V.24

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

V.24 Seznam definic pro obvody rozhraní mezi koncovým zařízením přenosu dat a zařízením ukončujícím datový okruh je doporučení ITU-T definující funkci jednotlivých obvodů rozhraní. Spolu s doporučením V.28, které definuje elektrické a signálové parametry jsou standardem popisujícím sériové rozhraní a vycházejí ze standardu EIA RS-232 přijatého v roce 1962.

Další doporučení, která doplňují V.24 definicí elektrických parametrů jsou V.10, V.11, V.12, V.31 a V.31 bis.

Používané konektory[editovat | editovat zdroj]

Podle doporučení V.24 má být rozhraní realizováno pomocí konektorů definovaných v ISO/IEC 2110 (25pólový), ISO/IEC 11569 (26pólový), ISO/IEC 13575 (50pólový) nebo ISO/IEC 4902 (37pólový).

Obvody rozhraní[editovat | editovat zdroj]

Čís. Jméno obvodu Zem Data Řízení Časování
U→K K→U U→K K→U U→K K→U
102 Signálová zem nebo společný vodič Signal ground or common return X
102a Společný vodič KZD DTE common return X
102b Společný vodič UZD DCE common return X
102c Společný vodič UZD Common return X
103 Vysílaná data Transmitted data X
104 Přijímaná data Received data X
105 Požadavek vysílání Request to send X
106 Připravenost k vysílání Ready for sending X
107 Datový soubor připraven Data set ready X
108/1 Připojit data na vedení Connect data set to line X
108/2 Připravenost KZD Data terminal ready X
109 Detektor signálu na přijímacím vedení Data channel received line signal detector X
111 Výběr rychlosti od KZD Data signal rate selector (DTE) X
112 Výběr rychlosti od UZD Data signal rate selector (DCE) X
113 Časování značek pro vysílač od KZD Transmitter signal element timing (DTE) X
114 Časování značek pro vysílač od UZD Transmitter signal element timing (DCE) X
115 Časování značek pro přijímač od UZD Receiver signal element timing (DCE) X
116/1 Přepínání na zálohu v přímém režimu Back-up switching in direct mode X
116/2 Přepínání na zálohu v autorizovaném režimu Back-up switching in authorized mode X
117 Indikátor připravenosti Standby indicator X
118 Data vysílaná do zpětného kanálu Transmitted backward channel data X
119 Data přijímaná ze zpětného kanálu Received backward channel data X
120 Linkový signál na vysílací zpětný kanál Transmit backward channel line signal X
121 Připravenost zpětného kanálu Backward channel ready X
122 Detektor přijímaného signálu ve zpětném kanálu Backward channel received line signal detector X
125 Indikátor příchozího volání Calling indicator X
126 Výběr vysílací frekvence Select transmit frequency X
128 Časování značek pro přijímač od KZD Receiver signal element timing (DTE) X
131 Časování přijímaných znaků (od UZD) Received character timing (DCE source) X
133 Připravenost příjmu Ready for receiving X
134 Přijímaná data přítomná Received data present X
135 Přijímaná energie přítomná Received energy present X
137 Časování vysílaných znaků (od KZD) Transmitted character timing (DTE source) X
138 Časování vysílaných znaků (od UZD) Transmitted character timing (DCE source) X
140 Smyčka test Loopback/Maintenance test X
141 Lokální smyčka Local loopback X
142 Indikátor testu Test indicator X

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V.24 https://www.itu.int/rec/T-REC-V.24/en List of definitions for interchange circuits between data terminal equipment (DTE) and data circuit-terminating equipment (DCE)

Související články[editovat | editovat zdroj]