SMART metoda

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

SMART / SMARTER je mnemotechnická pomůcka používaná v projektovém řízení a koučinku ve fázích stanovení cílů. Jedná se o způsob jak hodnotit kvalitu projektových cílů nebo cílů osobního rozvoje.[1] Stejný termín se také často používá při řízení výkonnosti, kdy cíle jsou požadované parametry, které by měl naplnit hodnocený zaměstnanec.

První zaznamenané použití tohoto pojmu bylo v listopadovém vydání Management Review v roce 1981 v textu publikovaném George T. Doranen.[2] Podle Doranova článku ale neměly být všechny zmiňované faktory vyžadovány po vedoucích pracovnících na všech úrovních podnikového řízení. Hlavně z pohledu středního managementu není dost dobře možné pokaždé jasně nadefinovat konkrétní požadované cíle.

Alternativními pojmy jsou: 'DUMB' (doable, understandable, manageable & beneficial – proveditelný, pochopitelný, uříditelný a prospěšný).[3][4] 'KARAT'[5] (konkrétní, ambiciózní, reálný, akceptovatelný a termínovaný) – domácí alternativa ke SMART.

Pojmy za jednotlivými písmeny[editovat | editovat zdroj]

Neexistuje jednoznačná shoda ohledně toho, co přesně pět + dvě písmena ve zkratce znamenají nebo jak se používají v určité situaci. Typicky používaná slova jsou:

Písmeno Hlavní pojem Ostatní pojmy
S Specific – konkrétní Significant – významný,[6] Stretching – posouvající, Simple – jednoduchý
M Measurable – měřitelný Meaningful – smysluplný,[6] Motivational – motivující,[6] Manageable – uříditelný
A Achievable – dosažitelný Appropriate – odpovídající, Attainable – dosažitelný[7], Agreed – odsouhlasený,[8][9] Assignable – zadatelný,[10] Actionable – zprocesnitelný, Action-oriented – orientovaný na akci,[6] Ambitious – ambiciózní[11], Aligned – sladěný
R Realistic – realistický[10] Relevant – odpovídající, Results/Results-focused/Results-oriented,[7] Resourced – pokrytý zdroji,[12] Rewarding[6]
T Time-bound – ohraničený v čase Time-oriented – časově orientovaný, Time framed – zasazený do časového rámce, Timed – termínovaný, Time-based – založený na čase, Timeboxed – uzavřený v čase, Timely – časovaný,[7][9] Time-Specific – konkrétní v čase, Timetabled – načasovaný, Time limited – časově omezený, Trackable – dohledatelný, Tangible – hmatatelný
E Evaluable – hodnotitelný Ethical – etický, Excitable – fascinující, Enjoyable – zábavný, Engaging – strhující, Ecological – s pozitivním vlivem na okolí
R Reevaluable – opakovaně hodnotitelný Rewarded – odměněný, Reassessed – znovu hodnotitelný, Revisited – znovu hodnocený, Recordable – zaznamenatelný, Rewarding – hodnotný, Reaching – dosažitelný

Volba určitých kombinací vede k duplicitám a překryvům – jako například kombinace Attainable a Realistic.

Příklady vhodně vytvořených cílů podle metody SMART[editovat | editovat zdroj]

 • V roce 2021 zvýšit zisky z produktu A o 10 % oproti roku 2020.
 • Do konce roku 2021 zvýšit prokliknutí na Instagramu o 20 %.[13]
 • Do června 2024 otevřít pobočku v Polsku.
 • Každý poslední pátek v měsíci uspořádat hodinové školení pro zaměstnance.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Smart Goals Template: 5 Steps To SMART Goal Setting (With Free Goal Planner Template). www.getorganizedwizard.com [online]. [cit. 2021-07-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. Doran, George T. "There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives." Management Review, Nov 1981, Volume 70 Issue 11.
 3. GUSKEY, Thomas R.; BAILEY, Jane M. Developing Standards-Based Report Cards. [s.l.]: Corwin Press 249 s. Dostupné online. ISBN 978-1-4129-4086-3. (anglicky) 
 4. SMART Goals are out DUMB Goals are in (dumb goals). web.archive.org [online]. 2010-08-19 [cit. 2021-07-20]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2010-08-19. 
 5. WAGNEROVÁ, Irena. Hodnocení a řízení výkonnosti. [s.l.]: Grada Publishing a.s. 116 s. Dostupné online. ISBN 978-80-247-2361-7. Google-Books-ID: OxwWYACfvesC. 
 6. a b c d e Project Smart SMART Goals
 7. a b c ACRL - Writing Measurable Objectives. www.ala.org [online]. [cit. 2010-09-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-02-09. 
 8. Ten Steps to SMART objectives.cdr. www.natpact.nhs.uk [online]. [cit. 2010-09-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-09-20. 
 9. a b SMART Objectives
 10. a b IT Project Management 4th Edition – Thompson Course Tech. – Kathy Schwalbe
 11. Wiktionary
 12. Favell, I. (2004) – The Competency Toolkit. Fenman, Ely, Cambs.
 13. SMART Goals: – How to Make Your Goals Achievable. www.mindtools.com [online]. [cit. 2021-06-22]. Dostupné online. (anglicky) 

Související články[editovat | editovat zdroj]