Shellovo řazení

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Další významy jsou uvedeny na stránce Shell.
Prohazování barevných pruhů Shellovým řazení s mezerami 5, 3, 1

Shellovo řazení, známé také pod anglickým jménem Shell sort nebo též řazení se snižujícím se přírůstkem, je řadicí algoritmus podobný algoritmu řazení vkládáním, který objevil a v roce 1959 publikoval Donald Shell.

Shellovo řazení je nestabilní řadicí metoda (tj. nezachovává původní pořadí dvou prvků se stejným klíčem - mají-li prvky X a Y stejný klíč a v původním neseřazeném poli se prvek X vyskytuje před prvkem Y, ve výsledném seřazeném poli tomu tak po použití nestabilního řazení nemusí být).

Asymptotická složitost je . Přesto je Shellovo řazení z kvadratických řadicích algoritmů nejvýkonnější. Časová složitost Shellova řazení je přibližně rovna .

Princip[editovat | editovat zdroj]

Shellovo řazení funguje podobně jako řazení vkládáním. Ovšem Shellovo řazení neřadí prvky umístěné vedle sebe, nýbrž prvky mezi nimiž je určitá mezera. V každém následujícím kroku je mezera zmenšena. V okamžiku, kdy je mezera zmenšena na velikost 1, tak je principiálně řazeno pomocí řazení vkládáním. Výhoda tohoto přístupu (řazení se snižujícím se přírůstkem) je rychlé přemístění nízkých a vysokých hodnot. Poslední iterace totiž přesune jen minimum prvků.

Velikost mezery[editovat | editovat zdroj]

Aby byla zajištěna nejvyšší efektivita algoritmu, je potřeba zvolit ideální velikost mezery. Marcin Ciura zjistil, že ideální mezerou je 2,2. Jako počáteční mezera je tedy v algoritmu použita největší možná z řady čísel: 1, 4, 10, 23, 57, 132, 301, 701, ... (celočíselné násobky 2,2).

Implementace[editovat | editovat zdroj]

Pseudokód s vnitřním řazením vkládáním (posloupnost od Marcin Ciura):

# řazení v poli a[0...n-1].
mezery = [701, 301, 132, 57, 23, 10, 4, 1]

foreach (mezera in mezery)
{
  # Proveďte řazení vkládáním pro každou velikost mezery. 
  for (i = mezera; i < n; i += 1)
  {
    temp = a[i]
    for (j = i; j >= mezera and a[j - mezera] > temp; j -= mezera)
    {
      a[j] = a[j - mezera]
    }
    a[j] = temp
  }

}

Shellovo řazení v jazyce C/C++[editovat | editovat zdroj]

Následující implementace Shellova řazení v jazyce C seřadí pole celočíselných typů (intů).

void shellovo_razeni(int A[], int velikost) {
 int i, j, prirustek, temp;
 prirustek = velikost / 2;
   
 while (prirustek > 0) {
  for (i = prirustek; i < velikost; i++) {
   j = i;
   temp = A[i];
   while ((j >= prirustek) && (A[j-prirustek] > temp)) {
    A[j] = A[j - prirustek];
    j = j - prirustek;
   }
   A[j] = temp;
  }
  
  if (prirustek == 2)
    prirustek = 1;
  else 
    prirustek = (int) (prirustek / 2.2);
 }
}

Shellovo řazení v Javě[editovat | editovat zdroj]

Implementace v Javě je následující:

public static void shellovoRazeni(int[] a) {
  for (int prirustek = a.length / 2; prirustek > 0;
     prirustek = (prirustek == 2 ? 1 : (int) Math.round(prirustek / 2.2))) {
    for (int i = prirustek; i < a.length; i++) {
      int temp = a[i];
      for (int j = i; j >= prirustek && a[j - prirustek] > temp; j -= prirustek){
        a[j] = a[j - prirustek];
        a[j - prirustek] = temp;
      }
    }
  }
}

Shellovo řazení v Pythonu[editovat | editovat zdroj]

 def shellovorazeni(a):
   def prirustek_generator(a):
     h = len(a)
     while h != 1:
       if h == 2:
         h = 1
       else: 
         h = 5*h//11
       yield h

   for prirustek in prirustek_generator(a):
     for i in range(prirustek, len(a)):
       for j in range(i, prirustek-1, -prirustek):
         if a[j - prirustek] < a[j]:
           break
         a[j], a[j - prirustek] = a[j - prirustek], a[j]
   return a

Reference[editovat | editovat zdroj]