Talnet

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Talnet
URL [1]
Slogan online k přírodním vědám
Komerční ne
Charakter stránky vzdělání
V jazyce čeština, angličtina, španělština
Vlastník Talnet
Autor Talnet
Spuštěno 2003
Aktuální stav online

Talnet je vzdělávací projekt, který se zaměřuje na podporu nadaných a motivovaných dětí. Zmíněný projekt vznikl na půdě Karlovy univerzity v Praze pro potřeby vyhledávání a dalšího vzdělávání mimořádně talentovaných dětí v oblasti přírodních věd. Talentované děti potřebují pro identifikaci a rozvoj nadání individuální přístup a program, který by odpovídal jejich intelektuálním potřebám. Ve svém online prostředí Talnet vytváří prostor, kde se jeho studenti mohou scházet, diskutovat nad tématy, která je zajímají, s odborníky i s ostatními spolužáky. V TalnetSpace – online prostředí projektu – tak vzniká komunita, kterou spojují společné zájmy a cíle.

V rámci Talnetu je také rozvíjena spolupráce se zahraničními partnery, kteří se zabývají vzděláváním mimořádně nadaných dětí. Snahou je umožnit setkávání českých a zahraničních studentů. Toto setkávání probíhá ve dvou rovinách: jednou jsou společné online aktivity a komunikace, druhou společná pracovní soustředění.

Talnet si klade za úkol vzdělávat i učitele a rodiče. Tím jim napomáhá mimořádné nadání ve svých žácích, studentech či dětech odhalovat, a dále s ním pracovat. Využívá mezinárodních zkušeností a navazuje na osvědčené soutěže a aktivity pro zájemce o přírodní vědy. Spolupracuje se skupinou psychologů, kteří na počátku a během studia mimořádně nadané děti sledují a konzultují navržené výukové postupy.

Co umožňuje Talnet[editovat | editovat zdroj]

„Studenti v kurzu vypracovávají zadané úkoly a vyplňují testy znalostí, mohou diskutovat o různých řešeních problému. Mohou si založit i vlastní prostor na Internetu, kde mohou spolu s ostatními studenty a instruktory řešit a sdílet své koníčky a zájmy. Vzhledem k zaměření na užší oblast vědeckého oboru je možné lépe najít a identifikovat oblast poznání, která studenty doopravdy zaujme. Talnet tak může pomoci studentům ve výběru jejich dalšího kariérního směřování.

Studenti se při kurzech Talnetu setkávají s podobně zaměřenými lidmi, ať už se jedná o vrstevníky, instruktory nebo odborníky z praxe. Bez online nástrojů bývá mnohdy velmi těžké zajistit kontakt a společné setkávání nadaných dětí. Při využití současných informačních a komunikačních technologií je takové setkávání možné, a to navíc bez toho, aby studenti byli vytrháváni z jejich vlastního prostředí. Setkávání s podobně talentovanými a podobně zaměřenými studenty pak může do budoucna dávat předpoklady pro dobré vazby a kompetence ke kvalitní týmové spolupráci.

Kromě práce po Internetu se studenti Talnetu mohou zúčastnit i zajímavých exkurzí, na které se budou moci předem ve spolupráci s instruktory Talnetu dobře připravit. Budou si pak moci vyzkoušet nástroje a používané techniky různých specializovaných pracovišť.

Součástí kurzu Talnetu jsou dvě třídenní společná soustředění, kde se završuje práce na individuálních i společných projektech. Prezentace výsledků projektů bývá pro studenty oblíbenou a očekávanou částí kurzu. Na soustředění se také mohou studenti tváří v tvář setkat se svými spolužáky z kurzů Talnetu, se kterými se během kurzu setkávali online.

Talnet je provozován každoročně již od podzimu 2003 pod hlavičkou NIDM a je realizován Laboratoří distančního vzdělávání Katedry didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Spolupráce se však prohloubila i do dalších přírodovědných oborů než jen fyzika a matematika. Spolupracujeme s kolegy z Přírodovědecké fakulty UK, kteří zajišťují kurzy chemie, biologie a geografie,“ [1]

uvádí organizátoři Talnetu na svých stránkách. Možnosti i cílová skupina studentů a žáků Talnetu se neustále rozšiřuje spolu s navyšováním počtu kurzů a aktivit. Každoročně tak podporuje divergované potřeby nadaných dětí a pomáhá jejich realizaci.

Reference[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]