Předsunutá stopčára

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Prostor pro cyklisty v Praze 14

Předsunutá stopčára označuje vymezení prostoru v rámci světelné křižovatky, kam si mohou někteří účastníci silničního provozu během čekání najet, což jim poté umožní vjet do křižovatky jako první.

Nejčastěji je tato výhoda realizována pro cyklisty, v českém prostředí se tak děje pomocí vodorovné dopravní značky V19 „Prostor pro cyklisty“. Ta byla zavedena vyhláškou 30/2001 Sb.[1] V Praze se na ulici první objevila v roce 2006, a to v Ovenecké ulici na křižovatce s Veletržní,[2] v letech 2008–2010 na další více než stovce míst, celkem na asi 60 křižovatkách.[3]

Podle § 57 odst. 1 českého zákona č. 361/2000 Sb., o pravidlech silničního provozu, je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít (v době, kdy je signalizace vypnuta, se křižovatka nepovažuje za křižovatku s řízeným provozem). Pravidla se výslovně nezabývají ani tím, jakým způsobem má cyklista povinnost splnit, pokud přijíždí ke křižovatce v okamžiku, kdy z jeho směru je na semaforu signál volno; prováděcí vyhláška č. 30/2001 Sb. však v 23 písm. h) význam značky vymezuje tak, že jde o prostor určený pro cyklisty čekající na světelný signál „Volno“.

Česká pravidla provozu v § 57 odst. 4 stanoví, že „pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti.“ Toto ustanovení může nalézt uplatnění při průjezdu kolem řady vozidel čekajících před křižovatkou nebo například železničním přejezdem, v dopravní zácpě atd. a zřejmě by vysvětlovalo i to, jak se má cyklista dostat do prostoru pro cyklisty, pokud nenavazuje na vyhrazený pruh pro cyklisty. V některých případech je cyklista nucen v prostoru pro cyklisty se přesunout do jiného jízdního pruhu, přičemž pravidla provozu se výslovně nezabývají případnými kolizemi se směry jízdy motorových vozidel. Ve vztahu k cyklistům vjíždějícím do prostoru pro cyklisty neukládají česká pravidla silničního provozu řidičům ostatních vozidel žádné speciální povinnosti ani omezení.

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Vyhláška č. 30/2001 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích. In: Sbírka zákonů. 2001. Dostupné online. § 23. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
  2. STACH, Jiří. První pražská V 19 [online]. 2006-02-01 [cit. 2010-08-23]. Dostupné online. 
  3. SSZ křižovatky - opatření pro cyklisty – V19, V14, Praha cyklistická, Informační server hl. m. Prahy, 4. 3. 2011