stdio.h

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Knihovna stdio.h (z anglického standard input output, což je standardní vstup a výstup) je základní knihovna jazyka C/C++. Tato knihovna se v C vkláda do hlavičky zdrojového kódu direktivnou #include <stdio.h>. Obdoba této knihovny v C++ je cstdio a vkládá se pomocí #include <cstdio>.

Funkce printf[editovat | editovat zdroj]

Prostřednictvím této funkce může program komunikovat s uživatelem. Příkaz se zadává ve tvaru printf("~~");.

Mezi uvozovkami je vložen text, který se zobrazí uživateli. Mezi těmito uvozovkami můžou být tzv. escape sekvence umožňující zalamování řádků, backspace, vertikální a horizontální tabulátory i zvukovou výstrahu. Také je možné zde vložit proměnnou, za kterou se vloží číselná hodnota, jako například výstup předdefinované matematické operace.

Příklad zdrojového kódu pro funkci printf[editovat | editovat zdroj]

#include <stdio.h>

int main()
{
  printf("Ahoj světe");
}

Funkce scanf[editovat | editovat zdroj]

Funkce scanf je funkce umožňující vkládat data. Tato funkce se zadává ve tvaru scanf("%f",&n);, kde %f udává jaký datový typ byl vložen (v tomto případě typ float, což je reálné číslo) a &x označuje předem definovanou proměnnou, pod kterou se uloží vložené číslo. Díky proměnným lze s těmito daty pracovat (vytvářet rovnice, podmínky a vkládat pohodlněji data do funkcí).

Příklad zdrojového kódu pro funkci scanf[editovat | editovat zdroj]

#include <stdio.h>

int main()
{
  float x;
  printf("Napis cislo: ");
  scanf("%f", &x);
  printf("Zadal jste cislo %f", x);
  return 0;
}

Tabulka s přehledem nejpoužívanějších funkcí[editovat | editovat zdroj]

Příkaz Popis
printf formátovací výstup do stdout
scanf formátovací vstup ze stdin
puts výstup do stdout (bez formátování)
getc/fgetc zadání jednoho znaku ze souboru
getchar zadání jednoho znaku ze stdin
stdin získávání dat ze souboru (obvykle pomocí klávesnice)
stdout výstup do souboru (obvykle obrazovka příkazového řádku)
stderr chybový výstup
fopen otevření souboru
fclose zavření souboru
ferror při chybě program vrací, že návratová hodnota se nerovná 0
feof kontrola, zda byl dosažen EOF (End-Of-File) souboru
rename přejmenování souboru
remove mazání souboru
fseek pohybování kurzorem v souboru

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]