Wikipedie:Infobox železniční trať

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Infoboxy k popisu železniční trati jsou vytvořeny podle německé Wikipedie.

Tabulka se otevírá a uzavírá symboly {| |} K vytvoření tabulky se používá class="infobox bordered".

Šablona:Infobox - železniční trať : Hlavička a základní údaje
Šablona:BS1 : Řádek tabulky
Šablona:BSe : Řádek tabulky (zrušená část trati)
Šablona:BS2 : Řádek tabulky se dvěma symboly vedle sebe
Šablona:BS3 : Řádek tabulky se třemi symboly vedle sebe
Šablona:BSkm : Minitabulka pro změnu ve staničení

Šablona:Infobox železniční trať[editovat | editovat zdroj]

Viz popis šablony. Do parametru stanice vložíme výčet prvků pomocí šablon BS.

Šablona:BS1[editovat | editovat zdroj]

Použití: {{BS1|ID|km|název|pozn|pozn2}} s parametry:

ID: identifikátor piktogramu (viz níže)
km: údaje o traťovém kilometru
název: místní název
pozn: v malém písmu
pozn2: zarovnána vpravo

Název a poznámky mohou samozřejmě obsahovat wiki-linky. Každý z údajů km, název, pozn a pozn2 může být prázdný. Pokud je před ID vepsáno x znamená to, že část je zrušená; t před ID onačuje průběh trati v tunelu.

Šablona:BSe[editovat | editovat zdroj]

Se stejnými parametry jako šablona BS1. Tato šablona je určena pro znázorňování zaniklých částí trati. Liší se v následujících bodech:

 • Písmo je šedé místo černého,
 • Text je v kurzívě.

Stejné ID jako u šablony:BS1 používáme pro zrušené zařízení (např. stanici) na stále existující trati. Pokud před ID vložíme x, označuje to trať která již neexistuje.

Šablony:BS2 a BS3[editovat | editovat zdroj]

Pro více symbolů vedle sebe. Na začátku jsou dva resp. tři parametry pro symboly, dále je použití stejné jako u šablony BS1. Šablony je možné kombinovat v tabulce jedné trati, ovšem při přechodu mezi lichým a sudým počtem prvků dochází k odsunu osy o polovinu tabulky, což se dá spojit speciálními symboly.

Šablona:BSkm[editovat | editovat zdroj]

Použití: {{BSkm|km1|km2}}. Na místě parametru km, pokud chceme použít dva údaje o kilometráži. Ve stanici použijeme za symbolem BHF (nebo podobným) na volné trati za KMW.

Kombinace více ikon[editovat | editovat zdroj]

Pro kombinaci více ikon slouží parametry s písmenem O (z anglického "over") (O1, O12, O5 apod.). Jako první se zobrazuje základní ikona, tj. ta bez písmena O (např. 1, 2, 3 apod.). Následuje ikona s jedním číslem (O1, O2, O3...). U těchto zobrazení označuje číslo parametru pozici v řádku. Například u BS3 je možné zobrazit 3 symboly vedle sebe. Pokud budeme chtít na pozici č. 2 zobrazit překrytí 3 ikon, zobrazí se odspodu v tomto pořadí: 2, O2, O22. Přidáním/změnou čísla za číslem pozice dojde k přesunu ikony do vyšší vrstvy. Následovaly by tedy vrstvy O23, O24 atd.

Katalog obrázků[editovat | editovat zdroj]

Na Commons se dají všechny obrázky najít v Category:Icons for railway descriptions/Bilderkatalog. Další BS-symboly se nachází zde: Category:Icons for railway descriptions; tyto symboly však nemusí vždy vyjít správně. Do šablon BS1, BS2 atd. vkládáme vždy tu část názvu, co následuje za BSicon_.

Obrázky používáme v původní velikosti.

ID je vytavěno podle následující konvence:

 1. e a/nebo x pro bývalé nebo plánované trati
 2. t pro tunel
 3. u pro metro
 4. další písmeno pro rozlišení
 5. Zkratku symbolu
 6. doplňující písmena
  1. a: začátek, e: konec
  2. l: vlevo, r: vpravo
  3. f: ve směru jízdy (tj. „shora dolů“), g: v opačném směru
  4. o: vertikální trať je nahoře, u: vertikální trať je dole (u křížení)
ID Trať
v provozu
Trať
mimo
provoz
částečně
Tunel Zařízení
mimo
provoz
částečně
Mimo
provoz
označuje
{{BS|ID}} {{BS|xID}} {{BS|tID}} {{BSe|ID}} {{BSe|xID}}

Trať[editovat | editovat zdroj]

STR Trať
STRq Trať kolmo
STRlf
STRlg
STRrf
STRrg

Stanice[editovat | editovat zdroj]

BHF Stanice
BHFq Stanice kolmo
KBHFa Hlavové nádraží Začátek trati
KBHFe Hlavové nádraží Konec trati
KBHFxa Hlavové nádraží Začátek trati
KBHFxe Hlavové nádraží Konec trati
KBFl Úvraťová stanice vlevo
KBFr Úvraťová stanice vpravo
SBHF
SBHFq
KSBHFa
KSBHFe
KSBHFxa
KSBHFxe
DST Stanice bez os. dopravy
DSTq Stanice bez os. dopravy kolmo
KDSTa Stanice bez os. dopravy začátek trati
KDSTe Stanice bez os. dopravy konec trati
KDSTxa Stanice bez os. dopravy začátek trati
KDSTxe Stanice bez os. dopravy konec trati

Zastávky[editovat | editovat zdroj]

HST Zastávka
HSTq Zastávka kolmo
KHSTa Zastávka začátek trati
KHSTe Zastávka Konec trati
KHSTxa Zastávka začátek trati
KHSTxe Zastávka Konec trati
SHST
BST Služební zastávka, výhybna apod.

