Počítačová gramotnost

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Počítačová gramotnost (vzdělanost) je soubor znalostí, schopností a dovedností zaměřených na ovládání a využívání počítače v životě. Počítačově vzdělaný člověk umí ovládat osobní počítač s běžným programovým vybavením včetně jeho periferií a využívat počítačové sítě (především Internet). Přesné definování pojmu počítačová gramotnost (vzdělanost) například vymezuje strukturovaný sylabus ECDL (European Computer Driving Licence),[1] který je doplněn o mezinárodně uznávanou, nezávislou, objektivní a standardizovanou metodu pro ověření počítačové gramotnosti pomocí praktických testů. Jedná se o mezinárodně úspěšný koncept, jehož garanty kvality jsou mezinárodní profesní společenství Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS)[2] sdružující odborníky v oblasti počítačových věd a nezisková organizace ECDL Foundation (ECDL-F).[1]

Způsobilosti počítačově gramotného člověka[editovat | editovat zdroj]

Počítačovou gramotností se z obecného hlediska myslí způsobilost k ovládání a využívání osobního počítače. Počítačově gramotný jedinec umí využívat technologie pro jeho profesní i osobní život takovým způsobem, že se necítí počítačově handicapovaný, není za digitální přehradou a jeho osobní i profesní rozvoj prostřednictvím počítače je otázkou jeho volby. [3]

Podle Šindeláře lze za počítačově gramotného jedince považovat toho, kdo je schopen vyhledat a zpracovat informace za použití obvyklého počítačového vybavení a je dále schopen orientovat se v různých oblastech práce s počítačem a efektivně ho používat. [4]
Všechny tyto činnosti umí zvládat alespoň na základní úrovni.

Počítačově gramotný člověk by měl mít osvojeny následující schopnosti a dovednosti jako:

 • umět, rozumět a vysvětlit základní pojmy z oblasti informačních technologií,
 • používat osobní počítač a pracovat se soubory dat (zapnout, restartovat a vypnout počítač, pracovat s ikonami na obrazovce počítače, vyhledat požadovaný program počítače, vymazat nepotřebná data, vytvářet kopie, tisknout požadované údaje apod.),
 • pracovat s textovým procesorem,
 • tvořit a pracovat s tabulkami, grafy, číselnými údaji,
 • vytvářet a pracovat s databázemi,
 • vytvářet pomocí počítače prezentace,
 • získávat informace a komunikovat prostřednictvím počítače (pracovat s internetem, vytvářet webové stránky, ovládat elektronickou poštu).

Měření počítačové gramotnosti[editovat | editovat zdroj]

Počítačovou gramotnost lze zjišťovat mnoha způsoby:

 • analýzou reálných aktivit provozovaných jedincem prostřednictvím počítače,
 • zkoušením, kdy jedinec prokazuje dovednosti přímo u počítače,
 • pomocí baterie, v níž se respondent vyjadřuje k jednotlivým položkám mapujícím dílčí kompetence,
 • metodikou, kdy jedinec provádí vlastní sebehodnocení a deklaruje svou počítačovou gramotnost (vzdělanost). [5]

Počítačová gramotnost versus informační gramotnost[editovat | editovat zdroj]

Pojem počítačová gramotnost bývá často zaměňován s pojmem informační gramotnost. Jedná se však o dva různé pojmy, které se nesmí zaměňovat. Informační gramotnost je širším pojmem než počítačová gramotnost. Počítačová gramotnost se zaměřuje pouze na obecné schopnosti a dovednosti práce s počítači. Informační gramotnost vychází z gramotnosti funkční. Ta zahrnuje literární gramotnost, dokumentovou gramotnost, gramotnost numerickou a také schopnost domluvit se v cizím jazyce, tedy gramotnost jazykovou. [6]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • BASL, Josef. Význam počítačové gramotnosti a možnosti jejího zjišťování v rámci mezinárodního výzkumu PISA. Socioweb [online]. 2008. Čís. 9. Dostupné online. ISSN 1214-1720. 
 • DOMBROVSKÁ, Michaela; LANDOVÁ, Hana; TICHÁ, Ludmila. Informační gramotnost - teorie a praxe v ČR. Národní knihovna knihovnická revue [online]. 2004. Roč. 15, č. 1. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-02-06. ISSN 1214-0678. 
 • DOSTÁL, Jiří. Informační a počítačová gramotnost – klíčové pojmy informační výchovy [online]. Olomouc: Votobia, 2007-07-12 [cit. 2008-09-07]. In Infotech 2007 – moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-03-08. ISBN 978-80-7220-301-7. 
 • SAK, Petr; SAKOVÁ, Karolína. Počítačová gramotnost a způsoby jejího získávání. Lupa.cz [online]. 28. 11. 2006. Dostupné online. ISSN 1213-0702. 
 • ŠINDELÁŘ, Jan. Počítačová gramotnost v ČR - unikátní průzkum znalostí populace. Živě.cz [online]. 26. 8. 2005. Dostupné online. 

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b http://www.ecdl.cz/zakladni_moduly.php – základní moduly ECDL
 2. http://www.cepis.org – Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS)
 3. SAK, Petr; SAKOVÁ, Karolína. Počítačová gramotnost a způsoby jejího získávání. Lupa.cz [online]. 28. 11. 2006. Dostupné online. ISSN 1213-0702. 
 4. ŠINDELÁŘ, Jan. Počítačová gramotnost v ČR - unikátní průzkum znalostí populace. Živě.cz [online]. 26. 8. 2005. Dostupné online. 
 5. BASL, Josef. Význam počítačové gramotnosti a možnosti jejího zjišťování v rámci mezinárodního výzkumu PISA. Socioweb [online]. 2008. Čís. 9. Dostupné online. ISSN 1214-1720. 
 6. DOMBROVSKÁ, Michaela; LANDOVÁ, Hana; TICHÁ, Ludmila. Informační gramotnost - teorie a praxe v ČR. S. 7–18. Národní knihovna knihovnická revue [online]. 2004. Roč. 15, č. 1, s. 7–18. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-02-06. ISSN 1214_0678. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]