Predikát (logika)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Predikát je v logice takové jazykové sdělení (výraz), o němž má po obsahové stránce smysl tvrdit, že je buď pravdivé (označuje se slovem true nebo číslicí 1) , nebo nepravdivé (označuje se slovem false nebo číslicí 0). V logice prvního řádu je predikát syntaktickým prvkem, odpovídajícím sémantickým objektem je relace.

  • Je-li výrok pravdivý, říkáme že platí, v opačném případě, je-li nepravdivý – neplatí.
  • Je to věta nebo část, která prohlašuje něco o subjektu.
  • Je jím část soudu, nebo výroková funkce, vypovídající o subjektu nebo proměnné.