Řazení vkládáním

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Grafická ukázka řazení vkládáním.

Řazení vkládáním, známý jako insertion sort, je jednoduchý řadicí algoritmus založený na porovnávání. Algoritmus řazení vkládáním pracuje tak, že prochází prvky postupně a každý další nesetříděný prvek zařadí na správné místo do již setříděné posloupnosti.

Je to jeden z nejrychlejších algoritmů s kvadratickou časovou složitostí. Je asymptoticky pomalejší než pokročilé algoritmy jako třeba rychlé řazení nebo řazení slučováním, ale má jiné výhody.

Výhody[editovat | editovat zdroj]

 • jednoduchá implementace
 • efektivní na malých množinách
 • efektivní na částečně seřazených množinách (běží v čase , kde je počet transpozic prvků množiny)
 • efektivnější než většina ostatních algoritmů (řazení výběrem, bublinkové řazení), průměrný čas je a v nejlepším případě je dokonce lineární
 • řadí stabilně (nemění vzájemné pořadí prvků se stejnými klíči)
 • vyžaduje pouze paměti (kromě vlastního vstupu)
 • je online algoritmem, tzn. dokáže řadit data tak, jak přicházejí na vstup

Princip[editovat | editovat zdroj]

 1. Posloupnost rozdělíme na seřazenou a neseřazenou tak, že seřazená obsahuje první prvek posloupnosti
 2. Z neseřazené části vybereme první prvek a zařadíme jej na správné místo v seřazené posloupnosti
 3. Prvky v seřazené posloupnosti posuneme o jednu pozici doprava
 4. Seřazenou část zvětšíme o jeden prvek. Naopak neseřazenou část o jeden prvek zleva zmenšíme
 5. Kroky 2–5 aplikujeme až do úplného seřazení neseřazené části

Algoritmus[editovat | editovat zdroj]

razeniVkladanim(A)
  pro i od 1 do počtu prvků opakuj:
    hodnota = A[i];
    j = i-1;
    pokud j >= 0 a zároveň A[j] > hodnota opakuj:
      A[j+1] = A[j];
      A[j] = hodnota;
      j--;

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]