Resilience (psychologie)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Resilience (z lat. resilire, odrazit se, odskočit) je v psychologii odolnost, schopnost vzdorovat nepříznivým silám, zvládat nepříznivé situace a překonávat krize.

Popis[editovat | editovat zdroj]

Resiliencí obvykle rozumíme psychickou houževnatost, nezdolnost jedince, schopnost vyrovnat se s "ranami osudu", dobře žít a jednat navzdory biologickým, psychologickým a psychosociálním vývojovým rizikům. Každý jedinec má jinou míru resilience, tedy míru schopnosti řešit nepříznivé životní situace. V psychologii se resilience obvykle charakterizuje jako osobnostní rys.[1]

Někteří obracejí pozornost k jejím vnějším projevům a považují ji pak spíše za proces. Například S. Lutharová (a kol.) vymezuje resilienci jako dynamický proces, kterým jedinec dosahuje pozitivní adaptace při vystavení nepřízni. Resilience je celoživotní proces. Děti nepotřebují žádné speciální vlastnosti, aby si resilienci vytvořily. Když si ji člověk vytvoří, neznamená to ovšem, že nebude mít do konce života problémy a krize, nýbrž že je dokáže zvládnout a překonat. Resilience ovšem závisí i na vnějších okolnostech, fluktuuje a mění se.

Kritika termínu resilience[editovat | editovat zdroj]

Termín resilience někteří psychologové kritizují. Například Boyden a Mann (2005) považují termín resilience, pocházející původně z přírodních věd (míra schopnosti tělesa pružně se deformovat), za problematický pro přenesení do psychologie. Dalšími kritiky jsou například Kaplan (1999), Tarter a Vanyukov (1999), kteří považují termín za redundantní, statický a sterilní.


Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Helus, Úvod do psychologie, str. 178.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Cyrulnik, Boris: Láska nad propastí. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0709-2
  • Gruhl, Monika; Körbächer, Hugo: Psychická odolnost v každodenním životě. Praha: Portál 2013. ISBN 978-80-262-0345-2
  • Helus, Z., Úvod do psychologie. Praha: Grada 2017
  • Kocourková V., Šafránková A., "Úvod k primární prevenci rizikového chování", Olomouc: Agentura Gevak s.r.o., 2014. ISBN 978-80-86768-85-4. Kapitola 2, str. 33 – 34
  • Šolcová, Iva, Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Praha: Grada 2009. ISBN 978-80-247-2947-3. Kapitola 2, str. 11, 18

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]