Vackářův oscilátor

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
schema Vackářova oscilátoru

Vackářův oscilátor byl zkonstruovován v roce 1949 českým inženýrem Jiřím Vackářem. Je variantou oscilátoru s rozdělenou kapacitou, podobně jako Collpittsův nebo Clappův oscilátor. Liší se tím, že jeho výstupní úroveň je relativně stabilní v závislosti na frekvenci a má větší šířku pásma, než Clappův oscilátor.

V roce 1949 český inženýr Jiří Vackář publikoval práci o návrhu stabilních oscilátorů. Jako výsledek hluboké analýzy elektronkových oscilátorů navrhl variantu Collpittsova oscilátoru, kde přidaný kapacitní dělič napětí na mřížkovém vstupu snižuje zpětnovazební napětí na potřebnou hodnotu a současně zmenšuje nežádoucí kapacitní odpor elektronky.

Zde zobrazené schéma odpovídá obrázku č. 5 v jeho práci, s tím, že elektronka byla nahrazena FET tranzistorem.