Wikipedie:Významnost (místa)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Návrh doporučení

Následující text je návrhem doporučení české Wikipedie. Své připomínky a návrhy vyjádřete na diskusní stránce, závažné návrhy oznamte též Pod lípou. Případné alternativní návrhy můžete umístit na tuto stránku, neměňte však texty cizích návrhů. Posuzování návrhů má probíhat tak, aby byl konečný text výsledkem konsensu.


Toto doporučení se zabývá encyklopedickou významností míst, která se skutečně nacházejí na povrchu Země (ať již na území Česka nebo mimo něj). Vzhledem k existenci velkého množství pojmenovaných míst a nutnosti mít je na Wikipedii nějakým způsobem roztříděné do článků je nanejvýše vhodné stanovit si kritéria, podle kterých lze posoudit, jestli je či není dané místo encyklopedicky významné.

Obecně je na Wikipedii encyklopedická významnost definována existencí netriviálních nezávislých věrohodných zdrojů. Vzhledem ke specifickému postavení geografických míst platí pro významnost míst následující doporučení:

Místo, které se nachází na povrchu Země (ať již na území Česka či mimo něj), je možné považovat za encyklopedicky významné tehdy, když o něm pojednávají dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje. Nejvýše jedním z těchto zdrojů může být mapa, která musí být věrohodná a nezávislá.

Věrohodné a nezávislé mapy[editovat | editovat zdroj]

Jako věrohodné a nezávislé mapy je vhodné brát takové mapy, které byly vydány oficiálními institucemi či společnostmi, které se zaměřují na tvorbu map. S opatrností lze využívat i mapové podklady významných mapových portálů. Mapy z propagačních letáků a obdobných zdrojů nejsou považovány za nezávislé a bez dalšího ověření za věrohodné.

Encyklopedicky nevýznamná místa[editovat | editovat zdroj]

Encyklopedicky nevýznamná místa je vhodné slučovat do seznamů či jim vyhradit část v článku, který je jim významově nadřazen (např. seznam hor v dané geomorfologické jednotce či odstavec o osadě v článku o obci). V tomto případě je samozřejmostí ověřitelnost a relevance daných informací.

Je vhodné zajistit existenci přesměrování z názvu encyklopedicky nevýznamného místa, popřípadě odkaz z  příslušného rozcestníku.

Související stránky[editovat | editovat zdroj]