Přeskočit na obsah

Knihovní fond

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Knihovní fond je uspořádaný souhrn všech dokumentů (knihovních jednotek), které knihovna zpřístupňuje svým čtenářům. Mezi základní vlastnosti patří jeho cílené vytváření, průběžné doplňování, odborné zpracování a optimální uložení.[1] Knihovní fond je stěžejním nástrojem pro poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Skládá se nejen z tištěných knih a časopisů, ale také zahrnuje elektronické informační zdroje, zvukové a audiovizuální dokumenty a další typy dokumentů (např. společenské hry, edukační pomůcky). Složením fond obsahuje beletrii, naučnou literaturu, regionální literaturu a neknižní materiály.

Metodický pokyn

[editovat | editovat zdroj]

Dle metodického pokynu Ministerstva kultury by měl knihovní fond respektovat:[2]

 • složení obyvatel obce, zejména věkovou a vzdělanostní strukturu
 • zvláštní podmínky v místě, například působnost škol a dalších vzdělávacích institucí, průmyslových podniků, míru turistického ruchu, spádovost obce, národnostní složení apod.
 • potřeby stávajících, případně potenciálních cílových skupin uživatelů
 • aktuální požadavky uživatelů
 • kvalitu, aktuálnost a rozsah stávajícího knihovního fondu
 • služby a fondy knihoven v blízkém okolí v návaznosti na vlastní priority,
 • zapojení knihovny do systému regionálních funkcí, zejména intenzitu využívání výměnného fondu.

Knihovní zákon

[editovat | editovat zdroj]

Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) definuje definuje podmínky pro vyřazování dokumentů z knihovního fondu a také povinnost provozovatele k zajištění ochrany fondu. S tou souvisí také nutnost provádění revize na základě velikosti knihovního fondu:

 • jednou za 5 let, pokud knihovní fond nepřesahuje 100 000 knihovních dokumentů
 • jednou za 10 let v rozmezí 100 000 – 200 000 knihovních dokumentů
 • jednou za 15 let pokud v rozmezí 200 000 – 1 000 000 knihovních dokumentů
 • postupná revize (každý rok nejméně v rozsahu 5 % z celkového počtu knihovních dokumentů) v rozmení1 000 000 – 3 000 000 knihovních dokumentů
 • minimálně 200 000 knihovních dokumentů ročně v případě knihovního fondu většího než 3 000 000 knihovních dokumentů[3]
 1. ŠNÝDR, Mirko. Knihovní fond. KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy [online]. Národní knihovna ČR, 2003 [cit. 2022-12-07]. Dostupné online. 
 2. Standard pro dobrý knihovní fond. ipk.nkp.cz [online]. Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut, 2017 [cit. 2022-12-07]. Dostupné online. 
 3. 257/2001 Sb. Knihovní zákon. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-12-07]. Dostupné online.