Veřejná soutěž

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Veřejná soutěž je jednostranné právní jednání, kterým vyhlašovatel soutěže nabízí neurčitému okruhu možných zájemců, aby provedli nějaké dílo nebo udělali jiný výkon, případně aby došlo k uzavření smlouvy.

Veřejná soutěž obecně[editovat | editovat zdroj]

Vyhlašovatel soutěže musí předem dostatečně konkretizovat předmět soutěže, stejně jako uvést dobu, po kterou soutěž poběží, výši ceny a další podstatné podmínky soutěže, které mají soutěžící splnit. Kromě toho musí uvést, kdo bude splnění podmínek veřejné soutěže hodnotit. Vyhlášenou soutěž lze odvolat, ale jen ze závažných důvodů a pokud mezitím nějaký soutěžitel její podmínky převážně nebo částečně splnil, musí dostat přiměřené odškodnění.[1]

Na cenu má nárok každý, kdo podmínky veřejné soutěže splní, pokud takových úspěšných soutěžitelů bude více a nebylo při vyhlášení soutěže stanoveno jinak, cena se mezi ně rozdělí.[2]

Obchodní veřejná soutěž[editovat | editovat zdroj]

V obchodněprávních vztazích je možné písemně a veřejným způsobem vyhlásit soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy. Předem musí být stanoven předmět a zásady ostatního obsahu nabízené smlouvy, způsob podávání návrhů a lhůty, po které lze návrhy činit a do kdy bude oznámen vyhlašovatelem vybraný návrh. Pokud to při vyhlášení nebylo stanoveno, nemůže už pak vyhlašovatel její podmínky měnit nebo dokonce zcela zrušit. To platí i pro změnu nebo odvolání podaného návrhu po uplynutí stanovené lhůty.[3]

Pokud si to vyhlašovatel obchodní veřejné soutěže předem nevyhradil, musí si nějaký návrh vybrat. Po výběru ho pak musí ve stanovené lhůtě přijmout, čímž dojde k uzavření smlouvy, pokud by to nestihnul, může navrhovatel uzavření smlouvy bez zbytečného odkladu odmítnout.[4] Ti, kteří podali nevybrané návrhy, musí být vyhlašovatelem soutěže o odmítnutí vyrozuměni.[5]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. § 847 a 849 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“)
  2. § 848 ObčZ
  3. § 281–285 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „ObchZ“)
  4. § 287 ObchZ
  5. § 288 ObchZ

Související články[editovat | editovat zdroj]