Technostres

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Technostres definoval v roce 1984 americký psychoterapeut Craig Brod jako moderní nemoc způsobenou neschopností jedince vyrovnat se s novými informačními a komunikačními technologiemi (ICT) psychicky zdravým nebo pozitivním způsobem.[1]

V širším smyslu lze technostres chápat jako oblast psychologických a fyziologických problémů, které jsou spojené s neschopností užívat technologie v pracovním prostředí. V užším pojetí se jedná o stres, který zažívá člověk při práci s počítačem. Obavy z moderních technologií se nemusí týkat jen strachu z počítačů, ale také z mobilních (chytrých) telefonů nebo dokonce z automatické pračky či myčky na nádobí.

Informační a komunikační technologie způsobily revoluci v dnešním světě, ale také přinesly nové problémy. Technologie pohání lidi kupředu, ale schopnosti běžných uživatelů za nimi často zaostávají. S rostoucí úrovní automatizace se uživatelé často musí vypořádat s obavami, jak technologie ovlivní jejich práci. Protože ale vědí, že v práci musí konkurovat tlaku kolegů, žijí tak pod neustálým napětím a snaží se vstřebat nové informace a pochopit nové technologie.

Existenci technostresu potvrdila řada studií. Bylo prokázáno, že míra technostresu se odvíjí např. od věku, pohlaví, vzdělání, úrovně počítačové gramotnosti aj.

Projevy a důsledky technostresu[editovat | editovat zdroj]

Technostres se může projevit kdykoli a v různé intenzitě. Důsledky technostresu se projevují na různých úrovních.

Na fyziologické úrovní jsou za důsledky technostresu nejčastěji považovány:

 • bolesti zad, krční páteře nebo ramen,
 • problémy se zrakem, únava očí,
 • potíže z dlouhodobého a jednostranného zatěžování ruky (tzv. syndrom karpálního tunelu).

Technostres má negativní vliv na psychiku člověka. Na psychologické úrovní se jedná o:

 • sníženou schopnost soustředit se,
 • netrpělivost,
 • nepříjemné pocení,
 • záchvaty hněvu,
 • nespavost,
 • noční můry,
 • bolesti hlavy, žaludku a zažívací problémy,
 • poruchy paměti aj. psychosomatické obtíže.

Mezi další důsledky technostresu lze zařadit poruchy chování, které se mohou pohybovat od agresivity až po úplnou pasivitu. Nejčastěji jsou uváděny:

 • zvýšená ustaranost,
 • strach ze selhání či špatného výkonu,
 • informační přetížení,
 • odmítání nových technologií.


V souvislosti s technostresem se objevují projevy odporu užívat určitou technologii. Obava z nových technologií může být tak silná, že může docházet k zatracování a vyhýbání se jí.

Pojem technostres označuje nejen strach z nezvládnutí techniky, ale také projev strachu z poškození zdraví při práci s počítačem. Židková definuje nejčastější symptomy:[2]

 • strach ze škodlivého záření monitorů,
 • strach z negativního vlivu na zrak,
 • strach ze záření mobilů a rizik mobilních sítí,
 • strach z poškození působením elektromagnetických polí,
 • strach ze syndromu nemocných budov.

Za projevy technostresu lze také považovat nadměrné ztotožnění se s technologií (tzv. over-identifikace). Uživatelé technologie jsou ponořeni do technologických vymožeností takovým způsobem, že riskují ztrátu své identity. Tento jev bývá označovaná termínem technosis. Mezi nejčastější příznaky patří:

 • neustálá propojenost s technologií (mobil, počítač, notebook, připojení na internet),
 • pocit nejistoty, pokud nejsou propojeni s technologií,
 • neustálé úsilí vyrovnat se stroji.

V kontextu s technostresem se často objevuje pojem multitasking. Původní význam souvisí s počítači a znamená schopnost provádět několik procesů současně. Z pohledu uživatele technologie znamená vykonávání více činností najednou, např. práci na počítači, současné telefonování a zároveň komunikaci s někým, kdo je v místnosti nebo také „překlikávání“ mezi více otevřenými okny a souběžnou prací na několika úkolech. Tento styl práce má negativní vliv na schopnost soustředění se, čímž se zvyšuje riziko výskytu chyb a stoupá i míra stresu.

Nutkavá kontrola vlastní práce je další formou technostresu, která se nazývá technologicko-obsedantní porucha. Její příčinou je nedůvěra lidí k informačním technologiím a obava ze selhání nebo z nesprávného užití technologie. Důsledkem této poruchy je snížená produktivita práce a možnost vzniku psychosomatických potíží. Nejčastější příznaky: [2]

 • nikdy nemažou elektronické záznamy,
 • kontrolují své pracovní e-maily z domova,
 • často kontrolují své e-maily,
 • opakovaně kontrolují, zda své e-maily neodeslali na špatnou adresu,
 • kontrolují pracovní záležitosti, i když jsou na dovolené,
 • zálohují všechny své dokumenty třikrát denně nebo častěji.

Příčiny technostresu[editovat | editovat zdroj]

 • rychlé tempo technologických změn,
 • nedostatečné vzdělání v oblasti ICT,
 • zvyšující se tempo práce,
 • nedostatečná standardizace v rámci technologií,
 • přílišné spoléhání se na technologie.

Prevence technostresu[editovat | editovat zdroj]

 • vzdělávat se v oblasti ICT,
 • v pracovním prostředí informovat zaměstnance o prováděných změnách,
 • pozitivní přístup k technologii,
 • relaxace, dechová cvičení, trénink asertivity.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • BROD, Craig. Technostress: The Human Cost of the Computer Revolution. Reading. Massachusetts: Addison-Wesley, 1984. 242 s. Dostupné online. 
 • ŠIMKOVÁ, Gabriela. Analýza informačních bariér v přístupu k novým technologiím. Brno, 2012. 92 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce PhDr. Petr Škyřík, Ph.D..
 • ŽIDKOVÁ, Zdeňka. S. 11. Bezpečnost a hygiena práce [online]. 2004. Roč. 2004, č. 9, s. 11. [www.psvz.cz/zidkova/doc/technostres.doc Dostupné online]. 

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. BROD, Craig. Technostress: The Human Cost of the Computer Revolution. Reading. Massachusetts: Addison-Wesley, 1984. 242 s. Dostupné online. 
 2. a b ŽIDKOVÁ, Zdeňka. Technostres. Bezpečnost a hygiena práce [online]. 2004. Roč. 2004, čís. 9. [www.psvz.cz/zidkova/doc/technostres.doc Dostupné online].