Právní předpisy ve včelařství

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Právní předpisy ve včelařství jsou takové závazné právní normy, které upravují chov včel na území České republiky. V současnosti (2006) neexistuje žádný zákon, který by sjednocoval všechny požadavky, které musí být při chovu včel, výrobě medu nebo ochraně včel splněny a včelařství je tedy upravováno několika zákony a vyhláškami.

Minulost[editovat | editovat zdroj]

Včely a včelařská práva a povinnosti obhospodářovávatelů včel byly dominantní do doby, kdy přírodní med byl postupně nahrazován medem umělým a sladidly bez původu od včel. To proto, protože využití produktů od včel podléhalo velké poptávce a přirozeně i ochrany z titulu mocenských zástupců a majitelů území. Církevní hodnostáři, vladaři a majitelé určitých lokalit si uvědomovali hodnotu včelařských produktů, tč. nejvíce vosk jako surovinu ke zhotovování svítidel ve svíčkařství a med jako málo dostupné sladilo a pochutina. Při použití medu a vosku jako platidla nebo jako směnného zboží lze předpokládat, že s dlouhou trvanlivostí takových produktů a odolností a snadnou manipulací při přepravě, měly přednostní výhody a jisté ceny při minimálních znalostech, při zjišťování pravosti vosků a medů.To ovšem do chvíle, kdy člověk dokázal „napodobit“ takové zboží jiným, podobným a smícháváním nebo úplným nahrazováním je padělal. Tudíž je nutné si historicky uvědomit, že jako platidlo nebo jako movitý majetek je nutné brát na takové komodity přinejmenším zřetel jako hodnotnou věc ovšem do doby, kdy se dala hodnota zkazit.

Čistá sacharóza - rafinovaný cukr, je finální produkt při zpracování třtinového a později řepného cukru. Přesto, že není přípustná jakákoli příměs takového produktu v přírodním medu, aplikuje se při dodávání zásob včelstvu. A to jako náhrada za odebraný přírodní med. Jde o praxi poměrně nedávno zavedenou a krmení včelstev při přípravách na zimování se stalo proti veškeré logice čistoty přírodního medu novodobým a hlavním pravidlem.

To, co již dnes je takřka zapomenuto, jsou označení řemesel spojených s produkty a zpracováním včelařských surovin.

Současnost[editovat | editovat zdroj]

Včela medonosná je považována za hospodářské zvíře, produktem není hlavně med, ale přínos včel pro člověka je hlavně v opylovací činnosti. Med je jen vedlejším produktem včelí činnosti. Dále ze včelích produktů zužitkováváme také pyl, včelí vosk, propolis, mateří kašičku a v lékařství i včelí jed.

Legislativa upravující včelařství
 • zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (rostlinolékařský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 115/2000 Sb. o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (Veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 110/1997 Sb. O potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, ve znění pozdějších předpisů.
 • vyhláška č. 448/2006 Sb. o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
 • vyhláška č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.
 • vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství ve znění pozdějších předpisů.
 • vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.
 • vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů.
 • vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů.
 • vyhláška č. 299/2003 Sb. o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů.
 • vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění pozdějších předpisů.
 • vyhláška č. 90/2002 Sb., kterou se stanoví opatření k zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin.
 • vyhláška č. 91/2002 Sb., kterou se upravuje registrace přípravku na ochranu rostlin a zacházení s nimi.
 • nařízení vlády č. 390/2003 Sb., kterým se stanoví pravidla pro použití příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře obnovy včelstev.
 • podniková norma jakosti č. ČSV 1/1999 „Český med“, která platí pro členy Českého svazu včelařů, pokud uvádí med na trh
 • nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro pordukci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů.