Přeskočit na obsah

Registrační protokoly

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Registrační protokoly agenturních a operativních svazků Státní bezpečnosti (zkráceně Registrační protokoly) jsou záznamy, které vedl statisticko-evidenční odbor Federálního ministerstva vnitra a statisticko-evidenční útvary při krajských zprávách Státní bezpečnosti a jejich předchůdci. Sloužily k podchycení vzniku a pohybu svazkové agendy bývalé StB, tedy souborů dokumentů, shromažďovaných a vedených útvarům StB k určité problematice nebo osobě.

V registračních protokolech byly zaznamenávány všechny osoby nebo objekty kontrarozvědného zájmu Státní bezpečnosti, jsou proto hodnověrným svědectvím o činnosti StB, o její spolupracovnících, ale také o pronásledovaných osobách.

Vývoj registračních protokolů[editovat | editovat zdroj]

Do konce roku 1950 vycházel systém evidencí z německého modelu. Byl propojený na další pomocné evidence, nefungoval tedy samostatně. Od roku 1951 ho upravoval Řád pro vedení evidencí, který vydalo kolegium ministra vnitra. V něm již byl použit sovětský model vedení registrů svazků. K jeho změně přišlo v roce 1954 rozkazem ministra vnitra. Od roku 1954 do roku 1962 byly registrační protokoly svazků agenturní a neagenturní povahy vedeny odděleně. Svazky neagenturní povahy byly totiž do roku 1958 registrovány podle druhu, např.. registrační protokoly svazků skupinových, objektových, evidenčních, osobních apod..

Od roku 1962 (s krátkou přestávkou v letech 19691971) se vedl jednotný Obecný registrační protokol, ve kterém byly evidovány všechny operativní svazky chronologicky.

Do roku 1958 se registrační protokoly zachovaly roztříštěně a zlomkové. Systematičtěji se zachovaly od roku 1958.

Zveřejnění registračních protokolů[editovat | editovat zdroj]

Ústav paměti národa zveřejnil na svých internetových stránkách registrační protokoly vedené odbory dislokovanými na území dnešní České republiky, tj. krajskými zprávami StB a jejich předchůdci (od roku 1974 také tzv.. 12. zpráva SNB).

Kategorie vyskytující se v registrech[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Registračné protokoly agentúrnych a operatívnych zväzkov Štátnej bezpečnosti na slovenské Wikipedii.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]