Vertisol

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vertisoly jsou tmavé těžké půdy, které při vysokém podílu montmorillonitu a působením vody silně nabobtnávají a při vysychání se opět silně smršťují a vytváří se v nich hluboké otevřené trhliny a klínovité pedy se šikmo odkloněnou osou a skluznými plochami (vytvářejí se lesklé povrchy). Vertisoly se vyznačují tmavým tirsovým horizontem.

Do referenční třídy vertisoly náleží půdní typ smonice.

Smonice SM[editovat | editovat zdroj]

Smonice je půda z třetihorních smektitických jílů (montmorillonitů) v mírně zvlněném reliéfu se suchým podnebím. Nadmořská výška jejich výskytu obvykle nepřesahuje 300 m n. m. Protože je smonice extrémně těžká, vyznačuje se výraznými objemovými změnami. Smonice mají vertické znaky (trhliny, klinovité pedy a šikém skluzné plochy); vyznačují se značně mocným (50 až i více jak 80 cm) tirsovým humusovým horizontem, který je černý až šedočerný a jedná se výborný mull podobný černozemnímu. Na přechodu do substrátu dochází k pozvolnému výskytu karbonátů. Smonice jsou chemicky příznivé, fyzikálně naopak silně nepříznivé. Původní vegetací jsou teplomilné doubravy. Hlavním půdotvorným procesem je výrazná humifikace a vertisol-efekt, který spočívá v samomulčovací schopnosti půdního povrchu (rozpad zeminy na výrazné drobné strukturní elementy).

Stratigrafie půdního profilu: Ap - As - As/Ck

V České republice nalezneme smonice pouze v severozápadních Čechách a na jižní Moravě.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Němeček J., Smolíková L., Kutílek M. (1990): Pedologie a paleopedologie. Academia, Praha.

Němeček J., Tomášek M. (1983): Geografie půd ČSR, Academia, Praha.

Němeček J a kolektiv. (2001): Taxonomický klasifikačný systém půd České republiky. ČZU, VÚMOP, Praha.