danny B.). Následně byl test po vylepšení opakován a na finské Wikipedii odzkoušen Miracetim. U druhého opakování bylo provedeno i statistické vyhodnocení. V červnu 2007 pak test opakoval Aktron. V Cinikově testu jsou články hodnoceny víceméně subjektivně zařazením do 4 (Cinik) resp. 5 (Aktron) kategorií. Následný výsledek je statisticky zpracován. V případě 4 kategorií jsou to: I – dobré články, II – přijatelné, III – k rozsáhlé úpravě a IV – prázdné a nevyhovující. Bližší a přesná specifikace neexistuje. U Aktronových kategorií jsou to: I – nejlepší a dobrý článek, či jiný článek hodně dobře napsaný, II – pěkný článek, III – průměrný článek, IV – pahýl nebo delší článek nekonsolidovaný, V – krátký, copyvio, upravit, rozházený apod. Opět kategorie nejsou nijak konkrétně popsány. V Cinikově testu je pak vyhodnocováno procentuálně, včetně procentuálního vyhodnocení zastoupení jednotlivých kvalitativních kategorií v tématických kategoriích. Není počítána chyba měření. Aktron pak pouze nabízí početní vyhodnocení v tabulce a grafu. Chyba opět není řešena. Shrnout můžeme test takto:

 • Materiál: 100 článků náhodně vygenerovaných
 • Metodika: rozřazování do kategorií podle subjektivního posouzení
 • Výsledky: prezentovány seznamem
 • Zpracování výsledků: procentuálně
 • Chyba: ne
 • Závěr: zřejmě nebylo nijak dále řešeno?
 • Recenze: ?[6]

Poznámky: [6] – Převzato z: http://cs.wikiversity.org/wiki/Hodnocen%C3%AD_kvality_%28top_100%29.


Ioannův test kvality
Co se týče analýzy kvalitních článků, tak ta byla vypracována v prosinci 2007 uživatelem Ioannes Pragensis. Hodnoceny byly články Nejlepší, Dobré, z Hlavní strany nebo na Hlavní stranu navrhované. Články byly hodnoceny podle jednotlivých hledisek. Pro každé hledisko pak byla vyjádřena míra problémů následovně: nic – článek bez problémů, x – menší problémy, xx – zásadní problémy. Jednotlivými hledisky pak byly: NPOV, Literatura, Reference, Úplnost, Struktura výkladu, Jazyk, Formát, Červené odkazy, Úvod, Obrázky, Jiné – opět bez bližšího popisu, což znamená, že test je těžko zopakovatelný při použití stejné metodiky. Ve výsledku též Ioannes prováděl celkové zhodnocení pro každý článek následovně: 1 – splňuje kritéria Featured Article na anglické Wikipedii, 2 – na české poměry by mohl být Nejlepší článek, 3 – Dobrý článek bez větších výhrad, 4 – Nesplňuje kritéria Dobrých a 5 – Zásadní nedostatky. Navíc k jednotlivým číslům přidává i +/-. Výsledky jsou prezentovány tabulkou, kdy je možno řadit, podle jednotlivých kritérií. Hodnocení není dále interpretováno ani statisticky hodnoceno. Chyba není počítána. Na základě hodnocení Ioannes oznamuje, vyřazení některých článků z kategorie Dobrých, přezkoumání některých Nejlepších článků a na druhou stranu posun jiných směrem výše. Shrnout můžeme test takto:

 • Materiál: Dobré, Nejlepší články, z Hlavní strana a na Hlavní stranu navrhované
 • Metodika: u každého článku hodnocení jednotlivých kritérií podle stupnice naplnění
 • Výsledky: prezentace tabulkou
 • Zpracování výsledků: ne
 • Chyba: ne
 • Závěr: odebrání statutu Dobrý článek, znovupotvrzení statutu Nejlepší článek v NNČ/povýšení článků na úroveň Dobrý (a pravděpodobně i možná nominace na Nejlepší)
 • Recenze: ano[7]

Poznámky: [7] – Převzato z: http://cs.wikiversity.org/wiki/Hodnocen%C3%AD_kvality_%28top_100%29.


Plošné zvyšování kvality
Ač to nemusí být patrné, jedním z cílů WPK je i plošné zvyšování kvality. Důkazem jsou zde prováděné testy kvality a na ně realizovaná odezva. Do budoucna ovšem bude i cílem WPK daleko šířeji prosazovat kvalitu u daleko širšího spektra článků než je tomu doposud. Hodnocení kvality v plošném měřítku je totiž naprosto jiné, než hodnocení kvality v rámci Dobrých a Nejlepších článků. Svou úlohu zde hraje průběžná patrola, tedy wikipedisté kontrolující poslední změny a způsob jejich činnosti. Dalším významným faktorem je boj proti obrázkům a textům porušujícím autorská práva. Vyhledávání článků porušujících cizí autorská práva (tzv. copyvia) a jejich likvidace je velmi záslužná, avšak vysoce časově i psychicky náročná práce. Co dělá Wikipedii svobodnou? No přece svobodná licence. Není možno ovšem zapomínat ani na odmítavý postoj komunity české Wikipedie vůči robotickému přidávaní článků.


Jak se stát členem WPK?
Jak se stát členem WPK? Je to jednoduché. Každý wikipedista rozumí nějakému oboru. Pokud si myslíte, že nějaký obor ovládáte stačí stačí přejít na hlavní stránku WikiProjektu Kvalita, kliknout na „Recenzenti podle oborů“ a zapsat se do tabulky. Pokud tam ještě daný obor není, nebojte se ho přidat. V případě, že pak bude někdo potřebovat odbornou recenzi osloví Vás přes diskusní stránku. Nedivte se pokud Vás po dlouhou dobu nikdo nebude oslovovat, je to normální – zájem o odborné recenze je zatím malý.
Další variantou jak se aktivně WPK zúčastnit je působit jako všeobecný recenzent. Zde nemusíte znát žádný obor a nikam se zapisovat. Stačí Vám pouze dobrá znalost gramatiky, typografie a encyklopedického stylu a jste vhodným kandidátem/kou. Jakmile zahlédnete v oddíle „Recenze“ žádost. Hned se jí ujměte. Můžete se též podívat na diskusní stránku, některých recenzovaných článků, aby jste viděli jak se taková recenze provádí a jak se v ní aktéři chovají (např. Diskuse:Buddhové z Bamjánu, Diskuse:Osmero či Diskuse:Škrkavka psí)
Zcela nejjednodušším způsobem je však ujmout se jednoho z odkazovaných článků a podle kategorie řešit jeho problém.


Kvalita.svg

WikiProjekt Kvalita

http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:WPK