Účetní zásady: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebrány 3 bajty ,  před 12 lety
 
== Jednotlivé zásady ==
1) '''Zásada účetní jednotky''' – je to vymezení ekonomického celku, za který se vede účetnictví, sledujícísledují se aktiva a pasiva, účtuje se o předmětu [[účetnictví]], předkládají se a sestavují účetní výkazy. [[Účetní jednotka]] má určitá práva a povinnosti.<br /><br />
2) '''Zásada neomezeného trvání účetní jednotky''' – uplatňuje se hlavně v oceňování aktiv (např. dlouhodobý majetek se odepisuje postupně po dobu několika let).<br /><br />
3) '''Zásada zjišťování hospodářského výsledku v pravidelných intervalech (bilanční kontinuita)''' – na konci účetního období se zjišťuje [[hospodářský výsledek]] a uzavírají se účetní knihy, konečné a počáteční zůstatky stavů rozvahových účtů na sebe musí navazovat.<br /><br />
4) '''Zásada objektivity účetních informací, nezávislost účetního období (akruální princip)''' – za objektivní se považují informace doložené účetním dokladem a vztahy aktiv ověřené inventarizací. Vyžaduje se účtování účetních případů do období se kterým časově a věcně souvisí (je to časové rozlišení nákladů a výnosů).<br /><br />
5) '''Zásada historického [[účetnictví]]''' – majetek se oceňuje v okamžiku pořízení. To znamená, že budoucí dopad cenových změn nebo pokles kupní síly peněz se nebere kv úvahu.<br /><br />
6) '''Zásada konzistentnosti (srovnatelnosti) mezi účetním obdobím''' – účtování operací, oceňování a odpisování aktiv a náplň jednotlivých položek výkazů jsou v jednotlivých letech stejné (konzistentní), zaručuje se srovnatelnost z hlediska času.<br /><br />
7) '''Zásada opatrnosti''' – v [[účetnictví]] se vykazují a do výše zisku promítají všechny předpokládané a očekávané ztráty rizika a znehodnocení majetku i když ještě nenastaly a jejich výše není spolehlivě zjistitelná. Tato zásada se realizuje tvorbou rezerv a opravných položek.<br /><br />
Neregistrovaný uživatel

Navigační menu