Poly(A) polymeráza

From Wikipedie
Jump to navigation Jump to search

Poly(A) polymeráza (PAP), též polynukleotid adenylyltransferáza, je enzym, který přidává na 3' konec mRNA tzv. poly(A) ocas tvořený dlouhou řadou adeninových nukleotidů. Spotřebovává ATP a při reakci se uvolňuje pyrofosfát. Poly(A) polymeráza je strukturně složena z RNA vazebné části, z katalytické oblasti, C-terminální oblasti bohaté na serin a threonin a dvou jaderných lokalizačních signálů (NLS).[1] PAP je patrně nejznámější ribonukleotidyl transferázou a je přítomna u všech eukaryotických organismů.[2]

Reference[edit | edit source]

  1. Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology; revised edition. Příprava vydání R. Cammack et al. New York: Oxford university press, 2006. ISBN 0-19-852917-1. 
  2. SCHMIDT, M. J.; NORBURY, C. J. Polyadenylation and beyond: emerging roles for noncanonical poly(A) polymerases. Wiley Interdiscip Rev RNA.. 2010 Jul-Aug, roč. 1, čís. 1, s. 142-51. Dostupné online. ISSN 1757-7012.