Soudní dohled nad výchovou nezletilého: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
náhrada chybné zkratky a pod. za správnou apod.; kosmetické úpravy
(Odstranění {{upravit|zdroje a reference, odkazy}})
m (náhrada chybné zkratky a pod. za správnou apod.; kosmetické úpravy)
 
}}</ref>
== Realizace soudního dohledu ==
Podnět k zahájení řízení o uložení dohledu dává většinou [[orgán sociálně-právní ochrany dětí|orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)]] nebo může být stanoven v rámci opatrovnického řízení u soudu. Provádí se ve spolupráci se školou dítěte, s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, případě dalších institucí ([[dětský lékař]], zájmové kroužky apod.), osob (širší rodina, kamarádi, sousedé), které působí v místě bydliště dítěte. Na základě vyhlášky č. 37/1992 Sb. vyžaduje soud prvního stupně v pravidelných obdobích, nejméně jednou za šest měsíců, zprávy o výchově nezletilého a jeho chování od příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školy nebo internátu, nebo požádá o pravidelné zasílání těchto zpráv v určených obdobích.<ref>Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, dostupná např. na [http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-37 Zákony pro lidi.cz].</ref> Zprávy zasílané soudu orgánem sociálně-právní ochrany dětí vycházejí z dlouhodobé spolupráce s rodinou, z péče o dítě, z rozhovorů, sociálních šetření a podapod. Soudní dohled končí dosažením [[zletilost|zletilosti]]i dítěte nebo rozhodnutím soudu na základě návrhu podaného účastníky řízení.
 
=== Dohled realizovaný obecním úřadem obce s rozšířenou působností ===
Zákonná úprava dovoluje také [[Obec s rozšířenou působností|obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností]] v rámci [[správní řízení|správního řízení]] stanovit dohled nad výchovou dítěte. Je nařizován, vyžaduje-li to zájem dítěte, a je prováděn za součinnosti školy, případně dalších institucí a osob v místě bydliště dítěte.<ref name=":0" /> V praxi však OSPOD tuto možnost využívají vůbec nebo velmi málo. Preferují ukládání dohledu soudem, které je ze strany klientů více respektováno a má vyšší účinek.<ref name="ahoj" />
== Jiná výchovná opatření ==
Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte může soud případně orgán sociálně-právní ochrany dětí kromě dohledu stanovit ještě jiná výchovná opatření:
* napomenout vhodným způsobem dítě, rodiče, osobu do jejíž péče bylo dítě svěřeno nebo
* Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
* Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
* Vyhláška ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
* Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 
113 777

editací

Navigační menu