Přeskočit na obsah

Vyhláška o ochraně pokusných zvířat

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Vyhláška o ochraně pokusných zvířat
Předpis státu
ČeskoČesko Česko
Druh předpisuvyhláška
Číslo předpisu419/2012 Sb.
Údaje
Platnost4. prosince 2012
Účinnost1. ledna 2013

Vyhláška o ochraně pokusných zvířat je vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky, která vyšla ve Sbírce zákonů 4. prosince 2012 pod číslem 419/2012 Sb.[1] Upravuje zacházeni s různými druhy pokusných zvířat. Zejména se zabývá jejich správným chovem, nároky jednotlivých druhů či právními aspekty jejich chovu.[2]

Předmět úpravy

[editovat | editovat zdroj]

Tato část pojednává o skutečnosti, že vyhláška navazuje na právní úpravu Evropské unie. Přesně je zde také definována problematika, se kterou se vyhláška zabývá.

Seznam údajů předkládaných posuzovatelům a obsah písemného posudku

[editovat | editovat zdroj]

V této části jsou vyjmenovány všechny nutné posudky, vyjádření a dokumenty, které musí žadatel o chov pokusných zvířat dodat příslušnému úřadu.

Části odkazující na přílohy

[editovat | editovat zdroj]

V částech „Požadavky na prostory a vybavení zařízení, požadavky na prostředí a jeho kontrolu a další požadavky na zařízení, prostory a vybavení“, „Požadavky týkající se péče a umístění pokusných zvířat“, „Kritéria přiřazování pokusů do jednotlivých kategorií závažnosti, faktory a příklady různých pokusů zařazených do jednotlivých kategorií závažnosti na základě faktorů“, „Metody usmrcování jednotlivých druhů pokusných zvířat“ a „Počet pokusných zvířat při jejich přepravě v kontejneru“ je odkazováno na odpovídající přílohy, které definují požadavky pokusných zvířat ve zmíněných oblastech.

Přechodné ustanovení

[editovat | editovat zdroj]

Do 31. prosince 2016 mohli mít chovatelé, dodavatelé a uživatelé zvířat chovy ve vnitřních prostorech v boxech a klecích, které odpovídaly předchozí legislativě.

Zrušovací ustanovení

[editovat | editovat zdroj]

Vyhláška zrušuje vyhlášky č. 207/2004, o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat, její novelu, vyhlášku č. 39/2009 Sb. a vyhlášku č. 128/2010 Sb., o způsobilosti k označování psů tetováním.

Příloha č. 6

[editovat | editovat zdroj]

Tato příloha stanovuje, že zvířata musí žít ve vyhovujících podmínkách co se týče hygienických podmínek, světla, hluku, přítomnosti dalších druhů v místnosti či klimatických podmínek. Nezbytností je také nutnost odklízení uhynulých jedinců z chovu.

Příloha č. 7

[editovat | editovat zdroj]

Tato příloha se zbývá minimálními požadavky pro velikost klecí u jednotlivých druhů laboratorních zvířat. Popisuje také specifické nároky při chovu ryb.

Příloha č. 8

[editovat | editovat zdroj]

Příloha se zabývá nároky na krmení, napájení, prostory či zacházení při transportu.

Příloha č. 9

[editovat | editovat zdroj]

V této příloze jsou jednotlivé prováděné pokusy rozděleny na mírné, střední a závažné.

Příloha č. 10

[editovat | editovat zdroj]

Tato příloha definuje povolené metody usmrcení u jednotlivých skupin zvířat.

Příloha č. 11

[editovat | editovat zdroj]

Příloha uvádí, že podmínky přepravy v kontejnerech se řídí legislativou Evropské unie.

Novelizace

[editovat | editovat zdroj]

Vyhláška č. 299/2014 Sb.

[editovat | editovat zdroj]

Tato vyhláška mění formulář o schválení projektu pokusů. (Tato úprava byla již zrušena.) Doplňuje popisky u přílohy č. 10.[3]

Vyhláška č. 158/2021 Sb.

[editovat | editovat zdroj]

Vyhláška mění pravidla pro údaje předávané posuzovatelům. Správní řízení, která byla zahájena před nabytím účinnosti (15. dubna 2021), se předkládají údaje podle znění vyhlášky před nabytím její účinnosti.[4]

  1. 419/2012 Sb.. www.psp.cz [online]. [cit. 2021-12-14]. Dostupné online. 
  2. INFO@AION.CZ, AION CS-. 419/2012 Sb. Vyhláška o ochraně pokusných zvířat. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2021-12-14]. Dostupné online. 
  3. INFO@AION.CZ, AION CS-. 419/2012 Sb. Vyhláška o ochraně pokusných zvířat. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2021-12-15]. Dostupné online. 
  4. INFO@AION.CZ, AION CS-. 158/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. .... Zákony pro lidi [online]. [cit. 2021-12-15]. Dostupné online.