Wikipedie:Hlasování o porušení pravidel

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tato procedura (dosud) nebyla přijata jako pevné pravidlo Wikipedie a tak se nepoužívá; se svými stížnostmi se obracejte na Wikipedie:Žádost o komentář.

Pravidla hlasování

Na této stránce se posuzují případy, kdy je některý uživatel podezřelý, že se dopustil porušení stanovených pravidel projektu, pravidel stanovených komunitou nebo jiných obecně uznávaných pravidel (zákona, pravidel slušného chování) a jiný uživatel navrhne na této stránce jeho případ k projednání. Mechanismus rozhodování zde popsaný by měl ošetřovat pouze opakovaná nebo zvláště hrubá provinění, která však není nezbytné řešit okamžitě (neodkladně je nutno řešit např. vandalismus). Každý případ rozhoduje rozhodčí komise (obvykle se skládá ze všech správců, pokud není dohodnuto jinak). Komise může odmítnout návrh projednávat, pokud k provinění nedošlo nebo pokud je provinění mírné a navrhovatel neprojevil žádnou snahu řešit jej mírnější cestou.

Navrhovatel na této stránce uvede jméno obviněného uživatele, popíše věc, ve které je obviněn a nepovinně také navrhované řešení případu.

Člen komise (který není ani navrhovatel ani obviněný) na základě prvotního prozkoumání musí informovat obviněného (pokud už není zřejmé, že obviněný o projednávání ví), případně určit předběžné opatření (např. zakázat určitý typ činnosti), pokud je to nutné. Pokud se i po informování obviněného a po upozornění, že má nežádoucí činnosti zanechat, setká s jejím dalším opakováním, je oprávněn s okamžitou platností iniciovat i restriktivnější kroky jako je zamykání stránek nebo dokonce krátkodobé zablokování účtu.

Členové komise mohou v diskusi rozhodnout, zda k provinění vůbec došlo a navrhnout odpovídající řešení, o kterém budou hlasovat na této stránce. V diskusi a v závěrečném vyjádření se k případu je výjimečně povoleno komentovat osoby uživatelů (a nebude to považováno za osobní útok), pokud se to vztahuje k projednávanému případu a je to provedeno v mezích slušného chování.

Rozhoduje dvoutřetinová většina, hlasovat musejí alespoň 3 členové komise. Pokud je navrhovatel nebo obviněný zároveň členem komise, pozbývá v této věci hlasovacího práva. Běžná doba hlasování je týden, pokud je však hlasování jednomyslné a hlasovalo alespoň 1/2 členů komise, je vykonavatelné ihned po splnění tohoto kritéria. Návrh je také ihned vykonavatelný, pokud jsou splněna kritéria hlasování (tj. 2/3 většina pro, aspoň 3 hlasující) a obviněný jasně vyjádří, že návrh přijímá. Pokud je jasné, že hlasování selže, lze pozměnit návrh k řešení a hlasovat znovu. Pokud do týdne nedošlo k žádnému hlasování, které by splnilo kritéria s výsledkem ano, pak komise nerozhodla a o stejném návrhu už stejná komise rozhodnout nemůže.

Možnosti řešení, pokud došlo k porušení pravidel:

  • domluva
  • napomenutí s výstrahou
  • zákaz specifické činnosti (editování některých článků, diskusních fór, používání některých práv a podobně)
  • zablokování účtu nebo podání žádosti o odebrání zvláštních práv

Všechna řešení musí mít výslovně uvedeno časové omezení, po jehož uplynutí dojde k zahlazení trestu, například (zablokování na 1 den, k zahlazení trestu dojde po 2 měsících). Pokud je uživatel za podobné provinění trestán znovu a předchozí trest mu dosud nebyl zahlazen, automaticky se navrhuje přísnější řešení.

Žádosti o řešení porušování pravidel a hlasování k nim umisťujte na Wikipedie:Žádost o komentář.

Návrh politiky odstraňování osobních útoků

Nevím, jestli to patří zrovna sem, ale už ztrácím přehled. Když tak to někdo přesuňte na vhodnější místo.

Podle mě by se daly některé situace řešit naprosto primitivně:

  • Každý wikipedista (nejen správce) okamžitě smaže v diskusích veškeré náznaky sporu, který podle jeho názoru přesahují věcnou a slušnou diskusi.
  • Účastníci sporu budou pokračovat na svých soukromých mailech a tam si mohou domluvit klidně souboj na život a na smrt, ale nebudou otravovat ostatní.

Tento návrh myslím smrtelně vážně. Vím že má slabinu - ten kdo maže, musí posoudit míru nepřijatelnosti diskuse a vymazaní účastníci se mohou cítit poškozeni. Ale jako celá Wikipedie prostě předpokládám základní lidskou slušnost a toleranci.

Je to založeno na tom, že spory (jiné než věcné k obsahu Wikipedie) mezi wikipedisty se prostě a jednoduše neřeší, ale důsledně ignorují. Nikdo nemusí vymýšlet tresty ani hlasování o nich (podle mého názoru tady nikdo nemá právo kohokoli trestat).

Samozřejmě to neřeší editační a pravopisné války, ale snad alespoň něco.

--Mojža 17:27, 19. 1. 2005 (UTC)

Návrh v zásadě odpovídá en:Wikipedia:Remove personal attacks, což prý po diskusi nakonec nevyhrálo hlasování natolik, aby se stalo oficiální politikou, ale požívá značné podpory, jednotlivci mají svobodu ho aplikovat, byť "si musejí nést následky" u dotčených stran, a v jednom konkrétním případě (opravdu pitomých a nesmyslných osobních výpadů) byla i doporučena Arbitrážní komisí.
Metoda je, stručně řečeno, nahradit "zápalně" formulované příspěvky neutrálními při zachování věcného obsahu (je-li jaký; a samozřejmě je třeba dát pozor na to, aby se neposunul význam), přičemž vlastní nahrazující text dát do hranatých závorek, aby bylo jasné, že jde o vyjádření někoho jiného; kupříkladu "Tvrzení o 15. dynastii jsou zase ty vaše obvyklé bláboly." -> "Tvrzení o 15. dynastii jsou [nesprávná]."
Už si opravdu netroufám předpovídat, jak by se to u nás ujalo (koneckonců většina lidí se umí podívat do historie :-), a jestli to opravdu potřebujeme, ale možná by stálo za pokus ujistit lidi, že pokud budou takto postupovat, dostanou-li se k nějakým osobním útokům dříve než jejich cíl, není to nic špatného.
--Malýčtenář 10:54, 20. 1. 2005 (UTC) P. S. Kam přesunout, mě nenapadlo.