Přírůstkový seznam

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Přírůstkový seznam je systém sloužící k evidenci Knihovního fondu. Může být veden v tištěné nebo elektronické podobě, ale vždy musí umožňovat kontrolu jednotlivých záznamů knih a zaručovat jejich nezaměnitelnost. Na jeho základě knihovna přiřazuje tzv. přírůstkové číslo všem nově získaným knihovním jednotkám a to v pořadí, v jakém byly do knihovny získány.[1] Jeho podoba vychází zejména ze dvou zákonných norem: Zákon č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a Vyhláška č. 88/2002 Sb. Na základě evidenčních záznamů je knihovna dle velikosti svého fondu povinná provádět revizi.[2]

Knihovna může pro své účely vést přírůstkový seznam v podobě několika dílčích seznamů. V případě periodik se přírůstkové číslo přiřazuje až k ukončenému ročníku, nebo svazku. Nikoliv tedy jednotlivým číslům. Analogicky k přírůstkovému seznamu knihovna rovněž eviduje tzv. úbytkový seznam, tedy seznam vyřazených knihovních jednotek.

Podoba přírůstkového seznamu[editovat | editovat zdroj]

Záznam v přírůstkovém seznamu obsahuje:[3]

  • datum zapsání
  • přírůstkové číslo knihovního dokumentu
  • způsob nabytí knihovního dokumentu
  • označení autora, název, místo a rok vydání knihovního dokumentu, včetně případného omezení doby jeho platnosti nebo jiných údajů zaručujících nezaměnitelnost knihovního dokumentu.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. ŠNÝDR, Mirko. Přírůstkový seznam. KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Národní knihovna ČR, 2003 [cit. 2022-12-05]. Dostupné online. 
  2. 257/2001 Sb. Knihovní zákon. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-12-05]. Dostupné online. 
  3. 88/2002 Sb. Vyhláška k provedení knihovního zákona. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-12-05]. Dostupné online.