Odbočení[editovat | editovat zdroj]

ABZlf Odbočení ve směru jízdy, doleva
ABZrf Odbočení ve směru jízdy, doprava
ABZlg Odbočení v opačném směru, doleva
ABZrg Odbočení v opačném směru, doprava
ABZql Odbočení ve směru jízdy, doleva
ABZqr Odbočení ve směru jízdy, doprava
ABZq+l Odbočení v opačném směru, doprava
ABZq+r Odbočení v opačném směru, doleva
Dvojité odbočení
ABZglr
ABZglxr Odbočení
ABZgrxl Odbočení
ABZg+lr Odbočení
ABZg+lxr Odbočení
ABZg+rxl Odbočení
ABZql+l Odbočení
ABZqr+r Odbočení
Kolejové trojúhelníky
ABZgl+l
ABZgl+xl
ABZgxl+l
ABZgr+r
ABZgr+xr
ABZgxr+r
ABZgl+r
ABZgl+xr
ABZgr+xl
ABZgr+l
ABZgr+xl
ABZgl+xr
ABZqlr
ABZqlxr
ABZqrxl
ABZq+lr
ABZq+lxr
ABZq+rxl
ABZql+r
ABZql+xr
ABZqr+xl
ABZqr+l
ABZqr+xl
ABZql+xr
Křížení
KRZ Křížení
KRZt Křížení s tunelem
tKRZ Křížení
tKRZt Křížení s tunelem
hKRZt Křížení s tunelem
tKRZh Křížení
hKRZ Křížení
KRZh Křížení
hKRZho Křížení
hKRZhu Křížení
KRZo Mimoúrovňové křížení nahoře
KRZu Mimoúrovňové křížení dole

Širá trať[editovat | editovat zdroj]

STR Trať rovně
STRq Trať kolmo
STRlf Trať ve směru jízdy, doleva
STRrf Trať ve směru jízdy, doprava
STRlg Trať v opačném směru, doleva
STRrg Trať v opačném směru, doprava
STRr+l Tratě doprava a zleva
STRl+r Tratě doleva a zprava
ABZl+l Tratě doleva a zleva
ABZr+r Tratě doprava a zprava
STRsr Úvrať vpravo
STRsl Úvrať vlevo
ENDEa Začátek trati
ENDEe Konec trati
KMW změna km viz Šablona:BSkm
ÜST Výhybna

BS2[editovat | editovat zdroj]

přechod z BS1 na BS2, obecně z lichého na sudý. Při jednoduchém odchýlení je třaba doplnit o roh

BS2l K ose zprava
BS2lc s rohem nach links mit Ecke
BS2lxc s rohem nach links mit ehem. Ecke
BS2r K ose zleva
BS2rc s rohem nach rechts mit Ecke
BS2rxc s rohem nach rechts mit ehem. Ecke
BS2+l Od osy doprava
BS2+lc s rohem von links mit Ecke
BS2+lxc s rohem von links mit ehem. Ecke
BS2+r Od osy doleva
BS2+rc s rohem von rechts mit Ecke
BS2+rxc s rohem von rechts mit ehem. Ecke
BS2lr s rohem nach links und rechts
BS2lxr s rohem nach links und ehem. rechts
BS2rxl s rohem nach rechts und ehem. links
BS2+lr s rohem von links und rechts
BS2+lxr s rohem von links und ehem. rechts
BS2+rxl s rohem von rechts und ehem. links
BS2c1 roh pro osamocený BS2+r
BS2c2 roh pro osamocený BS2r
BS2c3 roh pro osamocený BS2l
BS2c4 roh pro osamocený BS2+l
BS2c14 roh pro osamocený BS2+r & BS+l
BS2c23 roh pro osamocený BS2r & BSl

Umělé stavby[editovat | editovat zdroj]

BRÜCKE Most
BRÜCKE1 Most
BRÜCKE2 Most nebo propustek
SBRÜCKE Silniční most
WBRÜCKE Most přes vodní tok
WBRÜCKE2 Most přes vodní tok
WTUNNEL Tunel pod vodním tokem
TUNNEL1 Tunel
TUNNEL2 Tunel krátký
TUNNELa Tunel začátek
TUNNELe Tunel konec
Jiné
BUE Přejezd
GRENZE Hranice
tGRENZE Hranice v tunelu
GRENZE+BRÜCKE Hranice na mostě
GRENZE+WBRÜCKE Hranice na mostě přes vodní tok
TRAJEKT Trajekt

Křížení[editovat | editovat zdroj]

STR2 Strecke nach links oben
STR3 Strecke nach rechts oben
STR+1 Strecke von links oben
STR+4 Strecke von rechts oben
STR2u Strecke nach links unten
STR3u Strecke nach rechts unten
STR+1u Strecke von links unten
STR+4u Strecke von rechts unten
tSTR2au Strecke nach links mit Tunnel
tSTR3au Strecke nach rechts mit Tunnel
tSTR+1eu Strecke von links mit Tunnel
tSTR+4eu Strecke von rechts mit Tunnel

Metro[editovat | editovat zdroj]

mKRZo Planfreie Kreuzung oben
mKRZu Planfreie Kreuzung unten