Wikipedie:Studenti píší Wikipedii/Pokroky v imunologii I (2011/2012)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Studenti mají na výběr z těchto článků:

Přehled vývoje jmenovaných článků

Pokroky v imunologii ZS 2011/2012 Advances in Immunology ZS 2011/2012
Afinitní maturace affinity maturation
Alelická exkluze allelic exclusion
Antigenní drift antigenic drift
Antigenní shift antigenic shift
CD3 CD3
Fas ligand Fas ligand
Fas receptor Fas receptor
Fc receptor Fc receptor
Folikulární dendritická buňka follicular dendritic cell
Granzym granzymes
Imunitní paměť immunological memory
Imunodeficience immunodeficiency
Imunologicky privilegovaný orgán Immunologically privileged site
Interferon interferons
Interleukin interleukins
Klonální delece clonal deletion
Kupfferova buňka Kupffer cell
Langerhansova buňka Langerhans cell
MAC komplex MAC complex
Mannózu vázající lektin Mannose binding lectin
M-buňka M-cell
MHC glykoprotein I. třídy MHC glycoprotein I. class
MHC glykoprotein II. třídy MHC glycoprotein II. class
Monoklonální protilátka monoclonal antibody
Naivní T-lymfocyt naïve T-lymphocyte
Negativní selekce negative selection
NK receptory NK receptors
NK T-lymfocyt NK T lymphocyte
Perforin perforin
Peyerovy plaky Peyer plaques
Plazmacytoidní dendritická buňka plasmacytoid dendritic cell
Polyklonální protilátka polyclonal antibody
Pozitivní selekce positive selection
Primární imunodeficience primary immunodefiencies
Protinádorová imunita anti-cancer immunity
RAG RAG
Regulační T-lymfocyt regulatory T-lymphocyte
SCID SCID
Směsná lymfocytární reakce mixed lymphocyte reaction
Somatická hypermutace somatic hypermutation
Th1 lymfocyt TH1 lymphocyte
Th17 lymfocyt TH17 lymphocyte
Th2 lymfocyt TH2 lymphocyte
VDJ rekombinace VDJ recombination
Xenotransplantace xenotransplantation