SMART metoda

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

SMART / SMARTER je mnemotechnická pomůcka používaná v projektovém řízení a koučinku ve fázích stanovení cílů. Jedná se o způsob jak hodnotit kvalitu projektových cílů nebo cílů osobního rozvoje[1]. Stejný termín se také často používá při řízení výkonnosti, kdy cíle jsou požadované parametry, které by měl naplnit hodnocený zaměstnanec.

První zaznamenané použití tohoto pojmu bylo v listopadovém vydání Management Review v roce 1981 v textu publikovaném George T. Doranen[2].

Alternativními pojmy jsou: 'DUMB' (doable, understandable, manageable & beneficial - proveditelný, pochopitelný, uříditelný a prospěšný)[3][4]. 'KARAT[5]' (konkrétní, ambiciózní, reálný, akceptovatelný a termínovaný) - domácí alternativa ke SMART.

Pojmy za jednotlivými písmeny[editovat | editovat zdroj]

Neexistuje jednozančná shoda ohledně toho, co přesně pět + dvě písmena ve zkratce znamenají nebo jak se používají v určité situaci. Typicky používaná slova jsou:

Písmeno Hlavní pojem Ostatní pojmy
S Specific - konkrétní Significant - významný,[6] Stretching - posouvající, Simple - jednoduchý
M Measurable - měřitelný Meaningful - smysluplný,[6] Motivational - motivující,[6] Manageable - uříditelný
A Achievable - dosažitelný Appropriate - odpovídající, Attainable - dosažitelný[7], Agreed - odsoulasený,[8][9] Assignable - zadatelný,[10] Actionable - zprocesnitelný, Action-oriented - orientovaný na akci,[6] Ambitious - ambiciózní[11], Aligned - sladěný
R Realistic - realistický[10] Relevant - odpovídající, Results/Results-focused/Results-oriented,[7] Resourced - pokrytý zdroji,[12] Rewarding[6]
T Time-bound - ohraničený v čase Time-oriented - časově orientovaný, Time framed - zasazený do časového rámce, Timed - termínovaný, Time-based - založený na čase, Timeboxed - uzavřený v čase, Timely - časovaný,[7][9] Time-Specific - konkrétní v čase, Timetabled - načasovaný, Time limited - časově omezený, Trackable - dohledatelný, Tangible - hmatatelný
E Evaluate - hodnocený Ethical - etický, Excitable - fascinující, Enjoyable - zábavný, Engaging - strhující, Ecological - s pozitivním vlivem na okolí
R Reevaluate - průběžně hodnocený Rewarded - odměněný, Reassess - znovu hodnotitelný, Revisit - znovu hodnocený, Recordable - zaznamenatelný, Rewarding - hodnotný, Reaching - dosažitelný

Volba určitých kombinací vede k duplicitám a překryvům - jako například kombinace Attainable a Realistic.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

 1. 5 Steps To Personal Smart Goal Setting [1]
 2. Doran, George T. "There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives." Management Review, Nov 1981, Volume 70 Issue 11.
 3. Thomas R. Guskey, Jane M. Bailey "Developing Standards-Based Report Cards", Corwin, 2010 (google books)
 4. [Bauer]. SMART Goals are out DUMB Goals are in [online]. Evan Carol Michael, [cit. 2009-09-17]. (/www.evancarmichael.com.) Dostupné online.  
 5. Irena Wagnerová, "Hodnocení a řízení výkonnosti", strana 51-52 [2]
 6. a b c d e Project Smart SMART Goals
 7. a b c ACRL - Writing Measurable Objectives
 8. Ten Steps to SMART objectives.cdr
 9. a b SMART Objectives
 10. a b IT Project Management 4th Edition - Thompson Course Tech. - Kathy Schwalbe
 11. Wiktionary
 12. Favell, I. (2004) – The Competency Toolkit. Fenman, Ely, Cambs.

Související témata[editovat | editovat zdroj]