Pravoslavná církev Indie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Pravoslavná církev Indie je křesťanská církev vzniklá nestoriánskou misií v Indii, ona sama však odvozuje svůj původ z legendy o působení apoštola Tomáše. Patří do skupiny starobylých východních církví.

Dnes je církev rozdělena. Unie s Římem z roku 1599 nevydržela dlouho. Roku 1653 se většina církve odtrhla a volně se připojila k Syrské pravoslavné církvi. Z těch, kteří zůstali věrni Římu, vznikla Syrsko-malabarská katolická církev, část se ale v roce 1874 přihlásila k původnímu nestoriánství (novonestoriáni, podle biskupa Melluse také mellusini). K unii s Římem se na druhou stranu vrátila r.1930 početná skupina syrských pravoslavných - jakobitů, která vytvořila Syrsko-malankarskou katolickou církev.

Autonomní součástí Syrské pravoslavné církve (jakobitské - je miafyzitní, původně monofyzitní) je v Indii Malankarská jakobitská syrská pravoslavná církev. V čele je od r.2002 katolikos Mor Baselios Thomas I.(nar.1929), církev má mít (dle vlastních údajů r.2014) asi 1.200 000 věřících, v Indii má 10 diecézí s 19 biskupy. Též má Arcidiecézi Severní Ameriky (USA, Kanada) a Malankarský patriarchální vikariát ve V. Británii a Irsku. V r. 1912 se odtrhla autokefální Malankarská syrská pravoslavná církev. Odštěpenci vyhlásili obnovu starověkého katolikosátu východu v Indii. Obě strany byly smířeny v r.1958, kdy indický Nejvyšší soud rozhodl, že pouze biskupové autokefální církve mají právní postavení. Ale v r. 1975 syrský jakobitský patriarcha exkomunikoval a odsoudil biskupy autokefální církve a ustanovil autonomní katolikosát. To vedlo k opětovnému rozdělení. Konečně v červnu 1995 Nejvyšší soud Indie rozhodl : *a) potvrdil Ústavu církve, která byla přijata r.1934 a činila ji závaznou pro obě frakce, *b) uvedl, že v Indii existuje pouze jedna jakobitská církev, v současnosti rozdělená na dvě frakce, *c) uznává syrského ortodoxního(jakobitského)patriarchu Antiochie za duchovního vůdce univerzální syrské církve a zároveň uvedl, že katolikos autokefální církve má právní postavení jako hlava celé církve, takže je oprávněn zřizovat její farnosti a další instituce. Autokefální církev měla mít (dle vlastních údajů - r. 2014) asi 2,5 milionu věřících ve 30 diecézích se 32 biskupy a více než 1.700 kněží. V čele je od intronizace r.2010 Baselius Mar Thoma Paulose II. (1946-2021), katolikos Východu a Malankarský metropolita (viz - www.cnewa.org, údaje z 10.12.2014) .

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]